Zaplox AB publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Rapport publicerad den 19 november, 2019 08:00 CET.

Flera kundavtal i USA och partnerskap genererar nya möjligheter i Europa.

Tredje kvartalet för koncernen (2019-07-01 till 2019-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 544 (198) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 536 (-7 203) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,21 (-0,30) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 879 (-6 209) KSEK

Första nio månaderna för koncernen (2019-01-01 till 2019-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 984 (1 688) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -26 255 (-21 953) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,66 (-0,92) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 164 (-18 712) KSEK
 • Likvida medel uppgick till 23 653 (14 049) KSEK vid periodens utgång
 • Soliditeten** uppgick till 76 (71) %

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019
Inga väsentliga händelser.

Övriga händelser under tredje kvartalet

 • Schani Hotels tecknar nytt avtal och uppgraderar till Zaplox senaste generation av mobil gästresa.
  Schani Hotels har tecknat ett nytt avtal med Zaplox för Hotel Schani Wien och det nya Hotel Schani Salon med totalt 159 rum. Schani Hotels, som sedan 2015 erbjudit en mobil gästresa från Zaplox med mobila nycklar till sina gäster, vidareutvecklar sin gästupplevelse och uppgraderar till Zaplox Premium för att kunna erbjuda nya efterfrågade tjänster till sina gäster. Zaplox Premium för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar integreras StayNTouch PMS och nytt låssystem från ASSA ABLOY.
 • Hotel Dronningen erbjuder sina gäster in- och utcheckning med Zaplox Kiosk
  Hotel Dronningen i Kristiansand, Norge med 75 rum är nu i drift med Zaplox Kiosk. Hotellet, som ägs av Team Caledonien AS, kan nu erbjuda sina gäster möjligheten att på egen hand checka in och ut på hotellet. Zaplox Kiosk är integrerad med VisBook AS och låssystem från ASSA ABLOY.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Zaplox och Expedia summerar gemensamt pilotprojekt
  Avtalet med Expedia och Hotels.com för pilotprojektet ”Keyless” som löper ut den 31 december 2019 kommer inte förnyas. Avtalet, som förnyats tre gånger sedan det ingicks i september 2016har genererat flertalet avtal med hotell som marknadsför sig i Hotels.com appen. Zaplox exklusiva partnerskap med Expedia har placerat Zaplox på kartan inom reseindustrin och skapat nya affärsmöjligheter i Europa och USA.

 Övriga händelser efter periodens utgång

 • Zaplox har ingått ett avtal med The Woodlands Resort & Conference Centre i The Woodlands, Texas.
  Avtalet som inkluderar både Zaplox Premium App och Zaplox Kiosk gör det möjligt för The Woodlands Resort, en erkänd AAA Four-Diamond Resort med 402 rum att erbjuda sina gäster både en mobil gästresa och möjligheten att checka in via en kiosk vid ankomst till hotellet. Zaplox lösningar integreras med Oracle Opera PMS, dormakaba låssystem och ALICE conciergeplattform. Driftstart är beräknad till Q1 2020.
 • Zaplox levererar mobil gästresa och kiosk till Smoky Mountain Resorts i Tennessee
  Zaplox ingått ett avtal med Smoky Mountain Resorts i Tennessee. Avtalet gäller Zaplox Premium App och Zaplox Kiosk på två av Smoky Mountain Resorts hotell, med totalt 461 rum, vilka nu kan erbjuda sina gäster både en mobil gästresa och möjligheten att checka in via en kiosk vid ankomst till hotellet. Zaplox lösningar integreras med Maestro PMS, dormakaba låssystem, SALTO låssystem och betalningssystemet Shift 4. Driftstart är beräknad till Q1 2020.
 • Partnersamarbete med Agilysys genererar nytt avtal
  Inom ramen av vårt partneravtal med Agilysys har ytterligare ett kundavtal tecknats för ett kasino i USA med 368 rum, vilket blir det 3:e hotellet i USA som signeras av Agilysys för denna gemensamma lösning. Agilysys använder Zaplox SDK integrerad i deras mobila lösning till deras två olika affärssystem för att leverera mobila nycklar. Driftstart är beräknad till mars 2020.
 • Zaplox medverkar tillsammans med Oracle Hospitality på WTM/Travel Forward i London
  Oracle Hospitality bjuder in Zaplox att medverka i deras monter på en av Europas största rese- och hotellmässor, WTM/TravelForward i London. Anledningen är att Zaplox expertis och djupa integration med Oracle OPERA ger deras kunder ett försprång vid valet av en digital gästresa. Zaplox är det enda företaget som presenterar en mobil gästresa med mobil incheckning och mobila nycklar i Oracles monter.

VD kommentar

Under årets tredje kvartal har vi fortsatt arbetet med den nya produktgenerationen som lanseras fullt ut vintern 2019/2020. Den nya produktgenerationen är modulbaserad och har bättre skalbarhet samt innehåller fler och förbättrade funktioner för hotellen och deras gäster, t ex förbättrade betalningslösningar. Vissa leveranser med senaste produktversionen har redan påbörjats till kunder både i Europa och USA. Pacifica Hotels i Kalifornien blir den första kunden att driftsätta vår senaste generation av den mobila gästresan. Vårt avtal med Pacifica Hotels gäller totalt 33 hotell med ca 2 538 rum och det är det tre första hotellen på USA:s västkust som nu påbörjar utrullningen av Zaplox nya produktgeneration.

Vi fortsätter med att flytta fram vår marknadsnärvaro och position i USA och har under kvartalet tecknat avtal med två nya kunder, Woodlands Resorts Texas, med 402 rum och Smoky Mountain Resorts i Tennessee med 461 rum. Båda avtalen inkluderar två lösningar från Zaplox produktportfölj, den mobila gästresan via vår app och vår kiosklösning med levereras under första kvartalet 2020. Kombinationen av dessa två lösningar är uppskattade av kasinos och resorts, då de har möjlighet att erbjuda sina gäster flera incheckningsmöjligheter både för mobil nyckel och med nyckelkort vid högfrekventa in- och utcheckningstider. Tillsammans med vår PMS partner Agilysys som är störst på kasinomarknaden i USA, levererar vi Zaplox SDK integrerad i deras app till deras två olika affärssystem. Inom ramen för det avtalet har ytterligare ett kundavtal tecknats för ett kasino i USA med 368 rum, vilket blir det 3:e hotellet i USA som signeras av Agilysys för vår gemensamma lösning.

Zaplox partnerstrategi börjar alltså nu bära frukt och skapa värde för både Zaplox och våra partners, där vi genererar kunder åt våra partners och de till oss. De två första kundavtalen i samarbetet med Maestro PMS har tecknats vilka även inkluderar våra tidigare genomförda integrationer med dormakaba, SALTO Systems och ALICE som nu ger ökad utväxling. Zaplox partnerskap med globala, marknadsledande PMS-bolag och låsbolag inriktar sig på att genom gemensamma insatser med partners få snabbare fokus på hotell som har rätt lås och rätt PMS för Zaplox lösningar, och med en större räckvidd då Zaplox lösning marknadsförs eller i vissa fall direkt säljs in av våra partnerbolag.

Ett annat exempel på hur partnerstrategin arbetar för Zaplox i Europa är partnersamarbetet med Oracle Hospitality, som levererar världens mest använda affärssystem för hotell, Oracle OPERA.  Zaplox expertis och djupa integration med Oracle OPERA ger deras kunder ett försprång vid valet av en mobil gästresa. Oracle Hospitality bekräftar Zaplox värde för sina kunder genom att bjuda in oss att presentera Zaplox mobila gästresa tillsammans med dem under de två största hotellmässorna i Europa, WTM2019 i London och ITB 2020 i Berlin samt på deras stora globala konvent som sker i Chicago i slutet mars 2020.

Vi ser flera tecken på framgångsrika konsolideringar och investeringstakten inom ”Travel tech” förefaller öka. Dels genom hotellkedjornas egna digitaliseringsinvesteringar, men även via bolagsförvärv. Det finns flera exempel på där bolag velat bredda sitt erbjudande och komplettera sina tjänster eller produkter med en mobil gästresa eller mobila nycklar för hotellgästerna. Vi vet också att flertalet av de ledande PMS leverantörerna i världen söker nya funktioner för att kunna erbjuda sina gäster en digital gästresa och där är Zaplox väl positionerad för att kunna erbjuda sina tjänster.

Vi har inte hittills uppnått önskad försäljningstillväxt men många välmeriterade bolag i branschen väljer att samarbeta med oss, dels för att vår kompetens i kombination med vår plattform skapar konkurrensfördelar för marknadsledande låstillverkare, PMS- och tjänsteleverantörer. Zaplox gör därför bedömningen att bolagets nuvarande inriktning med nära partnerskap är rätt då den fortsätter att generera nya möjligheter med befintliga och nya partners.

Sammantaget så öppnar detta nya spännande möjligheter för Zaplox och Zaplox styrelse undersöker löpande olika strategiska möjligheter för bolaget och hur bolaget skall finansieras på lång sikt. Det finansiella resultatet under kvartalet är vi självfallet inte nöjda med. Intäkterna har varit för låga och kostnadsnivån speglar den höga takten på produktutvecklingen. I takt med att vi slutför utvecklingen av den nya produktgenerationen börjar vi sänka fasta utvecklingskostnader och övergår till en mer flexibel organisation. Detta för att kunna skala upp och ner utifrån kundernas framtida leveransbehov men även för att bibehålla kapaciteten för normalt underhållsbehov av våra system.

För att kostnadseffektivisera har vi under senaste perioden avslutat ett par fasta anställningar och även reducerat antalet mjukvarukonsulter men med bibehållen expertis och en skalbar leveranskapacitet. Dessa aktiviteter tillsammans med ökad försäljning skall enligt plan resultera i ett förbättrat resultat framöver.

Tredje kvartalet har genererat flera goda referenser i USA. Vi har pågående leveranser och inom kort kommer flera hotell i såväl Kalifornien som i New York att driftsätta Zaplox lösningar för sina gäster. USA är världens största ekonomi, majoriteten av de stora hotellkedjorna har sina huvudkontor där och vi bedömer att vi framöver ytterligare kommer att utöka vårt fotfäste inte minst i hotellindustrins epi-centrum, Las Vegas.

Det tidigare kommunicerade avtalet för två hotell i Las Vegas, med över 7 000 rum beräknas vara i drift tidigt 2020 och blir då en mycket god referens vid försäljning till nya hotell och kasinon både i Las Vegas och i övriga USA.

Zaplox mobila gästresa skapar ökad konkurrenskraft för hotellen eller för hotellens systemleverantörer och förbättrar dessutom gästupplevelsen för de hotell som nu befinner sig mitt i den digitala transformationen av hotellmarknaden. Nu lanserar Zaplox vår nya produktgeneration och med den fortsätter vi vårt starka säljfokus tillsammans med våra marknadsledande partners.

Länk till Zaplox Delårsrapport_Q3_2019 (pdf)

PM 191119 Zaplox publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2019.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Zaplox AB (publ). Kontaktuppgifter ca@vhcorp.se, +46-40-200 250.

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en nyckelfärdig plattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobil app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox lösningar sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

You May Also Like…