Latest News

Read Zaplox’s latest published news and press releases.

Zaplox AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2018

Zaplox AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2018

Zaplox AB (”Zaplox”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari – mars 2018. Bolagets delårsrapport i sin helhet finns tillgänglig via bifogat dokument samt på Zaplox hemsida (www.zaplox.com). Bolaget kommenterar även sin målsättning om att uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis under 2018. Perioden mellan avtalstidpunkt och att första hotell har mobila nycklar i full drift och därmed har aktiva dörrar som genererar månatliga intäkter åt Zaplox har hittills tagit något längre tid än vad styrelsen tidigare förväntat. Med anledning därav bedömer styrelsen och bolagsledningen att målsättningen avseende positivt kassaflöde sannolikt kommer att ta något längre tid än beräknat att uppnå. Bolaget har under de senaste månaderna knutit avtal med ett antal aktörer (till exempel Via System inom danska AK Techotel-gruppen, VisBook, Porter & Sail, Portfolio Hotels & Resorts med flera) och styrelsen är därför fortfarande lika övertygade som tidigare om styrkan i Zaplox position, och intäktspotentialen för bolaget på lång sikt. Nedan följer en kort sammanfattning av bolagets delårsrapport. 

Zaplox får utökat förtroende av Arp-Hansen Hotel Group – Installerar mobil in- och utcheckning på ytterligare fyra hotell

Zaplox får utökat förtroende av Arp-Hansen Hotel Group – Installerar mobil in- och utcheckning på ytterligare fyra hotell

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) – noterat på Nasdaq Stockholm First North – har tecknat ytterligare ett avtal med den danska hotellkedjan Arp-Hansen Hotel Group (”ARP Hansen”) om en fortsatt utrullning av Zaplox lösning för in- och utcheckning – den så kallade mobila gästresan. Det nya avtalet omfattar Wakeup Copenhagen Hotels fyra hotell med 1 900 rum i Köpenhamn och Århus. Lösningen innebär att gästen kommer att kunna checka in- och ut med mobilen, som även fungerar som hotellnyckel.

Zaplox ingår partneravtal med VisBook

Zaplox ingår partneravtal med VisBook

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) meddelar idag att bolaget ingått ett partneravtal med VisBook AS (”VisBook”) ett mjukvaruföretag med säte i Norge som levererar affärssystem till hotell (s.k. PMS*-system). Partneravtalet innebär att Zaplox lösning integreras till VisBook PMS och att VisBook kommer att marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina ca 700 hotellkunder i sju länder. Partneravtalet löper utan tidsbegränsning och utgör inga garantier om intäkter.

Zaplox tecknar partneravtal med Via System A/S

Zaplox tecknar partneravtal med Via System A/S

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) meddelar idag att bolaget ingått ett partneravtal med Via System A/S (”Via System”) som ingår i danska AK Techotel-gruppen, Skandinaviens ledande leverantör av affärssystem till hotell (s.k. PMS* system). Via System, med bas i Danmark, tillhandahåller Picasso PMS till hotell i Danmark, Norge och Sverige. Partneravtalet innebär att Zaplox lösning integreras till Picasso PMS samt att Via System skall marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina kunder i Skandinavien. Partneravtalet löper utan tidsbegränsning och utgör inga garantier om intäkter.

Zaplox inleder samarbete med Northwind Canada Inc.

Zaplox inleder samarbete med Northwind Canada Inc.

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) meddelar idag att bolaget inleder ett samarbete med Northwind Canada Inc, (”Northwind”). Northwind är en nordamerikansk aktör som tillhandahåller affärssystem för hotell, så kallade Property Management System (PMS). Partnerskapet innebär att Zaplox nu har möjlighet att erbjuda sin mobila gästresa som en integrerad lösning, även till de 800 kunder som använder Northwinds PMS, Maestro. Ambitionen är att utforma ett konkurrenskraftigt erbjudande som kan skapa nya affärsmöjligheter i Nordamerika.

Zaplox förstärker och utökar teamet med Chief Marketing Officer och Chief Technical Officer

Zaplox förstärker och utökar teamet med Chief Marketing Officer och Chief Technical Officer

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), marknadsinnovatör av mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden, utökar teamet med Eric Michélsen som Chief Technical Officer (CTO), med lång erfarenhet inom hotellteknologi, och Pernilla Brodd som Chief Marketing Officer (CMO). Rollerna är nyinrättade tjänster. Båda påbörjar sina uppdrag på Zaplox i december 2017. 

Zaplox Reinforces and Expands Management Team with Newly Appointed Chief Technical Officer and Chief Marketing Officer

Zaplox Reinforces and Expands Management Team with Newly Appointed Chief Technical Officer and Chief Marketing Officer

Zaplox AB (publ) (“Zaplox”), a market innovator of mobile key services for the global hotel industry, has strengthened its management team with the appointment of two C-level executives to newly created positions. Hotel technology industry veteran Eric Michélsen has been tapped as chief technical officer (CTO) and Pernilla Brodd has been named chief marketing officer (CMO), with both officially joining the company as of December 2017. 

Zaplox levererar mobila nycklar till tre CABINN hotell inom ramen för Hotels.com-avtalet

Zaplox levererar mobila nycklar till tre CABINN hotell inom ramen för Hotels.com-avtalet

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster till den globala hotellmarknaden – implementerar mobila nycklar på tre av kedjan CABINN hotels hotellanläggningar i Danmark, inom ramen för det tidigare kommunicerade samarbetsavtalet med Hotels.com. Avtalet innebär att ett antal pilothotell ska använda Zaplox lösning integrerad i Hotels.coms bokningsapp. Det första av pilothotellen, CABINN Metro, implementerar lösningen under kvartal fyra 2017 och pilotperioden för de tre hotellen beräknas pågå till början av 2018 och omfattar ca 1000 dörrar.

Zaplox Reinforces U.S. Presence with Appointment of Chris Clement as Vice President Sales, North America

Zaplox Reinforces U.S. Presence with Appointment of Chris Clement as Vice President Sales, North America

Zaplox AB, a market innovator of advanced mobile key services for the global hospitality industry, today announced the appointment of Chris Clement as Vice President Sales, North America. The recent addition represents an important step for Zaplox in implementing its growth plans for the U.S. market, which were announced earlier this year. Clement is joining the Zaplox team, effective October 10, 2017.

Zaplox förstärker i USA och anställer Chris Clement som Vice President Sales, North America

Zaplox förstärker i USA och anställer Chris Clement som Vice President Sales, North America

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), marknadsinnovatör av mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden, anställer Chris Clement som Vice President Sales, North America. Anställningen representerar ett viktigt steg för Zaplox i implementeringen av tillväxtplanerna för den amerikanska marknaden, som presenterats tidigare under året. Chris Clement påbörjar sin anställning den 10 oktober.

Zaplox utvidgar samarbetet och skriver avtal med Skistar

Zaplox utvidgar samarbetet och skriver avtal med Skistar

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster – har tecknat ett nytt avtal med Skistar AB (”Skistar”) som innebär att Skistar kommer att implementera Zaplox SDK-lösning (Software Development Kit). Därmed utvidgar Skistar samarbetet. Avtalet innebär en initial uppstartsavgift om ca 50 000 € och efter 12 månader en löpande licensavgift per månad och dörr.

Zaplox har presenterat sina mobila nyckeltjänster på HITEC tillsammans med partners

Zaplox har presenterat sina mobila nyckeltjänster på HITEC tillsammans med partners

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster – har deltagit på världens största teknikmässa för hotellbranschen, HITEC. Mässan hölls i Toronto 26 – 29 juni, med över 6500 besökare från cirka 65 länder. Zaplox presenterade sina mobila nyckeltjänster tillsammans med samarbetspartners.

Zaplox AB (publ): Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North

Zaplox AB (publ): Första dag för handel på Nasdaq Stockholm First North

Idag, den 8 juni 2017, inleds handeln i Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) aktier på Nasdaq Stockholm First North. Aktien har ISIN-kod SE0009722465 och handlas under symbolen ”ZAPLOX”. Zaplox genomförde under april/maj 2017 en nyemission som tillförde bolaget cirka 42,3 MSEK efter emissionskostnader, avsedd att finansiera expansionsplanerna för att etablera bolaget som en ledande global leverantör av mobilbaserade tjänster till hotell, semesterboenden och deras gäster.

Zaplox signerar avtal med USA-baserade One Palm Apartments

Zaplox signerar avtal med USA-baserade One Palm Apartments

Zaplox AB (Zaplox) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster – har signerat ett avtal med One Palm Apartments (One Palm), som erbjuder andelslägenheter i premiumsegmentet i Sarasota, Florida, USA. Zaplox levererar inom ramen för avtalet en helhetslösning med mobilapp och administrationsportal för att hantera personliga mobila nycklar och kommunikation med långtidsboende gäster. 

Zaplox Signs Agreement with US-based One Palm Apartments

Zaplox Signs Agreement with US-based One Palm Apartments

Zaplox AB (Zaplox), a market innovator of advanced mobile key services, has signed an agreement with One Palm Apartments (One Palm), a luxury residential apartment community in Sarasota, Florida. Under the agreement, Zaplox will provide One Palm with a comprehensive solution in the form of a mobile app and administrative portal.  The system will enable the distribution and management of personalized mobile keys, and provide a communication venue for management with the residents.  

Zaplox AB: Utfall i nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Zaplox AB: Utfall i nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Den 4 maj 2017 avslutades teckningstiden i Zaplox AB:s (”Zaplox”) nyemission av aktier inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North (”First North”). Nyemissionen tecknades till cirka 41,1 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 91,1 procent. Cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 45,1 MSEK, tilldelas därmed garantiåtagare. Notera att ingen ersättning utgår för garantiåtagande. Därmed tillförs Zaplox cirka 42,3 MSEK efter emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Zaplox cirka 600 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 11 maj 2017. Första dag för handel är beräknad att bli den 8 juni 2017.

Idag inleds teckningstiden i Zaplox AB:s nyemission

Idag inleds teckningstiden i Zaplox AB:s nyemission

Idag, den 19 april 2017, inleds teckningstiden i Zaplox AB:s (”Zaplox”) nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North. Teckningstiden löper till och med den 4 maj 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs Zaplox cirka 45 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att finansiera en expansion av verksamheten för att möjliggöra för Zaplox att ta fler marknadsandelar på den globala hotellmarknaden. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 27,1 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen och dessutom avtalat om vederlagsfri garantiteckning om totalt 5 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.zaplox.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Zaplox Accelerates Global Expansion with Appointment of Emma Dupont as Sales Director, North America

Zaplox Accelerates Global Expansion with Appointment of Emma Dupont as Sales Director, North America

Lund, Sweden - Zaplox AB (Zaplox), a market innovator of advanced mobile key solutions for the hospitality industry, today announces the appointment of Emma Dupont as Sales Director, North America. With this appointment, Zaplox takes another step in implementing its ambitious growth plans for the U.S. market. Emma Dupont is set to join the Zaplox team, as of May 1, 2017.

Zaplox rekryterar Emma Dupont som Sales Director North America för att accelerera expansionsplaner

Zaplox rekryterar Emma Dupont som Sales Director North America för att accelerera expansionsplaner

Zaplox AB (Zaplox), marknadsinnovatör av mobila nyckeltjänster för hotellmarknaden, meddelar idag att man utnämner Emma Dupont till rollen som Sales Director North America. Med denna utnämning tar Zaplox ännu ett steg på vägen mot att implementera sina ambitiösa tillväxtplaner för USA-marknaden. Emma Dupont startar sin anställning på Zaplox 1 maj 2017. 

Zaplox AB: Offentliggörande av prospekt inför nyemission

Zaplox AB: Offentliggörande av prospekt inför nyemission

Zaplox AB (”Zaplox”) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster – publicerar härmed prospekt med anledning av bolagets nyemission om cirka 45 MSEK inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North, som inleds den 19 april 2017. Prospektet finns att tillgå via bolagets (www.zaplox.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds.