Entries by

, , ,

Guy Harvey Resort St. Augustine in Florida Launches Mobile Guest App from Zaplox

Custom-branded app enables guests skip the lines and use their phone for contactless check-in and mobile keys while driving direct bookings via the app. Zaplox AB (publ) (“Zaplox”), which offers a contact-free mobile guest journey and mobile keys for a safe, secure, and engaging guest experience, announces that Guy Harvey Resort St. Augustine, an oceanfront […]

Zaplox publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Rapport publicerad den 28 april 2022 17:00 CEST. Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2021 finns tillgänglig för nedladdning på Zaplox hemsida; www.zaplox.com/investor/rapporter Årsredovisningen finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande. Årsstämman hålls som tidigare meddelats den 24 maj 2022.   För mer information, vänligen kontakta: Tess Mattisson, VD E-post: tess.mattisson@zaplox.com Telefon: +46 […]

Zaplox offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I ZAPLOX AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET […]

Zaplox tecknar avtal med PREM Group för leverans av mobil gästresa till 25 hotell i Europa

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att de tecknat avtal med PREM Group, en ledande irländsk operatör av hotell och servicelägenheter. Avtalet gäller leverans av Zaplox mobila gästresa till 25 av PREM Groups hotell lokaliserade i Storbritannien, Irland, Belgien och […]

Zaplox AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission samt bjuder in till investerarpresentationer

Styrelsen i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 14 mars 2022 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Offentliggörande av Prospekt Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 7 april 2022, godkänts […]

Zaplox meddelar teckningsutfall i riktad emission av teckningsoptioner

Extra bolagsstämman i Zaplox AB (publ) beslutade den 1 april 2022 om en riktad emission av högst 5 850 000 teckningsoptioner som tecknades fullt ut av bolagets nytillträdde VD Tess Mattisson. ”Det är glädjande att Tess Mattisson valt att teckna optioner och därigenom visar sitt engagemang och tilltro till bolagets affärsmodell.” säger Jonas Edelswärd, styrelseordförande […]

,

Myrtle Beach Seaside Resorts Condo Hotel Collection Goes Live with Contactless Guest Journey Powered by Zaplox and Maestro PMS

As consumer demand for travel and hospitality returns, hotels are facing staff shortages while trying to meet guests’ expectations on high quality service, but with less physical contact with the staff. Following this new market opportunity, Maestro PMS teamed up with Zaplox to offer a contactless guest journey, in which Maestro’s Mobile Check-in module has been fully integrated with Zaplox Mobile Key App to allow guests to use their phone for pre-registration and check-in, as well as a mobile key.

Zaplox publicerar delårsrapport för fjärde kvartalet 2021

Intäktsgenererande dörrar ökar men återkommande restriktioner påverkar leveranstiderna Fjärde kvartalet för koncernen (2021-10-01 till 2021-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 669 (912) KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 851 (-8 538) KSEK. Resultat per aktie* uppgick till -0,04 (-0,11) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 435 (-6 255) KSEK. Likvida medel uppgick […]