Zaplox och Expedia summerar gemensamt pilotprojekt

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att avtalet med Expedia och Hotels.com för pilotprojektet ”Keyless” som löper ut den 31 december 2019 inte kommer att förnyas. Avtalet, som förnyats tre gånger sedan det ingicks i september 2016 har genererat flertalet avtal med hotell som marknadsför sig i Hotels.com appen.

Zaplox exklusiva partnerskap med Expedia har placerat Zaplox på kartan inom reseindustrin och skapat nya affärsmöjligheter i Europa och USA. Det pågående pilotprojektet ”Keyless”, där Zaplox lösning implementerats i Hotels.com app, avslutas i slutet av året på grund av att Expedias globala strategi och tekniska inriktning skiftat fokus och att bolaget vill koncentrera sig på sin kärnaffär. Zaplox mobila incheckning och nyckeltjänst kommer inte att ersättas av annan lösning i Hotels.coms app och de hotell som är fortsatt intresserade av mobil incheckning, kan nu vända sig direkt till Zaplox för att erbjuda mobil in- och utcheckning samt mobila nycklar i antingen en ny app eller hotellets befintliga app.

”Att Expedia som är en av världens mest framgångsrika Travel Tech-företag och som är extremt respekterade för sin förmåga att bygga plattformar för reseindustrin, efter en lång och noggrann utvärdering valde Zaplox som exklusiv teknikpartner för pilotprojektet med en utökad mobil gästresa är något som vi är stolta över. Även om vi inte haft några intäkter från pilotprojektet under 2019, varför dess avslut inte omedelbart påverkar årets intäktsnivå, så har det genererat avtal med hotell i Norra Europa och gett oss värdefulla erfarenheter som vi har stor nytta av i både säljinsatser och andra partnersamarbeten. De hotell som valt Zaplox mobila nycklar och mobil in- och utcheckning, genom pilotprojektet har skapat ytterligare en möjlighet att erbjuda en mycket bättre upplevelse till sina gäster, säger Magnus Friberg, VD, Zaplox AB

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2019

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Zaplox AB (publ). Kontaktuppgifter ca@vhcorp.se, +46-40-200 250.

Ladda ner som PDF

You May Also Like…

Quick guide: How mobile keys work

Quick guide: How mobile keys work

July 2024In an era where technology is reshaping every facet of our lives, the hospitality industry is no exception....