Latest News

Read Zaplox’s latest published news and press releases.

Zaplox tecknar avtal med PENN Entertainment – Nordamerikas ledande leverantör av spelunderhållning

Zaplox tecknar avtal med PENN Entertainment – Nordamerikas ledande leverantör av spelunderhållning

Zaplox AB (”Zaplox”) som erbjuder hotell och kasinon en digital gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, tecknar avtal med PENN Entertainment Inc. (“PENN”). Avtalet omfattar Zaplox nyckelcentriska SDK, vilket kedjan kommer använda för att rulla ut mobila nycklar på 22 av sina kasinohotell i USA med över 6 500 rum.

Zaplox offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

Zaplox offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

Det preliminära resultatet av den företrädesemission som offentliggjordes den 14 mars 2022 och där teckningsperioden löpte ut den 25 april 2022 (”Företrädesemissionen”) i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”), visar att 192 445 241 aktier, motsvarande cirka 67,3 procent av aktierna i Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 3 681 979 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,3 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent.

Zaplox AB genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 37,2 MSEK

Zaplox AB genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 37,2 MSEK

Styrelsen i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 1 april 2022, beslutat att genomföra en nyemission av högst 286 167 819 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 7 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen uppgår till 0,13 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Bolaget 37,2 MSEK (före emissionskostnader) vilka säkrar fortsatt drift av Bolaget samt finansierar ökad försäljningstakt och produktutveckling. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.