Zaplox publicerar delårsrapport för första kvartalet 2024

23 maj 2024

ARR överstiger 15 MSEK – med en bruttomarginal på 90%

Första kvartalet för koncernen (2024-01-01 till 2024-03-31)
• Nettoomsättningen uppgick till 4 148 (3 205) TSEK.
• Bruttomarginalen uppgick till 90 (85) %.
• ARR uppgick till 15 371 (5 791) TSEK vid periodens utgång.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 973 (-4 838) TSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,01) SEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 522 (-5 776) TSEK.
• Likvida medel uppgick till 15 824 (8 846) TSEK vid periodens utgång.
• Soliditeten uppgick till 61 (21) %.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024
2024-01-03 Zaplox utsåg Jelena Dojcinovic till ny CFO.
2024-01-09 Zaplox utsåg Sara Östergaard till Chief Commercial Officer.
2024-01-16 Zaplox offentliggjorde investeringsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission samt bjöd in till investerarpresentationer.
2024-02-06 Zaplox offentliggjorde utfall i företrädesemissionen.
2024-02-16 Zaplox meddelade sista dag för handel med BTU.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
2024-04-22 Zaplox kallade till årsstämma den 23 maj 2024.

Vd har ordet
Ett år efter första kedjeavtalet – vi får kvitto på skalbarheten i vår affärsmodell

I skrivande stund är det ganska exakt två år sedan jag klev innanför dörrarna på Zaplox som nytillträdd vd. Med höga ambitioner och nya perspektiv såg jag fram emot att påbörja resan mot att bli ett mer kommersiellt bolag med en skalbar affärsmodell. Idag, två år senare, kan jag konstatera att vi har lyckats transformera bolaget och står nu mer redo än någonsin att fortsätta den resa vi har påbörjat.

Tydlig effekt av vår nya strategi
Under årets första kvartal har vi nått den fulla effekten av de installationer som gjordes tillsammans med Strawberry under 2023. Abonnemangsintäkterna har ökat med hela 170% jämfört med motsvarande period föregående år vilket ger en fortsatt stark utveckling av vår ARR, från 5,8 MSEK till 15,4 MSEK sett till jämförelsekvartalet. I tillägg har vi ökat bruttomarginalen till 90% – ett bevis på skalbarheten i vår tekniska plattform och affärsmodell.

Ytterligare en bekräftelse på att vi implementerat en skalbar affärsmodell är att våra strategiska kunder fortsätter växa organiskt, däribland Boyd Gaming och Strawberry. Det tillkommer löpande nya ordrar och vi gör effektiva implementationer – utan att det kräver några större sälj- eller marknadsinsatser.

Implementering fortlöper enligt plan
Tittar vi på vårt nära samarbete med Radisson Hotel Group har det tekniska utvecklingsarbetet slutförts och vi tar nu nästa steg mot utrullning. I denna fas, vilken inleds under årets andra kvartal, rullas mobila nycklar ut på två utvalda hotell. 

Syftet är att samla insikter och feedback från både gäster och medarbetare som Radisson Hotel Group tar med sig in i arbetet för att vidareutveckla hela den digitala gästresan – från incheckning till utcheckning. Därefter sätts planen för fortsatt utrullning på kedjans hotell. När det kommer till Zaplox lösning är allt utvecklingsarbete färdigställt och vi kommer kunna dra nytta av det arbete vi investerat i de första installationerna när utrullningen fortsätter.

En annan viktig komponent i vår strategi har handlat om att fortsätta bygga starka affärspartnerskap. Under förra året återaktiverade vi vårt avtal med Concilio Labs, ett partnerskap som legat vilande under flera år. Efter detta kvartalet gläds vi åt att den första beställningen är på plats och vi arbetar aktivt med implementationen.

Förstärkt organisation
Sist men inte minst har vi under kvartalet äntligen välkomnat de nya medarbetarna som gör vår nya organisationsstruktur komplett. De nya rollerna är en del av en strukturell förändring där tidigare roller ersatts för att skapa ett enhetligt kommersiellt team.

Att få välkomna våra nya medarbetare som, precis som jag för två år sedan, kommer in med höga ambitioner och nya perspektiv, har gett ytterligare energi till hela teamet. Under introduktionsperioden har fokus framförallt legat på att lära känna marknaden och träffa kunder, partners och prospekts både digitalt men även genom fysiska möten och kundevent.

Jag är stolt över att vi lyckats åstadkomma fantastiska resultat trots vakanta nyckelroller under andra halvåret av 2023, men kan nu konstatera att vi lämnar den perioden bakom oss. En komplett organisation med fantastiska medarbetare står nu rustad för att fortsätta bygga långsiktiga relationer med marknaden och stärka vår position som ledande SaaS-bolag i hotellbranschen.

I arbetet ingår att stärka vår synlighet och våra kommunikationsinsatser för att hålla både ägare och andra intressenter uppdaterade. Detta innebär inte att vi kommer återgå till att bara skicka pressmeddelanden, utan snarare att kommunicera rätt budskap i rätt kanal. Kommunikation är något som tar tid och som behöver göras kontinuerligt under lång tid för att få verklig effekt, och det arbetet har vi nu satt en proaktiv och långsiktig strategi för.

För den engagerade finns det möjlighet att följa oss både på hemsidans nyhetssida och på LinkedIn där vi nu kommer satsa ännu mer för att hålla marknaden uppdaterad. Vi ser fram emot att aktivt arbeta med kommunikationen kring Zaplox framsteg, i både egna såväl som förtjänade kanaler. Vår resa har bara börjat och jag ser fram emot att fortsätta dela den med er.

För fullständig delårsrapport, klicka här. 

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox
Email: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2024, kl. 08.30.

Certified Adviser för Zaplox AB är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB. 

Om Zaplox
Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com.


You May Also Like…