COVID-19 påverkan på Zaplox verksamhet och marknad

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att COVID-19 påverkar hotellbranschen hårt då många hotell har varit stängda eller fortsatt öppna men med mycket låg beläggningsgrad under mars och april månad. För Zaplox har flera pågående leveransprojekt tillfälligt pausats, några kunder har fortsatt med sina projekt, medan flera aviserat att starta upp igen i maj. Samtidigt så förväntas pandemin accelerera hotellbranschens digitaliseringstakt markant, då ökade krav på gästsäkerhet och kostnadseffektivitet prioriteras. Zaplox ser redan nu en ökad efterfrågan för kontaktfri in- och utcheckning och mobila nycklar både från hotell och partners.

COVID-19 pandemin kommer att ha en långsiktig inverkan på hotellbranschen men redan nu noteras en acceleration i branschens digitalisering. Efter den initiala krisen för hotellbranschen generellt vänds nu hotellens fokus mot att starta upp verksamheten igen och välkomna gästerna tillbaka. Då ska hotellen leverera samma tjänster och kvalitet som tidigare, men med andra förutsättningar och sannolikt med reducerad personal. Resenärers krav på förebyggande åtgärder för minskad smittspridning i flygplan och hotell, kostnadseffektivt resande och hög gästsäkerhet förväntas också öka. Zaplox svarar upp väl mot dessa förväntade krav på ett smidigare sätt att checka in på ett hotell med låg risk för smittspridning. Därutöver får hotellen ett kostnadseffektivare och säkrare sätt att med mobilen och kiosker checka in sina gäster.

Zaplox mobila gästresa innefattar kontaktfri mobil in- och utcheckning, mobil nyckel samt betalning. Zaplox erbjuder även en kiosklösning för självincheckning, där gästen själv ställer ut sitt fysiska nyckelkort för access till hotellrummet och kan hantera betalning av sin vistelse direkt i kiosken vid utcheckning.

Magnus Friberg, VD på Zaplox kommenterar: ”Synen på kontaktfri in- och utcheckning och mobila nycklar som ”nice-to-have” förändras till ”need-to-have¨. Redan nu ser vi en ökad efterfrågan på våra lösningar från hotell och partners, en förändring som drivs av branschens mål att generera gästbokningar och hotellgästernas behov av att kunna välja en kontaktfri in- och utcheckning med en mobil nyckel, utan att behöva trängas i kön till receptionen med andra gäster, samtidigt som gästen slipper hantera hotellets nyckelkort. Att Zaplox lösning innebär sänkta kostnader för personal i receptionen ökar ytterligare på intresset för våra tjänster i en utmanande framtid för hotellindustrin.”

 Marknadens ökade intresse för kontaktfri in- och utcheckning har lett till att Zaplox partners nu i högre utsträckning efterfrågar Zaplox lösningar för sina hotellkunder. Zaplox nuvarande partneravtal med globala och marknadsledande partners ger bolaget åtkomst till cirka 7 miljoner hotellrum, dvs ca 35% av den totala marknaden. Potentialen för Zaplox partnersamarbeten är hög och bolaget avser fokusera primärt på att generera nya hotellkunder med utgångspunkt från partnernätverket.

Magnus Friberg, VD på Zaplox fortsätter: Den förändring som vi ser just nu när hotellbranschens digitaliseringstakt ökar markant och gästsäkerheten sätt i fokus har varit på gång en längre tid. Zaplox lösningar ligger rätt i tiden och med vårt starka partnernätverk är vi rustade för att flytta fram vår marknadsposition och generera nya kundavtal.”

Zaplox har också aktivt anpassat sin kostnads- och organisationsstruktur pga. marknadseffekterna och hotellbranschens tillfälliga utmaningar under pandemin. Dessutom lades under 2019 stort fokus på produktutveckling och då huvuddelen av dessa förbättringsprojekt nu är genomförda så har Zaplox redan före pandemin kunnat genomföra omfattande reducering av utvecklingsresurskostnader samt vidtagit ett antal kostnadsbesparande åtgärder som resulterat i en kraftigt minskad kostnadsmassa vilket ger bolaget en förbättrad finansiell uthållighet.

Zaplox ser ingen större påverkan av COVID-19 på det finansiella resultatet under första kvartalet 2020. Framöver skapar pandemin ökad osäkerhet hur bolagets marknad påverkas. Bilden vi har idag är dock att pandemin både resulterar i vissa förseningar men att även intresset för Zaplox lösningar verkar öka och därför bör ha en positiv finansiell inverkan på lång sikt för bolaget.

Som tidigare kommunicerats arbetar styrelse och ledning på en långsiktig finansieringslösning och detta arbete fortlöper.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 70 755 95 51


Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

 

You May Also Like…