Zaplox publicerar bokslutskommuniké för 2023

Zaplox Pressmeddelande

29 februari, 2024

Fortsatt stark utveckling under årets fjärde kvartal 
– ARR ökar med 10 MSEK och över 200% jämfört med samma period föregående år

Fjärde kvartalet för koncernen (2023-10-01 till 2023-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 804 (1 622) TSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 89 (83) %.
 • ARR uppgick till 14 285 (4 682) TSEK vid periodens utgång.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 422 (-9 620) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,02) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 196 (-7 021) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 6 780 (11 371) TSEK vid periodens utgång.
 • Soliditeten uppgick till 37 (46) %.

Helårsperioden för koncernen (2023-01-01 till 2023-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 272 (5 185) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -20 524 (-32 740) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,6 (-0,08) SEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023
2023-12-07   Zaplox meddelade att bolaget avser genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av units om ca 14,7 MSEK.
2023-12-07   Zaplox publicerade kallelse till extra bolagsstämma den 28 december.
2023-12-28   Zaplox publicerade kommuniké från den extra bolagsstämman den 28 december.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
2024-01-03    Zaplox utsåg Jelena Dojcinovic till ny Chief Financial Officer.
2024-01-09    Zaplox utsåg Sara Östergaard till Chief Commercial Officer.
2024-01-16    Zaplox offentliggjorde investeringsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission samt bjöd in till investerarpresentationer.
2024-02-06    Zaplox offentliggjorde utfallet i företrädesemissionen.
2024-02-16    Zaplox meddelade sista dag för handel med BTU.

VD HAR ORDET

Triss i KPI:er – stark uppväxling senaste 12 månaderna 

Zaplox grundades så tidigt som 2010, ett bolag som visade sig ligga före sin tid. Tolv år senare hade vi arbetat upp en omsättning på 5,2 MSEK. På tolv månader har vi nu ökat den siffran till 15,3 MSEK, vilket är mer än 10 MSEK i omsättningsökning på tolv månader. Tolv år av hårt arbete, övertygelse och investeringar. Tolv månader av resultat.

Vår kanske viktigaste KPI – ARR, visar på samma utveckling: 14,3 MSEK vid periodens utgång vilket innebär en ökning med cirka 10 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Om vi till detta adderar en EBITDA förbättring med 12 MSEK kan vi konstatera att vi stänger böckerna för ett historiskt framgångsrikt år. 

Under perioden har vi haft fullt fokus på att implementera vår affärsstrategi, som bland annat innebär växt inom de mest lönsamma segmenten. En strategi som inte bara innebär ja-sägande och åtagande utan också kräver mod att våga säga nej till mindre lönsamma affärer. Vi har prioriterat våra insatser baserat på affärsvärde, vilket också innebär att vi har behövt, och framåt även kommer behöva, säga nej till vissa affärer, och i vissa fall avsluta avtal med existerande kunder. Att gå från att vara ett bolag som befunnit sig i en sits där ett ja alltid varit det självklara svaret till att nu ha en tydlig strategi som inkluderar att ibland säga nej, är självklart en omställning. Många av er har varit med om liknande resor och vet hur tufft detta kan vara, främst på kort sikt. Men anpassningen är nödvändig för att vi skall kunna driva lönsam tillväxt.

Kompetens säkrad för fortsatt tillväxt
Under kvartalet har vi slutfört två rekryteringsprocesser och i mars välkomnar vi både Jelena Dojcinovic, Chief Financial Officer (CFO) och Sara Östergaard, Chief Commercial Officer (CCO) till teamet. Jag ser fram emot att bjuda med dem båda på vår resa och jag är övertygad om att deras kompetens, erfarenheter och personliga styrkor är rätt för Zaplox. Vi är ett annat bolag idag än för ett år sen, och detta behöver också återspeglas i vår organisationsstruktur och i vårt humankapital. Med det sagt innebär rekryteringarna inte att vi ökar antalet medarbetare. De nya rollerna är en del av en strukturell förändring, där tidigare rollerna Chief Marketing Officer samt Chief Customer Officer ersatts för att skapa ett enhetligt kommersiellt team som har fokus på hela kundlivscykeln. Vi behöver, och kommer, ständigt att utvärdera våra interna strukturer för att vara optimalt organiserade för lönsam växt.

Zaplox fortsätter att växa inom kasinon och första kunden live med RESTervations API 
Att vi under 2023 satsat och vuxit inom segmentet kasino blev extra tydligt under årets sista kvartal då flertalet nya kasinohotell i Nordamerika gick live med Zaplox lösningar. Boyd Gaming Corporation har fortsatt rulla ut Zaplox mobila nycklar och är nu igång med Zaplox mobila nycklar på totalt 13 hotell. Tillsammans med kasino- och hotellgruppen PENN Entertainment Inc. (PENN) påbörjades under kvartalet utrullningen av mobila nycklar, ett avtal som ingicks i Q1 2023. Vid kvartalets slut hade de första nio hotellen med över 2 500 dörrar gått live med digitala självtjänster. Utrullningen planeras fortsätta under 2024 på de hotell som har kompatibla lås på plats.

Vissa saker tar lång tid, ibland längre än vi önskar, andra går till vår stora glädje, fort. Så sent som i november introducerade vi vårt RESTervations API, och redan i december hade vi nöjet att gå live med första kunden. Genom vår affärspartner Joingo/ Sightline Payments använder Fontainebleau Las Vegas, det senaste lyxhotellet på Las Vegas Strip med över 3 500 rum, nu både vårt SDK och vårt nya RESTervations API. Det är glädjande att se att en produkt vi introducerat för att möta just segmentets efterfrågan och särskilda behov har mottagits så väl av affärspartners och kunder så kort efter lanseringen. Det är ett välkommet bevis på vår branschexpertis men även att vårt nära samarbete med affärspartners och kunder är värdefullt för vår egen produktutveckling och road map.

Skillnaderna mellan våra kunder är tydliga
Vårt mångåriga samarbete med SkiStar fortsätter och lagom till skidsäsongens öppnande introducerades mobila nycklar på ytterligare boenden i Sverige och Norge. Samarbetet befäster ännu en gång smidigheten med våra SaaS-lösningar som innebär att vi, utan större ansträngning för varken kunden eller oss själva, kan introducera lösningar på nya boenden när de tekniska förutsättningarna för att göra detta finns på plats. 

Även det nya samarbetet med Strawberry har givit resultat: vid fjärde kvartalets slut kunde vi stolt säga att vi har levererat på vår gemensamt satta plan, och att cirka 90 hotell nu är live med Zaplox mobila nycklar. I tillägg blev vi dessutom först ut att lansera rumsnycklar i Apple Wallet utanför Nordamerika när Clarion Hotel Post i Göteborg introducerade lösningen till sina gäster under 2023. Sammantaget har responsen sedan Zaplox mobila nycklar integrerats i kedjans digitala gästresa varit väldigt positiv, något som inte minst syns i den ökade användningen av mobila nycklar ute på hotellen.

2023 är även ett år som har tydliggjort skillnaderna mellan våra kunder och hur snabbt vi lanserar våra produkter och tjänster till deras gäster. Några har ställt sig frågande till varför det tar en i jämförelse lång tid att rulla ut våra tjänster hos Radisson Hotel Group, men de allra flesta förstår att det tar tid att designa en helt ny digital gästresa som skall möta både gästernas förväntningar och de regulatoriska kraven för en internationell hotellkedja med över 600 hotell. Med det sagt kan jag glädjande meddela att utvecklingsarbetet går framåt och att utrullningen på de första hotellen beräknas ske första halvåret 2024.

Förutsättningar för att fortsätta med det vi är bäst på och efterfrågade för
Avslutningsvis, vill jag tacka för deltagandet i den nyligen avslutade företrädesemissionen som tecknades fullt ut. Kapitaltillskottet möjliggör vidare satsning inom försäljning och marknadsföring men också att vi kan fortsätta med att utveckla nästa generations digitala tjänster för både hotellen och deras gäster. 

Tess Mattisson, VD Zaplox

För fullständig bokslutskommuniké, klicka här

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox
Email: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan som Zaplox är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-29 08:20 CET.

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox
Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com.

You May Also Like…