Latest News

Read Zaplox’s latest published news and press releases.

Zaplox Reinforces and Expands Management Team with Newly Appointed Chief Technical Officer and Chief Marketing Officer

Zaplox Reinforces and Expands Management Team with Newly Appointed Chief Technical Officer and Chief Marketing Officer

Zaplox AB (publ) (“Zaplox”), a market innovator of mobile key services for the global hotel industry, has strengthened its management team with the appointment of two C-level executives to newly created positions. Hotel technology industry veteran Eric Michélsen has been tapped as chief technical officer (CTO) and Pernilla Brodd has been named chief marketing officer (CMO), with both officially joining the company as of December 2017. 

Zaplox levererar mobila nycklar till tre CABINN hotell inom ramen för Hotels.com-avtalet

Zaplox levererar mobila nycklar till tre CABINN hotell inom ramen för Hotels.com-avtalet

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster till den globala hotellmarknaden – implementerar mobila nycklar på tre av kedjan CABINN hotels hotellanläggningar i Danmark, inom ramen för det tidigare kommunicerade samarbetsavtalet med Hotels.com. Avtalet innebär att ett antal pilothotell ska använda Zaplox lösning integrerad i Hotels.coms bokningsapp. Det första av pilothotellen, CABINN Metro, implementerar lösningen under kvartal fyra 2017 och pilotperioden för de tre hotellen beräknas pågå till början av 2018 och omfattar ca 1000 dörrar.

Zaplox förstärker i USA och anställer Chris Clement som Vice President Sales, North America

Zaplox förstärker i USA och anställer Chris Clement som Vice President Sales, North America

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), marknadsinnovatör av mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden, anställer Chris Clement som Vice President Sales, North America. Anställningen representerar ett viktigt steg för Zaplox i implementeringen av tillväxtplanerna för den amerikanska marknaden, som presenterats tidigare under året. Chris Clement påbörjar sin anställning den 10 oktober.

Zaplox Reinforces U.S. Presence with Appointment of Chris Clement as Vice President Sales, North America

Zaplox Reinforces U.S. Presence with Appointment of Chris Clement as Vice President Sales, North America

Zaplox AB, a market innovator of advanced mobile key services for the global hospitality industry, today announced the appointment of Chris Clement as Vice President Sales, North America. The recent addition represents an important step for Zaplox in implementing its growth plans for the U.S. market, which were announced earlier this year. Clement is joining the Zaplox team, effective October 10, 2017.

Zaplox utvidgar samarbetet och skriver avtal med Skistar

Zaplox utvidgar samarbetet och skriver avtal med Skistar

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster – har tecknat ett nytt avtal med Skistar AB (”Skistar”) som innebär att Skistar kommer att implementera Zaplox SDK-lösning (Software Development Kit). Därmed utvidgar Skistar samarbetet. Avtalet innebär en initial uppstartsavgift om ca 50 000 € och efter 12 månader en löpande licensavgift per månad och dörr.

Zaplox har presenterat sina mobila nyckeltjänster på HITEC tillsammans med partners

Zaplox har presenterat sina mobila nyckeltjänster på HITEC tillsammans med partners

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster – har deltagit på världens största teknikmässa för hotellbranschen, HITEC. Mässan hölls i Toronto 26 – 29 juni, med över 6500 besökare från cirka 65 länder. Zaplox presenterade sina mobila nyckeltjänster tillsammans med samarbetspartners.

Zaplox AB (publ): Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North

Zaplox AB (publ): Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North

Idag, den 8 juni 2017, inleds handeln i Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) aktier på Nasdaq Stockholm First North. Aktien har ISIN-kod SE0009722465 och handlas under symbolen ”ZAPLOX”. Zaplox genomförde under april/maj 2017 en nyemission som tillförde bolaget cirka 42,3 MSEK efter emissionskostnader, avsedd att finansiera expansionsplanerna för att etablera bolaget som en ledande global leverantör av mobilbaserade tjänster till hotell, semesterboenden och deras gäster.

Zaplox signerar avtal med USA-baserade One Palm Apartments

Zaplox signerar avtal med USA-baserade One Palm Apartments

Zaplox AB (Zaplox) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster – har signerat ett avtal med One Palm Apartments (One Palm), som erbjuder andelslägenheter i premiumsegmentet i Sarasota, Florida, USA. Zaplox levererar inom ramen för avtalet en helhetslösning med mobilapp och administrationsportal för att hantera personliga mobila nycklar och kommunikation med långtidsboende gäster. 

Zaplox Signs Agreement with US-based One Palm Apartments

Zaplox Signs Agreement with US-based One Palm Apartments

Zaplox AB (Zaplox), a market innovator of advanced mobile key services, has signed an agreement with One Palm Apartments (One Palm), a luxury residential apartment community in Sarasota, Florida. Under the agreement, Zaplox will provide One Palm with a comprehensive solution in the form of a mobile app and administrative portal.  The system will enable the distribution and management of personalized mobile keys, and provide a communication venue for management with the residents.  

Zaplox AB: Utfall i nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Zaplox AB: Utfall i nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Den 4 maj 2017 avslutades teckningstiden i Zaplox AB:s (”Zaplox”) nyemission av aktier inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North (”First North”). Nyemissionen tecknades till cirka 41,1 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 91,1 procent. Cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 45,1 MSEK, tilldelas därmed garantiåtagare. Notera att ingen ersättning utgår för garantiåtagande. Därmed tillförs Zaplox cirka 42,3 MSEK efter emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Zaplox cirka 600 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 11 maj 2017. Första dag för handel är beräknad att bli den 8 juni 2017.

Idag inleds teckningstiden i Zaplox AB:s nyemission

Idag inleds teckningstiden i Zaplox AB:s nyemission

Idag, den 19 april 2017, inleds teckningstiden i Zaplox AB:s (”Zaplox”) nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North. Teckningstiden löper till och med den 4 maj 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs Zaplox cirka 45 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att finansiera en expansion av verksamheten för att möjliggöra för Zaplox att ta fler marknadsandelar på den globala hotellmarknaden. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 27,1 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen och dessutom avtalat om vederlagsfri garantiteckning om totalt 5 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.zaplox.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Zaplox rekryterar Emma Dupont som Sales Director North America för att accelerera expansionsplaner

Zaplox rekryterar Emma Dupont som Sales Director North America för att accelerera expansionsplaner

Zaplox AB (Zaplox), marknadsinnovatör av mobila nyckeltjänster för hotellmarknaden, meddelar idag att man utnämner Emma Dupont till rollen som Sales Director North America. Med denna utnämning tar Zaplox ännu ett steg på vägen mot att implementera sina ambitiösa tillväxtplaner för USA-marknaden. Emma Dupont startar sin anställning på Zaplox 1 maj 2017. 

Zaplox Accelerates Global Expansion with Appointment of Emma Dupont as Sales Director, North America

Zaplox Accelerates Global Expansion with Appointment of Emma Dupont as Sales Director, North America

Lund, Sweden - Zaplox AB (Zaplox), a market innovator of advanced mobile key solutions for the hospitality industry, today announces the appointment of Emma Dupont as Sales Director, North America. With this appointment, Zaplox takes another step in implementing its ambitious growth plans for the U.S. market. Emma Dupont is set to join the Zaplox team, as of May 1, 2017.

Zaplox AB: Offentliggörande av prospekt inför nyemission

Zaplox AB: Offentliggörande av prospekt inför nyemission

Zaplox AB (”Zaplox”) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster – publicerar härmed prospekt med anledning av bolagets nyemission om cirka 45 MSEK inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North, som inleds den 19 april 2017. Prospektet finns att tillgå via bolagets (www.zaplox.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds.

Zaplox signs agreement with a Danish hotel chain

Zaplox signs agreement with a Danish hotel chain

Zaplox AB (Zaplox) – market innovator of advanced mobile key services – has signed an agreement with a well-renowned Danish hotel chain. The Zaplox solution, among other things, provides check-in both with a mobile app and in so called virtual kiosks in the reception. It will be installed in a new hotel project, and the ambition is later to implement the Zaplox solution in all the hotel chain’s hotels in Denmark.

Zaplox signerar avtal med dansk hotellkedja

Zaplox signerar avtal med dansk hotellkedja

Zaplox AB (Zaplox) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster – har signerat ett avtal med en välrenommerad dansk hotellkedja. Lösningen möjliggör bland annat check-in både via mobil och så kallade virtuella kiosker i receptionen. Lösningen kommer att installeras på ett av kedjans nya hotellprojekt. Ambitionen är därefter att implementera Zaplox system på kedjans samtliga hotell i Danmark.

Zaplox AB förbereder inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North med Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare

Zaplox AB förbereder inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North med Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare

Zaplox AB (Zaplox) meddelar idag, den 22 februari 2017, att bolaget är i en förberedande process inför notering på Nasdaq Stockholm First North under Q2 2017 och har valt Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare.

Hotel Lundia tar steget in i mobilen tillsammans med Zaplox

Hotel Lundia tar steget in i mobilen tillsammans med Zaplox

Zaplox AB (Zaplox) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster – har signerat ett avtal med Lundia-gruppen som driver Grand Hotel i Lund, Hotel Lundia och Hotel Finn. Zaplox mobila nyckellösning kommer att installeras på Hotel Lundia under första halvåret 2017 och är därefter planerad att införas på de två övriga hotellen. Avtalet löper på initialt tre år och innebär att samtliga hotell med totalt cirka 350 gästrum får mobil incheckning och mobila nycklar. 

Zaplox Appoints Carlos Lorente as Sales Director EMEA Supporting Global Expansion

Zaplox Appoints Carlos Lorente as Sales Director EMEA Supporting Global Expansion

Zaplox, a market innovator of advanced mobile key solutions for the hospitality industry, today announces the appointment of Carlos Lorente as Sales Director EMEA. Earlier this year, the company announced that Rune Jakobsen has joined its executive team as Director of Product Management. With the appointment of Carlos Lorente, Zaplox has succeeded in attracting another key player in their efforts to secure planned growth initiatives in the global hospitality market.