För investerare

Om Zaplox

A complement to hospitality

Zaplox är ett digitalt komplement till hotellets fysiska gästupplevelse. Vårt uppdrag är att hjälpa hotell, resorts och kasinos att på bästa sätt ta hand som sina gäster – med mobil teknik. Zaplox SaaS-plattform ger våra kunder och deras gäster möjlighet hantera sin vistelse från tidpunkten för bokning till tidpunkten för avresan – var de än befinner sig. Zaplox aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market

Företrädesemission 2024

Här hittar du mer information om Zaplox företrädesemission 2024

Snabblänkar

Finansiella rapporter

Aktieinformation

Bolagsstämma

Tidigare emissioner

Senaste nytt

Zaplox publicerar bokslutskommuniké för 2023

29 februari, 2024 Fortsatt stark utveckling under årets fjärde kvartal - ARR ökar med 10 MSEK och över 200% jämfört med samma period föregående år Fjärde kvartalet för koncernen (2023-10-01 till 2023-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 3 804 (1 622) TSEK....

Zaplox meddelar sista dag för handel med BTU

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER...

Zaplox offentliggör utfall i företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER...

Zaplox offentliggör investeringsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission samt bjuder in till investerarpresentationer

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER...

Zaplox utser Sara Östergaard till Chief Commercial Officer

9 januari, 2024Zaplox AB ("Zaplox") har idag utsett Sara Östergaard till Chief Commercial Officer för bolaget med tillträde den 4 mars 2024. Sara kommer närmast från rollen som Network Development Manager på NIO Nextev Sweden AB. Rollen på Zaplox innefattar ett...

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023
2024-02-29

Årsredovisning 2023
2024-05-02

Delårsrapport Q1 2024
2024-05-23

Årsstämma 2024
2024-05-23

Delårsrapport Q2 2024
2024-08-14

Delårsrapport Q3 2024
2024-10-29

Bokslutskommuniké 2024
2025-02-25

Bolagsstyrning

Zaplox styrelse består av ett erfaret team med rötter inom hospitality, säkerhet och teknik. Vår passion är att hjälpa hotell att skapa en säker och personlig gästresa med stöd av den senaste tekniken.

Kontakt

Investor Relations

För Investor Relations frågor vänligen kontakta oss här:

E-post: ir@zaplox.com 

Certified Adviser

Svensk

Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0)8 913 008
E-post: ca@skmg.se
Hemsida: www.skmg.se

Certified Adviser för Zaplox AB (publ) sedan 2020-04-06.