Zaplox publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Zaplox Pressmeddelande

Kostnadseffektiv tillväxt
– Omsättningen ökar med 221% januari till september med stabila rörelsekostnader.

Tredje kvartalet för koncernen (2023-07-01 till 2023-09-30)
●  Nettoomsättningen uppgick till 3 942 (1 370) TSEK.
●  Bruttomarginalen uppgick till 87 (79) %.
●  ARR uppgick till 11 741 (4 805) TSEK vid periodens utgång.
●  Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 625 (-7 096) TSEK.
●  Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,01) SEK.
●  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 374 (-7 507) TSEK.
●  Likvida medel uppgick till 10 154 (18 494) TSEK vid periodens utgång.
●  Soliditeten uppgick till 57 (68) %.

Första nio månaderna för koncernen (2023-01-01 till 2023-09-30)
●  Nettoomsättningen uppgick till 11 467 (3 563) TSEK.
●  Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 103 (-23 118) TSEK.
●  Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,05) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023
2023-08-23 Zaplox stärker upp humankapitalet och inleder rekrytering av tre nya medarbetare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

VD HAR ORDET

Vi fortsätter att öka omsättningen
Med sommaren bakom oss och hösten som nu sveper in är det redan dags att titta tillbaka på det tredje kvartalet för Zaplox. Som alltid står det tredje kvartalet för en högintensiv period för hotellbranschen vilket innebär ett lägre fokus på leverantörsupphandlingar. Detta till trots har vi ökat nettoomsättningen med över 180 % jämfört med motsvarande period föregående år samtidigt som vi minskat rörelsekostnaderna. Detta är ett tydligt kvitto på skalbarheten vår affärsmodell och vår förmåga att växa som bolag utan en korrelerande kostnadsökning.

Fas två i utrullningen av mobila nycklar med Strawberry aktiverad
Under kvartalets sista dagar påbörjades arbetet med att rulla ut mobila nycklar på ytterligare 32 Strawberry hotell (tidigare Nordic Choice Hotels), med drygt 6 000 dörrar. Enligt den gemensamt satta planen kommer dessa hotell gå live under Q4 2023 och därmed generera abonnemangsintäkter redan innan årets slut.

Det här innebär att vi inom loppet av nio månader kommer att ha gått live med cirka 22 000 dörrar på 90 av kedjans över 220 hotell. Framåt är planen att stegvis rulla ut lösningen på resterande Strawberry hotell i takt med att dessa har kompatibla lås installerade.

Parallellt med detta har vi dessutom utvecklat och lanserat mobila nycklar i Apple Wallet på Clarion Hotel Post i Göteborg. Ett lyckat samarbete som nu kan fungera som en referens för liknande kunder. Nyligen hade vi nöjet att besöka hotellet tillsammans med teamet från Radisson Hotel Group som nu står i startgroparna att påbörja den tekniska utvecklingen av sin digitala gästresa, i vilken Zaplox produkter utgör en integrerad del.

Tillsammans med Strawberry delade vi våra lärdomar från implementeringen, något som Radisson Hotel Group nu kan dra stor nytta av i sitt arbete. Att bygga en lärandekultur som gynnar alla parter affärsmässigt är för oss en av grundpelarna i det bolag vi idag är.

Förbättringar av Zaplox plattform erbjuder större flexibilitet och ett attraktivare produkterbjudande
Under kvartalet har vi gjort stora framsteg när det kommer till infrastrukturen av vår tekniska plattform. I korthet har vi separerat våra reservations- och mobila nyckelprodukter och introducerat ett helt nytt reservations API. För våra kunder innebär detta större flexibilitet och en ännu bättre integrationsupplevelse. Just flexibiliteten att kunna nyttja olika delar av vår plattform och våra tjänster är särskilt efterfrågad från kunder och affärspartners inom kasinosegmentet då behoven här skiljer sig från klassiska hotell eftersom kasinon behöver ta hänsyn även till spelupplevelsen.

För Zaplox del möjliggör dessa framsteg en mer kostnadseffektiv onboarding och en högre kvalitet i vårt supportarbete.

Efter ett framgångsrikt år stärker vi humankapitalet för att växla upp ytterligare
Under de senaste 12 månaderna har vi tagit stora utvecklingskliv som bolag och befäst vår marknadsposition ytterligare. Som ett naturligt steg i detta arbete behöver vi nu också revidera vår organisationsstruktur och stärka upp humankapitalet. Vi har därför inlett rekryteringen av två nya medarbetare; Chief Commercial Officer samt Finance Manager. Under kvartalet har även uppdraget som Head of IR & PR tillsatts.

Genom att addera dessa roller tillförs Zaplox viktig kompetens för att vidhålla och förstärka sin position som ledande SaaS-bolag inom hotellbranschen. Idag och imorgon.

Tess Mattisson, VD Zaplox

För fullständig delårsrapport klicka här

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox
Email: tess.mattisson@zaplox.com 
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023.

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox
Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com.

You May Also Like…