Latest news

Follow Zaplox on social media for more updates

Stay connected with us on social media for the latest updates on events,
customer highlights and other exciting company news! 

Press releases & news

Zaplox AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2018

Zaplox AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2018

Zaplox AB (”Zaplox”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – mars 2018. Bolagets delårsrapport i sin helhet finns tillgänglig via bifogat dokument samt på Zaplox hemsida (www.zaplox.com). Bolaget kommenterar även sin målsättning om att uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis under 2018. Perioden mellan avtalstidpunkt och att första hotell har mobila nycklar i full drift och därmed har aktiva dörrar som genererar månatliga intäkter åt Zaplox har hittills tagit något längre tid än vad styrelsen tidigare förväntat. Med anledning därav bedömer styrelsen och bolagsledningen att målsättningen avseende positivt kassaflöde sannolikt kommer att ta något längre tid än beräknat att uppnå. Bolaget har under de senaste månaderna knutit avtal med ett antal aktörer (till exempel Via System inom danska AK Techotel-gruppen, VisBook, Porter & Sail, Portfolio Hotels & Resorts med flera) och styrelsen är därför fortfarande lika övertygade som tidigare om styrkan i Zaplox position, och intäktspotentialen för bolaget på lång sikt. Nedan följer en kort sammanfattning av bolagets delårsrapport. 

Zaplox inleder samarbete med Northwind Canada Inc.

Zaplox inleder samarbete med Northwind Canada Inc.

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) meddelar idag att bolaget inleder ett samarbete med Northwind Canada Inc, (”Northwind”). Northwind är en nordamerikansk aktör som tillhandahåller affärssystem för hotell, så kallade Property Management System (PMS). Partnerskapet innebär att Zaplox nu har möjlighet att erbjuda sin mobila gästresa som en integrerad lösning, även till de 800 kunder som använder Northwinds PMS, Maestro. Ambitionen är att utforma ett konkurrenskraftigt erbjudande som kan skapa nya affärsmöjligheter i Nordamerika.