Bolagsstyrning

Läs mer om Zaplox styrelse och management team. 

Bolagsstyrning

Enligt Zaplox bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ledamöter utan suppleanter. Samtliga styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jonas Edelswärd, Even Frydenberg och Carson Booth är oberoende i förhållande till större aktieägare. Svante Bengtsson är styrelseledamot och VD i Marknadspotential AB och kan därför inte anses oberoende i förhållande till större aktieägare. Jonas Edelswärd, Svante Bengtsson och Carson Booth är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Even Frydenberg kan inte anses vara oberoende till Bolaget och bolagsledningen.

Zaplox Styrelse

Jonas Edelswärd

Styrelseordförande sedan 2020.
Styrelseledamot sedan 2019. Född 1959.

Antal aktier: 1 362 858
Antal teckningsoptioner: 0

Jonas Edelswärd är civilekonom och är idag VD i Swedish Growth Fund AB. Han har mer än 20 års erfarenhet från olika positioner hos högteknologiska startup-bolag framförallt från innovationsmiljöerna kring Lunds universitet och Malmö högskola, Ideon Innovation och MINC. Jonas Edelswärd har även arbetat med mer mogna företag utifrån rollen som VD för det privatägda investmentbolaget AB Axel Granlund i Malmö och har stor erfarenhet av att utvärdera små och medelstora företag i olika skeden i bolagens utveckling.

Jonas Edelswärd är certifierad styrelseledamot hos styrelseakademin och har suttit i och sitter i ett flertal styrelser både som ledamot och ordförande. Han har idag styrelseuppdrag i Follicum AB (publ), Galenica AB, Pragati AB, This Zentury AB, Rätt Mätt i Ramlösa AB samt Pickwick Capital AB.

Even Frydenberg

Vice Styrelseordförande.
Född 1964

Antal aktier: 2 000 000
Antal teckningsoptioner: 5 000 000

Even Frydenberg har studerat internationell företagsekonomi och har en MBA från Stanford University. Han har bred erfarenhet från rese- och hotellindustrin i flera länder och från tre kontinenter.

Even började sin karriär i kryssnings-industrin hos Royal Viking Line och har därefter arbetat för bl.a. ITT Sheraton och haft flera seniora positioner hos Starwood Hotels & Resorts och Marriott International. Hans senaste roll var som COO Franchise and Operational Support Europe for Marriot International medan han även var ansvarig för integrationen i Europa, Afrika och Mellanöstern när Marriot förvärvade Starwood. 2017 utsågs han till VD för Scandic Hotels och den positionen innehade han till januari 2019.

Svante Nilo Bengtsson

Styrelseledamot sedan 2020.
Född 1976

Antal aktier: 4 600 000
Antal teckningsoptioner: 0

Svante Nilo Bengtsson är VD och styrelseledamot i Marknadspotential AB som långsiktigt investerar i hel- och delägda rörelsedrivande bolag däribland Zaplox AB. Marknadspotential AB äger 76 500 000 aktier i Zaplox AB.

Efter ekonomexamen i London 2001 arbetade Svante internationellt under fyra år. På plats i Asien, Europa och Nordamerika producerade Svante, tillsammans med hans team, ekonomiska rapporter som publicerades som specialbilagor i bl a. New York Times och Time Magazine. Efter ett par år som arbetande delägare i en internetstartup återvände han till Sverige och började jobba heltid för familjebolaget Marknadspotential AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Liljeholmens Stearinfabriks AB, Prolog Aktiebolag, Midway Holding Aktiebolag, ALG Holding AB och Solbacken Park AB. Styrelseledamot och VD i Marknadspotential Aktiebolag och Fair and Square Equity AB.

Carson Booth

Styrelseledamot sedan 2021.

Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0

Carson Booth har omfattande internationell lednings- och teknikerfarenhet samt en bred erfarenhet inom hospitality och hotelindustrin. För närvarande innehar Carson Booth en befattning som COO för POS Ltd. Tidigare uppdrag innefattar VD för SnapShot, ett Shiji Group-varumärke, Global Vice President Property Technology for Starwood Hotels & Resorts (Marriott) och General Manager för Starwood International Licensing Company Sàrl, Luxemburg.

Management team

Tess Mattisson

CEO/VD

På Zaplox sedan 2022. Född 1978

Antal aktier: 1 000 000
Antal teckningsoptioner: 5 850 000

Tess har erfarenhet från rese-och hotellindustrin i flera länder och från ledarroller inom digitalisering, försäljning och marknadsföring i hotellbranschen. Tidigare uppdrag inkluderar Head of eCommerce på Nordic Choice Hotels, Senior Director Sales & Marketing EMEA i Choice Hotels International Inc. och senast Head of eCommerce & Customer Digital Development för Scandic Hotels AB. Tess har blivit utnämnd till “10 Best Women Leaders 2020 by Industry-Era” och har en examen i PR & Communication från Berghs School of Communication.

Christoffer Kralmark

Finance Manager

På Zaplox sedan oktober 2020.

Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0.

Pernilla Brodd

CMO & Strategic Alliances 

På Zaplox sedan 2017. Född 1968.

Antal aktier: 182 896
Antal teckningsoptioner: 400 000

Pernilla har en lång och gedigen erfarenhet av global, strategisk och operativ marknadsföring, varumärkesbyggnad och partnerskapsstrategi för expansiv tillväxt och försäljning från olika mjukvarubolag. Tidigare uppdrag inkluderar VP Marketing på InRiver PIM och Marketing & Communcation Director på Consafe Logistics Group.

Linda Frygell

CCO

På Zaplox sedan 2018. Född 1977.

Antal aktier: 150 364
Antal teckningsoptioner: 600 000

Linda har bred erfarenhet av projektledning och som applikationsägare i tidigare roller. Linda har en magisterexamen i samhällsvetenskap/informatik från Lunds universitet och kandidatexamen i samhälls- och beteende-vetenskap från Örebro universitet. Tidigare uppdrag inkluderar Business Analyst och Global Support Manager för Sandvik och Alfa Laval.

Kim Lood

CTO & Head of Strategic Initiatives

På Zaplox sedan 2020. Född 1983.

Antal aktier: 16 897
Antal teckningsoptioner: 200 000

Kim är en erfaren systemarkitekt och utvecklare. Kim är en av
grundarna till konsultföretaget Way42 och har tidigare haft befattningar
som integrationsarkitekt och utvecklare med Daywon, IKEA Group, Enfo Zystems, Tieto och HiQ

Richard Svensson

Director of Commercial Services

På Zaplox sedan 2016. Född 1983.

Antal aktier: 30 000
Antal teckningsoptioner: 600 000

Richard har examen från Les Roches Swiss Hotel Management School. Richard har arbetat inom hotellverksamhet i ca 10 år i management positioner på ett flertal internationella hotell som t.e.x. Kempinski Vier Jahreszeiten i München, Four Seasons i Miami och Burj Al Arab i Dubai.

Lindsay Wenger

VP Sales North America

På Zaplox sedan 2018. Född 1982.

Antal aktier: 1 200
Antal teckningsoptioner: 600 000

Lindsay har en examen inom Hotel & Tourism Management från
University of Massachusetts Amherst. Hon har även varit ordförande
för HSMAI Boston (The Hospitality Sales and Marketing Association International) och styrelseledamot av Hospitality & Tourism Management Leadership Board, University of Massachusetts Amherst.

Martin Modev

Head of Product

På Zaplox sedan 2022.

Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0

Martin har en magisterexamen i kinematografi och film-/videoproduktion och en kandidatexamen i datavetenskap – båda från University of National and World Economy. Tidigare uppdrag inkluderar bland annat Product Owner på PinMeTo samt olika positioner hos spelbolaget William Hill.

Bolagsordning

Ta del av bolagsordning för Zaplox AB fastställd på extra bolagsstämma den 24 november 2022.

221124 – Justerad Bolagsordning för Zaplox AB

Revisor

Vald revisor är PwC Sweden
Box 4009 SE-203 11 Malmö, Sweden
Besöksadress: Anna Lindhs plats 4, Malmö, Sweden

med huvudansvarig revisor Carl Fogelberg

www.pwc.se

Kontakt

För Investor Relations frågor vänligen kontakta oss här.

Kontakt Investor Relations

Tess Mattisson, VD Zaplox AB

Mobil: +46 70 690 78 00
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
eller alternativt ir@zaplox.com

Certified Adviser

Svensk

Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se
Hemsida: www.skmg.se

Certified Adviser för Zaplox AB (publ) sedan 2020-04-06.