Förändringar i ägandet och i styrelsen för Zaplox AB

Zaplox AB (publ) informerar härmed om att en större transaktion har skett mellan två av bolagets huvudägare. Marknadspotential AB har förvärvat en större del av Mankel Family Office GmbH:s aktier i Zaplox AB under maj månad. Hans Gummert som representerat Mankel Family Office GmbH i styrelsen har i samband med detta meddelat att han begärt eget utträde ur Zaplox styrelse.

”Vi i styrelsen vill uttrycka vår uppskattning till Hans för hans bidrag i styrelsearbetet under 6 års tid” säger Jonas Edelswärd, styrelseordförande.

Inför den kommande årsstämman som hålls 2020-06-09 har kallelse tidigare publicerats där huvudägarnas föreslag till ny styrelse presenterats. Därmed kommer en plats i styrelsen vara vakant fram till årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 08:00

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox funktionalitet till sin befintliga hotellapp, eller välja Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app, eller en kiosklösning för självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

You May Also Like…

Quick guide: How mobile keys work

Quick guide: How mobile keys work

July 2024In an era where technology is reshaping every facet of our lives, the hospitality industry is no exception....