Latest News

Read Zaplox’s latest published news and press releases.

Zaplox signerar avtal med Guldsmeden Hotels

Zaplox signerar avtal med Guldsmeden Hotels

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil lösning för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att de tecknat avtal med Guldsmeden Hotels. Avtalet omfattar Guldsmeden Hotels samtliga 12 hotell i flera länder och totalt 977 rum. I en första fas skall installation göras på 6 hotell med totalt 753 rum, där Zaplox SDK-lösning för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar ska integreras med Guldsmeden Hotels egen app samt med Picasso PMS och låssystem från ASSAABLOY.

Zaplox AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari – december 2018

Zaplox AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari – december 2018

Rapport publicerad den 14 februari, 2019.

Sammanfattning av bokslutskommuniké för koncernen.

Med ”Bolaget” eller ”Zaplox” avses Zaplox AB (publ) och/eller dess helägda amerikanska dotterbolag Zaplox Inc. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31) för koncernen

• Nettoomsättningen uppgick till 629 (729) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 861 (-8 568) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,36) SEK.

Helårsperioden (2018-01-01 – 2018-12-31) för koncernen

• Nettoomsättningen uppgick till 2 317 (3 240) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -31 818 (-19 671) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -1,00 (-1,00) SEK.

Zaplox Virtual Kiosk
Zaplox utökar samarbetet och levererar till samtliga CABINN Hotels

Zaplox utökar samarbetet och levererar till samtliga CABINN Hotels

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) har tecknat ett nytt avtal gällande leverans av Zaplox Mobile Kiosk till danska CABINN Hotels. Hotellkedjan väljer Zaplox kiosk-lösning för att kunna erbjuda sina gäster en snabbare och enklare incheckning där gästen själv kan skapa ett nyckelkort till hotellrummet. Avtalet omfattar samtliga befintliga och nya hotell på totalt 3788 rum. Zaplox Mobile Kiosk integreras med Oracle Opera PMS och ASSA ABLOY låssystem.

Zaplox AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission

Zaplox AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Zaplox AB (publ) avslutades den 3 december 2018 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 102 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter och på förhand ingångna teckningsåtaganden motsvarade 99,6 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 47,7 MSEK före emissionskostnader.

Zaplox tecknar samarbetsavtal med amerikanska Agilysys, en ledande leverantör av affärssystem till hotell- och kasinobranschen

Zaplox tecknar samarbetsavtal med amerikanska Agilysys, en ledande leverantör av affärssystem till hotell- och kasinobranschen

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil lösning för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att de tecknar ett samarbetsavtal med amerikanska Agilysys, en ledande leverantör av hotell-affärssystem (PMS) till kasinon och resorts i Nordamerika. Det strategiskt viktiga samarbetsavtalet som löper över tre år innebär att Agilysys blir återförsäljare av Zaplox lösning till sina kunder i Nordamerika och Europa, samt att lösningen i en första fas skall installeras på två hotell i Las Vegas med totalt 7000 rum.

Zaplox levererar mobil gästresa i samarbete med Hotels.com till Tuscany Suites & Casino i Las Vegas

Zaplox levererar mobil gästresa i samarbete med Hotels.com till Tuscany Suites & Casino i Las Vegas

Zaplox AB (”Zaplox”) levererar sin mobila gästresa inom ramen för samarbetet med Hotels.com till Tuscany Suites & Casino i Las Vegas, USA. Zaplox globala samarbete med Hotels.com öppnar upp möjligheten för hotell anslutna till Hotels.coms app att erbjuda en mobil gästresa med mobila nycklar och mobil in- och utcheckning till sina gäster direkt i deras smartphone. Tuscany Suites & Casino är Zaplox första pilothotell i USA tillsammans med Hotels.com.

Zaplox genomför företrädesemission

Zaplox genomför företrädesemission

Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 48 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktie till kursen 3 kr. Emissionen är till cirka 87 % säkerställd genom teckningsåtaganden från befintliga ägare och nya investerare.

Med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier kallas aktieägarna till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 9 november 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Zaplox första kund i Sydafrika

Zaplox första kund i Sydafrika

Zaplox AB (”Zaplox”) levererar Zaplox SDK med mobila nycklar till 2Ten Hotel i Sibasa, Sydafrika. Hotellet har valt Zaplox för att kunna erbjuda sina gäster en snabbare och smidigare incheckning där gästen får en mobil nyckel för att öppna hotellrumsdörren med sin smartphone. Zaplox lösning integreras med protel PMS och dormakaba låssystem.

Zaplox mobila gästresa live på ARLO Hotels i New York

Zaplox mobila gästresa live på ARLO Hotels i New York

Zaplox AB (”Zaplox”) meddelar att Zaplox mobila gästresa är i kommersiell drift på ARLO Hotels i New York, enligt tidigare kommunicerat avtal. Den välkända boutique hotellkedjan i centrala New York kan nu erbjuda en mobil gästresa för sina hotell genom Zaplox Premium lösning med mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning inklusive betalning till sina gäster. Zaplox lösning integreras med låssystem från ASSA Abloy Hospitality och Oracle Opera PMS och olika betalningsalternativ.

Zaplox AB har ingått ett avtal om patentlicensiering med Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Zaplox AB har ingått ett avtal om patentlicensiering med Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har ingått ett avtal om patentlicensiering med Telefonaktiebolaget LM Ericsson (”Ericsson”). Avtalet avser en global rättighet för Zaplox att utnyttja Ericssons patent avseende användning av t.ex. mobiltelefoner för vissa funktioner inom hotellindustrin.

Odense Sport & Event A/S väljer Zaplox Mobile Kiosk

Odense Sport & Event A/S väljer Zaplox Mobile Kiosk

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) kan idag meddela att Odense Sport & Event A/S har valt Zaplox Mobile Kiosk för att kunna erbjuda sina gäster möjligheten att på egen hand checka in och checka ut samt att ställa ut ett nyckelkort vid ankomst till nya Hotel Odeon. Odense Sport & Event A/S är ett danskt bolag verksamt inom upplevelseindustrin, som även omfattar Odense Congress Centre A/S. Avtalet omfattar 234 hotellrum i det nya Hotel Odeon och lösningen är planerad att vara i drift i samband med att hotellet öppnar hösten 2018. Detta är det andra avtalet i Zaplox samarbete med Via Systems A/S, baserat på integrationen med Picasso PMS*, sedan partnersamarbetet startade i april 2018.

Zaplox AB ingår avtal med Thunder Valley Casino Resort

Zaplox AB ingår avtal med Thunder Valley Casino Resort

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) kan idag meddela att Thunder Valley Casino Resort (”Thunder Valley”) har valt Zaplox för att kunna erbjuda sina gäster en mobil gästresa. Hotellet är ett så kallat ”AAA Diamond Luxury Resort” med 408 rum, tillhörande kasino, golfbana, spa, underhållning och konferensanläggning beläget i norra Kalifornien. Avtalet ger Thunder Valley möjlighet att erbjuda sina gäster incheckning, mobil nyckel och utcheckning samt erbjudanden och anpassad information direkt till gästens mobil vid rätt tillfälle. Zaplox lösning integreras med låssystem från dormakaba och Oracle Opera PMS. Thunder Valleys mobila gästresa är planerad att lanseras under slutet av 2018 eller början av 2019.

Zaplox AB ingår avtal med Charlottehaven för nya Zaplox Traveler

Zaplox AB ingår avtal med Charlottehaven för nya Zaplox Traveler

Som tidigare meddelat har Zaplox AB (”Zaplox”) ingått ett partneravtal med Via Systems A/S. Som ett resultat har Zaplox nu erhållit sin första kund inom detta avtal med Charlottehaven till bolagets nya tjänst Zaplox Traveler. Zaplox Traveler möjliggör att flera hotell samtidigt kan erbjuda en mobil gästresa i samma app, vilket medför enklare och mer kostnadseffektivt arbete för hotellen. Lösningen innebär att gäster på Charlottehaven kommer att kunna checka in- och ut med mobilen, som även fungerar som nyckel till hotellrummet. 

Zaplox AB ingår partneravtal med Protel Hotelsoftware GmbH

Zaplox AB ingår partneravtal med Protel Hotelsoftware GmbH

Zaplox AB (”Zaplox”) (publ) meddelar idag att bolaget ingått ett partneravtal med Protel Hotelsoftware GmbH (”Protel”). Protel är en av de globalt ledande leverantörerna av affärssystem till hotell (så kallade PMS-system*). Partneravtalet innebär att Zaplox lösning integreras till Protels app och att Protels globala distributörsnätverk omfattande cirka 50 distributörer kommer att marknadsföra och sälja Zaplox lösning till cirka 14 000 hotellkunder med cirka 1,4 miljoner hotellrum. Partneravtalet löper utan tidsbegränsning och utgör inga garantier om intäkter.