Latest News

Read Zaplox’s latest published news and press releases.

Zaplox offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

Zaplox offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

Det preliminära resultatet av den företrädesemission som offentliggjordes den 14 mars 2022 och där teckningsperioden löpte ut den 25 april 2022 (”Företrädesemissionen”) i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”), visar att 192 445 241 aktier, motsvarande cirka 67,3 procent av aktierna i Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 3 681 979 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,3 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent.

Zaplox AB genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 37,2 MSEK

Zaplox AB genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 37,2 MSEK

Styrelsen i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 1 april 2022, beslutat att genomföra en nyemission av högst 286 167 819 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 7 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen uppgår till 0,13 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Bolaget 37,2 MSEK (före emissionskostnader) vilka säkrar fortsatt drift av Bolaget samt finansierar ökad försäljningstakt och produktutveckling. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Myrtle Beach Seaside Resorts Condo Hotel Collection Goes Live with Contactless Guest Journey Powered by Zaplox and Maestro PMS

Myrtle Beach Seaside Resorts Condo Hotel Collection Goes Live with Contactless Guest Journey Powered by Zaplox and Maestro PMS

As consumer demand for travel and hospitality returns, hotels are facing staff shortages while trying to meet guests’ expectations on high quality service, but with less physical contact with the staff. Following this new market opportunity, Maestro PMS teamed up with Zaplox to offer a contactless guest journey, in which Maestro’s Mobile Check-in module has been fully integrated with Zaplox Mobile Key App to allow guests to use their phone for pre-registration and check-in, as well as a mobile key.