För investerare

Om Zaplox

A complement to hospitality

Zaplox är ett digitalt komplement till hotellets fysiska gästupplevelse. Vårt uppdrag är att hjälpa hotell, resorts och kasinos att på bästa sätt ta hand som sina gäster – med mobil teknik. Zaplox SaaS-plattform ger våra kunder och deras gäster möjlighet hantera sin vistelse från tidpunkten för bokning till tidpunkten för avresan – var de än befinner sig. Zaplox aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market

Företrädesemission 2024

Här hittar du mer information om Zaplox företrädesemission 2024

Snabblänkar

Finansiella rapporter

Aktieinformation

Bolagsstämma

Tidigare emissioner

Senaste nytt

Zaplox announce the launch of Mobile Keys in Google Wallet at Strawberry’s Clarion Hotel Post

2024/06/24Zaplox, a leading provider of digital guest solutions, enables Strawberry’s Clarion Hotel Post to offer NFC mobile keys in Google Wallet. With this feature added to their digital guest journey, they are now the first, and only hotel in the world to offer...

Zaplox and Radisson Hotel Group announce the launch of digital keys

2024-06-13Radisson Hotel Group is entering the next phase of its comprehensive digital transformation to improve the guest experience with the introduction of digital keys, in partnership with Zaplox.  In December 2022, Zaplox was selected as the technical partner...

Kommuniké från årsstämma Zaplox AB (publ)

Idag, den 23 maj 2024, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Resultatdisposition och ansvarsfrihetStämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens...

Zaplox publicerar delårsrapport för första kvartalet 2024

23 maj 2024ARR överstiger 15 MSEK - med en bruttomarginal på 90% Första kvartalet för koncernen (2024-01-01 till 2024-03-31)• Nettoomsättningen uppgick till 4 148 (3 205) TSEK.• Bruttomarginalen uppgick till 90 (85) %.• ARR uppgick till 15 371 (5 791) TSEK vid...

Zaplox publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2023

2 maj 2024Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2023 finns tillgänglig för nedladdning på Zaplox hemsida, www.zaplox.com. Årsredovisningen finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.Årsstämman hålls som tidigare meddelats den 23 maj 2024. För...

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023
2024-02-29

Årsredovisning 2023
2024-05-02

Delårsrapport Q1 2024
2024-05-23

Årsstämma 2024
2024-05-23

Delårsrapport Q2 2024
2024-08-14

Delårsrapport Q3 2024
2024-10-29

Bokslutskommuniké 2024
2025-02-25

Bolagsstyrning

Zaplox styrelse består av ett erfaret team med rötter inom hospitality, säkerhet och teknik. Vår passion är att hjälpa hotell att skapa en säker och personlig gästresa med stöd av den senaste tekniken.

Kontakt

Investor Relations

För Investor Relations frågor vänligen kontakta oss här:

E-post: ir@zaplox.com 

Certified Adviser

Svensk

Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0)8 913 008
E-post: ca@skmg.se
Hemsida: www.skmg.se

Certified Adviser för Zaplox AB (publ) sedan 2020-04-06.