Pressmeddelande – Regulatoriska

Läs det senaste från Zaplox här.

Zaplox AB publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Fortsatt stark efterfrågan för Zaplox kontaktfria mobila gästresa Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”Zaplox” avses Zaplox AB (publ) och/eller…

Zaplox tillkännager avgång av VD samt tillsättande av tillförordnad VD

Zaplox (publ) (”Zaplox”), styrelse tillkännager att VD Magnus Friberg, i samförstånd med bolaget, lämnar sitt uppdrag som VD med omedelbar…

Zaplox CFO lämnar bolaget och samarbetet med Pragati utökas

Zaplox meddelar att Jaques Canive lämnar bolaget. I samband med detta väljer Zaplox att utöka sitt befintliga samarbete med Pragati…

Zaplox AB publicerar delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2020.

Andra kvartalet för koncernen (2020-04-01 till 2020-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 1 285 (494) KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 251…

Zaplox välkomnar ny CFO

Zaplox meddelar att bolaget anställt Jacques Canive som ny CFO med tillträde den 1 september 2020.

Sista dag för handel med BTA

Mellan 18 juni – 2 juli 2020 genomförde Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka…