Pressmeddelande – Regulatoriska

Läs det senaste från Zaplox här.

Teckningsperioden för Zaplox teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 inleds den 25 november 2021

Zaplox erhåller teckningsförbindelser om cirka 38 procent inför den kommande nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1

Zaplox meddelar att större aktieägare samt personer ur styrelse och ledning avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner.

Zaplox publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Fler kunder i drift och expansion till ny marknad och intäktsgenererande dörrar ökar med över 40 procent under kvartalet.

Zaplox publicerar delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2021

Stark tillväxt i kontrakterade dörrar för Zaplox på en marknad i återhämtning Andra kvartalet för koncernen (2021-04-01 till 2021-06-30) Nettoomsättningen…

Zaplox avslutar likviditetsgaranti från Sedermera Fondkommission rörande handeln i aktien

Zaplox AB har avslutat sin likviditetsgaranti från Sedermera Fondkommission rörande handeln i aktien. Sedermera Fondkommission kommer fortsätta som likviditetsgarant under…

Kommuniké från årsstämma i Zaplox AB (publ)

Den 26 maj 2021, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.