För investerare

Investor Relations

A complement to hospitality

Zaplox är ett digitalt komplement till hotellets fysiska gästupplevelse. Vårt uppdrag är att hjälpa hotell, resorts och kasinos att på bästa sätt ta hand som sina gäster – med mobil teknik. Zaplox SaaS-plattform ger våra kunder och deras gäster möjlighet hantera sin vistelse från tidpunkten för bokning till tidpunkten för avresan – var de än befinner sig. Zaplox aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market

Företrädesemission 2023

Läs mer om Zaplox Företrädesemission 2023 här. 

Senaste nytt

Zaplox stärker upp humankapitalet och inleder rekrytering av tre nya medarbetare

PRESSMEDDELANDE23 augusti, 2023 Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) inleder rekryteringen av tre nya medarbetare; Chief Commercial Officer, Finance Manager samt Head of IR & PR. Dessa rekryteringar är en strategisk satsning för att säkra fortsatt tillväxt,...

Zaplox publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2023

ARR ökar med mer än 200% till 12,9 MSEK-riktade insatser ger resultat Andra kvartalet för koncernen (2023-04-01 till 2023-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 4 320 (1 225) TSEK. Bruttomarginalen uppgick till 89 (80) %. ARR uppgick till 12 912 (3 993) TSEK vid...

Zaplox offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier samt dess inverkan på villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2

Sammanläggningen av aktierVid årsstämman i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) den 24 maj 2023 beslutades att genomföra sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att etthundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att...

Zaplox samarbetar med Google för att utveckla en prototyp av mobila hotellnycklar för Google Wallet

Zaplox AB (”Zaplox”) meddelar att man, tillsammans med Google, utvecklar en prototyp av mobila hotellnycklar för Google Wallet. Syftet med samarbetet är att tillsammans driva innovation på området och erbjuda en smidigare gästupplevelse genom bland annat nästa...

Zaplox meddelar teckningsutfall i riktad emission av teckningsoptioner

Årsstämman i Zaplox AB (publ) beslutade den 24 maj 2023 om en riktad emission av högst 71 500 000 teckningsoptioner. Emissionen tecknades fullt ut av bolagets CEO Tess Mattisson och CTO Kim Lood genom 67 500 000 respektive 4 000 000...

Snabblänkar

Finansiella rapporter

Bolagsstämma

Aktieinformation

Tidigare emissioner

Bolagsstyrning

Zaplox styrelse består av ett erfaret team med rötter inom hospitality, säkerhet och teknik. Vår passion är att hjälpa hotell att skapa en säker och personlig gästresa med stöd av den senaste tekniken.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022 
2023-02-23

Årsredovisning 2022
2023-05-03

Delårsrapport Q1 2023
2023-05-24

Årsstämma 2023
2023-05-24

Delårsrapport Q2 2023
2023-08-10

Delårsrapport Q3 2023
2023-10-26

Bokslutskommuniké 2023
2024-02-22

Vi tillför värde till branschen vi älskar

Kontakt

För Investor Relations frågor kontakta oss här.

Investor Relations

Tess Mattisson

VD Zaplox AB

Mobil: +46 70 690 78 00
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
eller ir@zaplox.com

 

 

Certified Adviser

Svensk

Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0)8 913 008
E-post: ca@skmg.se
Hemsida: www.skmg.se

Certified Adviser för Zaplox AB (publ) sedan 2020-04-06.