Bolagsstyrning

Läs mer om Zaplox styrelse och management team. 

Bolagsstyrning

Enligt Zaplox bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ledamöter utan suppleanter. Samtliga styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jonas Edelswärd, Even Frydenberg och Carson Booth är oberoende i förhållande till större aktieägare. Svante Bengtsson är styrelseledamot och VD i Marknadspotential AB och kan därför inte anses oberoende i förhållande till större aktieägare. Jonas Edelswärd, Svante Bengtsson och Carson Booth är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Even Frydenberg kan inte anses vara oberoende till Bolaget och bolagsledningen.

Zaplox Styrelse

Jonas Edelswärd

Född 1959.

Styrelseordförande sedan 2020 och styrelseledamot sedan 2019.
Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Utbildning och erfarenhet:
Jonas Edelswärd är utbildad civilekonom. Han har mer än 25 års erfarenhet från olika positioner inom högteknologiska startupbolag, framförallt från innovationsmiljöerna kring Lunds universitet, Malmö universitet, Ideon Innovation och MINC. Jonas är certifierad styrelseledamot hos styrelseakademin och har även lång erfarenhet av kapitalanskaffning, investeringar och processer vid notering.

Andra betydande uppdrag:
Jonas Edelswärd är styrelseledamot i Pragati AB och Rätt Mätt i Ramlösa AB.
Innehav:
359 884 aktier privat och 1 011 974 aktier genom bolag i Zaplox.

Even Frydenberg

Född 1964.

Styrelseledamot sedan 2019 och VD mellan 2020 och mars 2022.
Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Utbildning och erfarenhet:
Even Frydenberg har studerat internationell företagsekonomi och har en MBA från Stanford University. Han har bred erfarenhet från rese- och hotellindustrin i flera länder och från tre kontinenter. Even har haft flera seniora positioner, bland annat som COO Franchise and Operational Support Europe för Marriott International medan han även var ansvarig för integrationen i Europa, Afrika och Mellanöstern när Marriott förvärvade Starwood. 2017 utsågs han till VD för Scandic Hotels och den positionen innehade han till januari 2019.

Andra betydande uppdrag:
Even Frydenberg är styrelseledamot i HOTELINTEL Consulting AS och Frydenberg Turisten Consulting.

Innehav:
2 000 000 aktier och 5 000 000 teckningsoptioner privat i Zaplox.

Svante Nilo Bengtsson

Född 1976.
Styrelseledamot sedan 2020.
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Utbildning och erfarenhet:
Svante Nilo Bengtsson är VD för Marknadspotential AB som långsiktigt investerar i hel- och delägda rörelsedrivande bolag, däribland Zaplox. Svante har en kandidatexamen i international business från European Business School London.

Andra betydande uppdrag:
Styrelseledamot i Liljeholmens Stearinfabriks AB, Prolog Aktiebolag, Midway Holding Aktiebolag, Liljeholmens Group AB och Solbacken Park AB. Styrelseledamot och VD i Marknadspotential Aktiebolag.

Innehav:
4 600 000 aktier privat i Zaplox.

 

Carson Booth

Född 1967.
Styrelseledamot sedan 2021.
Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Utbildning och erfarenhet:
Carson Booth har en kandidatexamen från University of Nevada. Carson har omfattande internationell lednings- och teknikerfarenhet samt en bred erfarenhet inom hospitality och hotellindustrin.

Andra betydande uppdrag:
För närvarande innehar Carson Booth en befattning som COO i Europa för Hospitality Financial and Technology Professionals.

Innehav:
Inga aktier eller teckningsoptioner i Zaplox.

Management team

Tess Mattisson

Född 1978.
Verkställande direktör sedan 21 mars 2022.

Utbildning och erfarenhet:
Tess Mattisson har bred erfarenhet från rese- och hotellindustrin i flera länder och från ledarroller inom digitalisering, försäljning och marknadsföring inom hotellbranschen. Tess har tidigare varit chef för e-handel på Nordic Choice Hotels och inriktade sig där på att driva affärsvärde genom digital försäljning och service. Tess har även haft uppdrag som Senior chef för försäljning och marknadsföring för Europa, Mellanöstern och Afrika i Choice Hotels International Inc. Vidare har Tess haft rollen som chef för e-handel och utveckling av kunddigitalisering för Scandic Hotels AB.

Andra betydande uppdrag:
Tess Mattisson är styrelseledamot i L.A.C. Consulting AB.

Innehav:
1 000 000 aktier och 5 850 000 teckningsoptioner i Zaplox.

Christoffer Kralmark

Född 1977.
Ekonomichef sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet:
Christoffer Kralmark har en kandidatexamen i Management från Stavanger Universitet och har läst kurser i ekonomi på masternivå vid Copenhagen Business School.

Andra betydande uppdrag:
Inga andra betydande uppdrag.

Innehav:
Inga aktier eller teckningsoptioner i Zaplox.

Pernilla Brodd

Född 1968.
Marknadschef sedan 2017.

Utbildning och erfarenhet:
Pernilla Brodd är diplomerad marknadsekonom från IHM Business School, samt diplomerad i ledarskap, affärs- och organisationsutveckling från Executive Leadership Program på Handelshögskolan i Stockholm. Pernilla har erfarenhet från ledande roller inom internationell varumärkesbyggnad, marknadsföring, försäljning och partnersamarbete för kommersiell
och expansiv tillväxt från flertalet mjukvarubolag såsom InRiver och Consafe Logistics Group.

Andra betydande uppdrag:
Inga andra betydande uppdrag.

Innehav:
182 869 aktier och 400 000 teckningsoptioner privat och 32 256 aktier
genom närstående i Zaplox.

Linda Frygell

Född 1977.
Chef för kundrelationer sedan 2018.

Utbildning och erfarenhet:
Linda Frygell har en magister i informatik från Lunds universitet och en kandidat i pedagogik från Örebro universitet. Linda har tidigare haft roller som produktägare med globalt ansvar för Alfa Lavals service system samt arbetat som affärsanalytiker och varit globalt ansvarig för Sandviks Mining and Construction säljverktyg.

Andra betydande uppdrag:
Inga andra betydande uppdrag.

Innehav:
75 182 aktier och 600 000 teckningsoptioner privat i Zaplox.

Kim Lood

Född 1983.
IT-chef sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet:
Kim Lood har en kandidatexamen från Institutionen för Informatik vid Lunds universitet. Kim är vidare en av grundarna till konsultföretaget Way42 och har tidigare haft befattningar som integrationsarkitekt och utvecklare med Daywon, IKEA Group, Enfo Zystems, Tieto och HiQ.

Andra betydande uppdrag:
Kim Lood är styrelseordförande i Daywon AB samt styrelseledamot i Fir Cone AB.

Innehav:
16 897 aktier och 200 000 teckningsoptioner privat i Zaplox.

Richard Svensson

Född 1983.
Chef för kommersiella tjänster sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet:
Richard Svensson har en examen från Les Roches Swiss Hotel Management School. Richard har arbetat inom hotellverksamhet i cirka tio år i chefspositioner på ett flertal internationella hotell som till exempel Kempinski Vier Jahreszeiten i München, Four Seasons i Miami och Burj Al Arab i Dubai.

Andra betydande uppdrag:
Inga andra betydande uppdrag.

Innehav:
30 000 aktier och 600 000 teckningsoptioner privat i Zaplox.

Lindsay Wenger

Född 1982.
Vice president för försäljning i Nordamerika sedan 2018.

Utbildning och erfarenhet:
Lindsay Wenger har en examen inom organisationsledning för hotell och turism från University of Massachusetts Amherst. Hon har även varit ordförande för HSMAI Boston och styrelseledamot i Hospitality & Tourism Management Leadership Board vid University of Massachusetts Amherst.

Andra betydande uppdrag:
Lindsay Wenger är även styrelseledamot i Umass Alumni Hotel Board.

Innehav:
600 000 teckningsoptioner privat i Zaplox.

Martin Modev

Född 1989.
Produktchef sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet:
Martin har en masterexamen i kinematografi och film-/videoproduktion och en kandidatexamen i datavetenskap – båda från University of National and World Economy. Tidigare uppdrag inkluderar bland annat produktägare på PinMeTo samt olika positioner hos spelbolaget William Hill.

Andra betydande uppdrag:
Inga andra betydande uppdrag.

Innehav:
Inga aktier eller teckningsoptioner i Zaplox.

Bolagsordning

Ta del av bolagsordning för Zaplox AB fastställd på extra bolagsstämma den 24 november 2022.

221124 – Justerad Bolagsordning för Zaplox AB

Revisor

Vald revisor är PwC Sweden
Box 4009 SE-203 11 Malmö, Sweden
Besöksadress: Anna Lindhs plats 4, Malmö, Sweden

med huvudansvarig revisor Carl Fogelberg

www.pwc.se

Kontakt

För Investor Relations frågor vänligen kontakta oss här.

Investor Relations

Tess Mattisson

VD Zaplox AB

Mobil: +46 70 690 78 00
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
eller ir@zaplox.com

 

 

Certified Adviser

Svensk

Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0)8 913 008
E-post: ca@skmg.se
Hemsida: www.skmg.se

Certified Adviser för Zaplox AB (publ) sedan 2020-04-06.