Zaplox AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019

Rapport publicerad den 3 mars, 2020.

Sammanfattning av bokslutskommuniké för koncernen.

Fjärde kvartalet för koncernen (2019-10-01 till 2019-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 468 (629) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 672 (-9 861) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,24 (-0,31) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 221 (-3 778) KSEK

Helårsperioden för koncernen (2019-01-01 till 2019-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 451 (2 317) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -35 925 (-31 818) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,90 (-1,00) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -33 383 (-22 851) KSEK
 • Likvida medel uppgick till 13 615 (53 599) KSEK vid årets utgång.
 • Soliditeten** uppgick till 70 (80) %.

 

Väsentliga händelser under 2019

 • Zaplox signerar avtal med samtliga Guldsmeden Hotels.
  I februari tecknades avtal med Guldsmeden Hotels för 12 hotell i flera länder och totalt 977 rum. I en första fas skall installation göras på 6 hotell med totalt 753 rum, där Zaplox SDK-lösning för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar ska integreras med Guldsmeden Hotels egen app samt med Picasso PMS och låssystem från ASSA ABLOY.
 • Zaplox signerar avtal med samtliga Pacifica Hotels i Kalifornien.
  I maj tecknades ett avtal med Pacifica Hotels för 33 hotell med totalt 2 538 rum. Den första delleveransen avser implementation på Pacifica Hotels, The Wayfarer och Kinney Hotels, med totalt 367 rum.
 • Zaplox och Expedia summerar gemensamt pilotprojekt.
  I oktober informerades om att avtalet med Expedia och Hotels.com för pilotprojektet ”Keyless” som löper ut den 31 december 2019 inte förnyas. Avtalet, som förnyats tre gånger sedan september 2016 har genererat flertalet hotellavtal. Zaplox exklusiva partnerskap med Expedia har placerat Zaplox på kartan inom reseindustrin och skapat nya affärsmöjligheter i Europa och USA.

Övriga händelser under fjärde kvartalet

 • Zaplox levererar mobil gästresa och kiosk till Smoky Mountain Resorts i Tennessee.
  Avtal har ingåtts med med Smoky Mountain Resorts i Tennessee, för Zaplox Premium App och Zaplox Kiosk på två hotell, med totalt 461 rum. Zaplox integreras med Maestro PMS, dormakaba låssystem, SALTO låssystem och betalningssystemet Shift 4.
 • Zaplox signerar avtal med välrenommerade The Woodlands Resort i Texas.
  Avtal har ingåtts med The Woodlands Resort & Conference Centre i The Woodlands, Texas. Avtalet inkluderar både Zaplox Premium och Zaplox Kiosk gör det möjligt för The Woodlands Resort, med 402 rum att erbjuda sina gäster både en mobil gästresa och incheckning via kiosk.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Zaplox och ALICE utökar partnerskap och levererar gäst app för marknadsledande hotellplattform.
  ALICE tecknar ett utökat avtal med Zaplox för utveckling och implementation av ALICE nya gäst app, som skall erbjudas till ca 2 500 hotellkunder i USA och Europa. Zaplox har rätt att erbjuda uppgraderingar med Zaplox gästresa med mobil incheckning och mobila nycklar till de kunder som har köpt den av Zaplox levererade ALICE app.
 • Information om framtida kapitalbehov
  Zaplox meddelade i februari att verksamheten kommer att kräva ytterligare kapitalinjektion för att kunna fortsätta sin tillväxt. Bolaget och styrelsens bedömning är att nuvarande rörelsekapital beräknas räcka i ca 3 månader. Styrelsens bedömning är att det krävs ca 45 MSEK för att täcka det kommande kapitalbehovet tills bolaget uppnår positivt kassaflöde, vilket bedöms ske inom 24 månader. Kapitalet kan komma att anskaffas i ett eller flera steg och styrelsen utvärderar olika alternativ för att inbringa kompletterande finansiering.

Övriga händelser efter periodens utgång

 • Zaplox levererar mobila nycklar till Talking Stick Resort i USA.
  Zaplox partnerskap med amerikanska Agilysys genererar ett nytt avtal för mobila nycklar till Talking Stick Resort in Scottsdale, Arizona. Talking Stick Resort har 497 rum och är en AAA Four Diamond Resort. Zaplox SDK här med Agilysys PMS Visual One och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.
 • Zaplox och SkiStar utökar samarbetet med ny integration för uppskattad mobil gästresa.
  Zaplox och SkiStar AB utvidgar befintligt avtal för ytterligare låsintegration till Zaplox SDK för ASSA ABLOY Global Solution låssystem. Den nya integrationen möjliggör att de stugor som har mobilanpassade lås från ASSA ABLOY Global Solutions kan öppnas med en mobil nyckel från Zaplox.
 • Zaplox tecknar avtal med Icelandair Hotels Group för leverans av populära Zaplox Kiosk.
  Avtal är tecknat med Icelandair Hotels Group (publ) för Zaplox Kiosk. Avtalet gäller totalt 1 162 rum fördelat på 10 av Icelandairs hotell på Island. Icelandair Hotels ska erbjuda sina gäster incheckning i en självbetjäning kiosk vid ankomst till hotellet.
 • Union Hotels tecknar nytt avtal för Central Hotel och Fuzzy Log Hotel i Slovenien.
  Union Hotels tecknar ytterligare avtal för Zaplox Premium och Zaplox Kiosk till Central Hotel, med 184 rum och till nya Fuzzy Log Hotel med 111 rum i Ljubjana, Slovenien.

 

VD Magnus Friberg kommentar:

Ett framåtblickande resultat

Årets fjärde kvartal har varit händelserikt på Zaplox. Vi har slutfört utvecklingen av den fjärde generationen av vår Premium app med fler integrationer och förbättrade funktioner och i dagarna går de första hotellen i drift. Vår nyutvecklade app generation är snabbare att leverera och ger ett kostnadseffektivare underhåll av våra lösningar. Utöver det har vi också vidareutvecklat vårt SDK (Software Development Kit) som vi säljer till de kunder som redan har utvecklat en egen app eller de partners som vill addera vår funktionalitet till sin egen plattform. Zaplox SDK innehåller nu integrationer till fler PMS och betalningssystem än tidigare. Samtidigt lanserade vi också andra generationen av vår kiosklösning som i sin första generation har rönt stor framgång i Norden. De nya kioskerna kommer bl a ha förbättrad funktionalitet för betalningslösningar. Flertalet leveransprojekt av kiosklösningen pågår parallellt just nu och vi initierar en försäljningskampanj för vår kiosk under andra kvartalet 2020. Arbetet med att förbättra våra produkter för att bemöta marknadskraven har skett under andra halvan under 2019, vilket gör att vi startar året med en mer konkurrenskraftig produktportfölj med funktionalitet som attraherar en större målgrupp i Europa och Nordamerika.

Intensifierade partnersamarbeten genererar nya avtal.

Under 2019 har vi lagt mycket tid på att få utväxling av våra partnerskap, vilket inneburit ett tätare samarbete både i form av sälj och marknadsinsatser samt teknikutveckling med våra PMS partners (affärssystem för hotell) och låspartners. Våra partnerskap med lås bolagen har i hög grad bidragit till flera av våra nya avtal under kvartalet. Partner samarbetet med Agilysys som är en av de ledande på affärssystem för hotell och resorts i Nordamerika har under senare delen av 2019 genererat flera nya avtal som ska levereras under första halvan av 2020. Såväl under 2019 som nu i början 2020 har Zaplox deltagit i Agilysys Inspire Conference, i år lokaliserad till Orlando, Florida. Det är Agilysys årliga användarkonferens för den Nordamerikanska marknaden och vi medverkade här som Agilysys exklusiva partner av mobila nycklar för deras produkt rGuest Express Mobile.

Samarbetet med Oracle Hospitality, vars affärssystem Opera används av hälften av alla hotell på marknaden, har fördjupats ytterligare under 2019 och Zaplox är nu invalda som medlemmar av Oracle Hospitality globala ”Cloud Program” som en av femtio globalt utvalda integrationspartners. Zaplox deltog också på Oracles Nordamerikanska användarkonferens Oracle Connect i San Diego i januari 2020, där är vi presenterades som utvald partner för mobil in-utcheckning och mobila nycklar i Oracles egen monter. Vi är optimistiska att det fördjupade samarbetet kommer generera fler kunder under 2020.

Vidare så intensifierade vi vårt samarbete med protel som är den andra största leverantören av PMS i världen, med huvuddelen i Europa. Protel använder sig av vårt SDK för att erbjuda en mobil nyckel i sin egen app Voyager men även kiosklösningar har avtalats.

Nyligen utökade Zaplox även sitt samarbete med ALICE, vars tjänsteplattform för hotell används av ca 2 500 hotell i USA, Europa samt Latinamerika. ALICE har givit oss i uppdrag att utveckla och implementera deras nya app, för gästkommunikation som ska marknadsföras och säljas av ALICE från mitten av 2020. Zaplox har rätt att erbjuda uppgraderingar med Zaplox gästresa med mobil incheckning och mobila nycklar till de kunder som har köpt appen.

Nya kundleveranser och uppgraderingar

Under fjärde kvartalet 2019 har vi fått bevis på att våra kunder ser ett stort värde i våra lösningar och i samarbetet med Zaplox. Schani Hotels valde att uppgradera sin mobila gästresa som driftsattes i första version 2014 till den nya generationen och är nu live med deras nya app på deras två hotell i Wien. De har nått fantastiska resultat med den tidigare appen, då ca 50% av de som bokar en vistelse via deras webbplats checkar in med appen och använder en mobil nyckeln. Vi har höga förhoppningar att Schani ska nå ännu högre användningsgrad framöver. Även Skistar, Zaplox första kund sedan 2011, har tecknat nytt avtal för ytterligare en låsintegration och Union Hotels som använder Zaplox mobila gästresa på sina hotell i Ljubljana, har beslutat att erbjuda en kiosklösning som ett alternativ till den mobila gästresan. Vi ser uppgraderingarna som ett tecken på att våra kunder är nöjda, engagerade och lojala och som ett bevis på att våra lösningar genererar både kort- och långsiktigt värde.

I slutet av fjärde kvartalet 2019 startade också det första leverans projektet kopplat till avtalet för 33 hotell med Pacifica Hotels, en högprofilerad kedja med boutiquehotell i Kalifornien och Hawaii, som vi signerade i tredje kvartalet 2019. Vi har även driftsatt den första delen av vårt enskilt största projekt i Las Vegas, ett välkänt hotell med ca 7 052 rum i Las Vegas. Vår förhoppning är att lanseringen kommer generera nya hotellavtal då hotellägarna i Las Vegas och i staten Nevada samarbetar och delar erfarenheter med varandra. Las Vegas är en stad med en hög koncentration av hotell och hotellkedjor på liten geografiska yta och där hotellen har hög in- och utchecknings frekvens. Zaplox lösningar underlättar både för gästen och för hotellet, som vill att gästen ska spendera sin tid på casinot och inte i kö för att checka-in och få sin hotellrumsnyckel.

Finansiell ställning

Vi upplever ett ökande intresse för våra tjänster men som många andra ”Software-as-a-Service” företag i världen så tar det tid innan verksamheten börjar generera signifikanta intäkter och når lönsamhet. Vi tror fortfarande starkt på Zaplox lösningar och att existerande kunder väljer att uppgradera sina Zaplox tjänster till de nya versionerna är ett tydligt bevis på dess värde. Vi har också flera pågående mycket intressanta leveransprojekt som vi tror kommer skapa stort intresse på hotellmarknaden framöver. Vi har även potentiella kunder som tidigare tackat nej och använt andra lösningar eller försökt utvecklat tjänsterna själv som nu återkommer och efterfrågar Zaplox lösningar, vilket är väldigt uppmuntrande. Zaplox har under den senare delen av 2019 i enlighet med sedan tidigare kommunicerad strategi, lanserat en ny modulär produktgeneration. Zaplox partnerskap med globala, marknadsledande PMS-bolag och lås bolag i hotellindustrin har genererat flera nya avtal i Europa och Nordamerika. Strategin med partners som säljer och marknadsför Zaplox abonnemangstjänster börjar visa resultat. Enligt styrelsens bedömning befinner sig Zaplox i en positiv trend med ett kontinuerligt växande antal kunder och implementationer vilket också medför ökande intäkter, men ökningen tar längre tid än vad som tidigare förväntats.

Därför, trots det ökande antalet nya avtal kommer verksamheten att kräva ytterligare kapitalinjektion för att kunna fortsätta sin tillväxt. Zaplox befinner sig i en position där det enligt bolagsledningens och styrelsens bedömning kommer att uppstå ett kapitalbehov under slutet av andra kvartalet 2020 för att täcka bolagets kostnader. Nuvarande rörelsekapital beräknas räcka i ca 2 – 3 månader.

Styrelsens bedömning är att det krävs ca 45 MSEK för att täcka det kommande kapitalbehovet tills bolaget uppnår positivt kassaflöde, vilket bedöms ske inom 24 månader. Kapitalet kan komma att anskaffas i ett eller flera steg och styrelsen utvärderar olika alternativ för att inbringa kompletterande finansiering.

200203_Zaplox_Bokslutskommunike_2019_

PM_200203_Zaplox_publicerar_bokslutskommunike_januari_december_2019

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Informationen i bokslutskommunikén är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2020.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Zaplox AB (publ). Kontaktuppgifter ca@vhcorp.se, +46-40-200 250.

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en nyckelfärdig plattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox lösningar sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

 

 

 

You May Also Like…

Quick guide: How mobile keys work

Quick guide: How mobile keys work

July 2024In an era where technology is reshaping every facet of our lives, the hospitality industry is no exception....