Pressmeddelande – Regulatoriska

Läs det senaste från Zaplox här.

Zaplox publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Zaplox tar steget in på nya marknader i Europa och befäster samtidigt positionen i det amerikanska kasinosegmentet ytterligare. Andra kvartalet…

Emissionen registrerad och handel med BTA upphör

Zaplox AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 25 april 2022. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och…

Kommuniké från årsstämma i Zaplox AB (publ)

Idag, den 24 maj 2022, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades….

Zaplox publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022

Positiv försäljningsutveckling trots utmanande marknad under perioden

Zaplox publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Rapport publicerad den 28 april 2022 17:00 CEST. Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2021 finns tillgänglig för nedladdning på…

Zaplox offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,…