Svenska pressmeddelanden

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) som erbjuder hotell och kasinon en digital gästresa för en smidig och säker gästupplevelse tecknar avtal med Seminole Hard Rock Hotel & Casino i Hollywood, USA för mobila nycklar. Detta är Zaplox första avtal för implementation av mobila nycklar för Seminole och varumärket HardRock. 

Seminole Hard Rock Hotel & Casino i Hollywood är Hard Rock Internationals flaggskeppshotell i södra Florida. Resorten innefattar både världens första och enda Guitar Hotel, Oasis Tower samt Hard Rock Hotel. Zaplox avtal gäller leverans av mobila nycklar för totalt 1 295 dörrar som ger tillträde till både hotellrum, spa och gym. 

Under 2021/2022 har Zaplox framgångsrikt stärkt sin position på den amerikanska kasinomarknaden. Samarbetet med bland andra Agilysys växer i rask takt och inkluderar numera närmare 60-talet gemensamma kundavtal. Zaplox och Agilysys kombinerade mobila gästresa är en konkurrenskraftig produkt för både hotell, resorts och kasinos oavsett storlek och geografisk marknad. Hotellgästen behöver inte längre stå i kö för in- och utcheckning eller för att få sin rumsnyckel och kan istället spendera mer tid på hotellet eller kasinot. Den mobila nyckeln förvaras säkert i gästens telefon under vistelsen, där den enkelt även kan delas med resesällskapet.

”Vi är väldigt glada över att Seminole Hard Rock Hotel & Casino väljer Zaplox som leverantör av mobila nycklar. I det nära samarbete vi har med Agilysys är vår mobila nyckellösning en avgörande del i den digitala gästresan, något vi är stolta över att få fortsatt förtroende att leverera. Detta är ytterligare ett kvitto på vårt starka produkterbjudande för hotell, resort- och kasinomarknaden och på att kunder sätter stort värde på vår erfarenhet av att leverera digitala lösningar till hotellkedjor runt om i USA när de väljer leverantör. När vi nu återigen samarbetar med ett nytt marknadsledande varumärke tar vi med oss den erfarenheten och ser fram emot möjligheten att bistå Seminole och Hard Rock i deras digitalisering av gästresan”, säger Tess Mattisson, VD Zaplox

 Om Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood är en resort integrerad med Hard Rock International, som ägs av Seminole Tribe of Florida. Det är en välkänd destination för underhållning, spel och semesterboende som presenterade en expansion på 1,5 miljarder dollar 2019, och debuten av världens första och enda ”Guitar Hotel”. Resorten har tre hotell  med totalt 1 271 lyxiga rum och en 42 000 kvm stor Rock Spa® & Salon, 18 tunnland rekreationsvattenupplevelse, 20 restauranger, 2 800 spelmaskiner, 200 bordsspel, 120 000 kvm av mötes- och kongressutrymmen samt ett köpcentrum. www.seminolehardrockhollywood.com   www.hardrock.com

Om Agilysys
Agilysys har varit ledande inom affärssystem till hotell (PMS) i mer än 40 år och levererat innovativa tekniska lösningar för spel, hotell, resorts och kryssning och restauranger. Agilysys erbjuder de mest omfattande mjukvarulösningarna i hotellbranschen och är kända för sitt breda produktutbud och sin kundcentriska service. Några av de största hotellkedjorna i världen använder Agilysys lösningar för förbättrad gästlojalitet och effektivitet. Agilysys, som har mer än 4000 kunder, verkar i Nordamerika, Europa, Asien/Stillahavsområdet och Indien med huvudkontor i Alpharetta, GA. www.agilysys.com

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

 

Zaplox tar steget in på nya marknader i Europa och befäster samtidigt positionen i det amerikanska kasinosegmentet ytterligare.

Andra kvartalet för koncernen (2022-04-01 till 2022-06-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 1 225 (879) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 408 (-10 711) KSEK.
• Resultat per aktie* uppgick till -0,02 (-0,06) SEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 745 (-9 208) KSEK.
• Likvida medel uppgick till 26 069 (14 291) KSEK vid periodens utgång.
• Soliditeten** uppgick till 73 (59) %.

Första halvåret för koncernen (2022-01-01 till 2022-06-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 2 193 (1 450) KSEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 017 (-19 494) KSEK.
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,04 (-0,11) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Händelser under andra kvartalet 2022

Zaplox samarbete med spelgiganten Aristocrat Technologies och Agilysys resulterar i avtal med en av USA:s ledande kasinooperatörer Boyd Gaming Corporation Boyd Gaming Corporation, en av USA:s ledande kasinooperatörer, med ca 28 kasinon och drygt 11 000 rum på den amerikanska marknaden väljer Zaplox mobila nycklar i integration med Aristocrat gaming app och Agilysys PMS. Det första hotellet i gruppen som går i drift är Gold Coast Hotel & Casino i Las Vegas med 711 rum. Efter kvartalets utgång har ytterligare ordrar från Boyd Gaming inkommit för Valley Forge Casino & Resort, Par-a-Dice Hotel & Casino, Fremont Hotel & Casino och Ameristar Casino St Charles för totalt 1 457 dörrar, vilket summerar till 5 hotel och 2 168 dörrar totalt.

PREM Group väljer Zaplox mobila gästresa till 25 hotell i Europa
I april tecknades avtal med PREM Group, en ledande irländsk operatör av hotell och service-lägenheter. Avtalet innefattar Zaplox mobila gästresa till 25 av PREM Groups hotell lokaliserade i Storbritannien, Irland, Belgien och Nederländerna, med totalt 1 602 rum. Samarbetet, som är ett resultat av Zaplox strategiska fokus på att fortsatt utöka bolagets närvaro i Europa, placerar Zaplox på två nya marknader, Irland och Belgien. Först ut att gå i drift med PREM Groups gästapp är Premier Suites Rotterdam i Nederländerna och Premier Suites Sandyford på Irland.

Zaplox introducerar mobil nyckelapp för webbcheck-in på HITEC i USA
Hotell som erbjuder webbincheckning till sina gäster kan nu erbjuda bekvämligheten med mobila nycklar utan att gästen behöver stanna vid receptionen. På HITEC Orlando introducerade Zaplox en ny mobil nyckelapp som idag är i drift hos Google Bay View Suites på Bay View Campus i Silicon Valley och Myrtle Beach Seaside Resorts. Den nya nyckelappen integreras med hotellets webbaserade online incheckning och kan på så sätt sömlöst leverera en mobil nyckel till gästens mobiltelefon när incheckningen är genomförd. Appen kan integreras med de flesta Property Management System (PMS) som erbjuder online incheckning.

Positiv gästrespons och nya kundavtal i drift
Hotel Tylösand i Halmstad lanserade sin gästapp under kvartalet, liksom Turtle Bay Resort på Hawaii och Grand Life Hotels med SOHO Grand Hotel och Roxy Hotel i New York. I Maastricht, Nederländerna gick Vaeshartelt Castle, byggt 1739 i drift med Zaplox kiosk. Här nyttjas Zaplox nya integration till Oracles cloud plattform OHIP och låsintegrationen till ASSA ABLOYs cloud baserade access management plattform, Vostio. Detta är första installationen som kombinerar båda plattformarna och det finns goda förutsättningar för att fler hotell väljer samma lösning, då Oracle och ASSA ABLOY är marknadsledare inom sina områden. I Florida har Guy Harvey Resorts gästapp som lanserades under första kvartalet genererat ett mycket positivt gensvar från resortets gäster. Hotellets målsättning om att nå 10% direktbokningar via gästappen förväntas nås och planer på att utöka den digitala gästresan diskuteras redan.

Zaplox företrädesemission tecknad till 100%
Den 1 april 2022, hölls extra bolagsstämma i Zaplox. Stämman beslutade att genom en företrädesmission öka bolagets aktiekapital med högst 17 170 069,14 kronor genom nyemission av högst 286 167 819 aktier. Den extra bolagsstämma beslutade också att genomföra en riktad emission av högst 5 850 000 teckningsoptioner som tecknades fullt ut av bolagets nytillträdde VD Tess Mattisson. Företrädesemissionen, vilken avslutades den 25 april 2022, tecknades till 100 procent varav cirka 67,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 1,3 procent utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 31,5 procent av företrädesemissionen.

 

VD HAR ORDET

Äntligen sveper en vind av hopp och framtidstro in över hotellindustrin

I skrivande stund är det högsäsong i hotellindustrin, en efterlängtat hektisk tid med förväntansfulla semesterfirare och hotell som arbetar hårt för att både erbjuda exceptionell service och samtidigt maximera lönsamheten. När jag ser till trenden för det gångna kvartalet är framtidsutsikterna minst sagt goda. Flera marknader är redan tillbaka på, och förbi, 2019 års beläggningsgrad och i vissa fall även snittpris – återhämtningen är i full blom.

Hotellen vågar bredda sin planeringshorisont allt längre
Hotellindustrins positiva syn på framtiden gick inte att ta miste på när vi i slutet av juni deltog som utställare på HITEC, världens största hospitality technology konferens och inofficiella “get-together”. 2022 års upplaga hölls i Orlando och som alltid är HITEC en härlig blandning av inspirerande bolag, spännande innovationer, och en gemensam passion för digital utveckling och gästupplevelse.

Att efter en lång och utmanande tid äntligen få träffa våra partners och planera den spännande framtid som väntar var väldigt positivt. Framtidstron är återigen stark och planeringshorisonten som sedan
pandemins start, i många fall enbart sträckte sig över månader och kvartal, har nu breddats till att innefatta hela 2023.

Zaplox växer – Irland och Belgien nya marknader i Europa
Det är glädjande att se att våra kommersiella insatser fortsatt ger resultat. Antalet kontrakterade dörrar under kvartalet visar en starkt positiv utveckling och vi fortsätter att leverera enligt plan. Genom avtalet med hotelloperatören PREM Group utökar Zaplox dessutom sin närvaro i Europa ytterligare genom intåget på hela två nya marknader – Irland och Belgien.

Som tidigare kommunicerats påverkas installationerna av det rådande marknadsläget vilket fortsatt innebär en förskjutning av intäktsgenerande dörrar. Detta är givetvis inget önskat läge och vi planerar och genomför riktade insatser, både internt och tillsammans med våra partners för att påskynda installationsprocesserna i den mån det är möjligt.

Trots att vi inte följer vår ambitiöst satta plan avseende installerade dörrar för perioden har vår installationstakt ökat markant. Vi installerade hela 372% fler dörrar under det första halvåret 2022 jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med 2019, som inte var ett år påverkat av pandemin, är motsvarande siffra 311%. Mot bakgrund av detta är jag väldigt stolt över det arbete som teamet, tillsammans med våra partners gör för att våra kunder ska gå live med Zaplox digitala tjänster.

Gästens digitala mognad ställer fortsatt krav på branschen
Senaste månaderna har vi sett en ökad efterfrågan från i synnerhet kasino & resorts som nu i allt större grad prioriterar investeringar i digitala lösningar även för sin hotellverksamhet. Att steget till att introducera en fullskalig digital gästresa är nära för just det här segmentet är ingen slump. Vi vet sedan tidigare att det är gästens förväntningar som i stor grad driver på hotellbranschens digitalisering och ser man till spelindustrin finns det redan en utbredd digital mognad hos konsumenterna med ett frekvent användande av både onlinetjänster och spelappar. Utmaningen för kasinooperatören ligger i att förena både kasinobesökaren och hotellgästens behov i en och samma digitala lösning och därför känns det såklart bra att Zaplox, genom vårt SDK, möjliggör för kasinos att erbjuda en fullt integrerad digital lösning till sina besökare.

I april utökades vår kasinoportfölj ytterligare när en av USA:s ledande kasinooperatörer Boyd Gaming Corporation, genom Zaplox partnersamarbete med Aristocrat Technologies och Agilysys, valde mobila nycklar från Zaplox. Efter installationsstart på första hotellet har Boyd Gaming nu valt att kontraktera ytterligare 4 hotell, ett kvitto på att den gemensamma lösningen vi erbjuder tillsammans med våra partners är uppskattad och lever upp till de högt ställda förväntningarna.

Existerande kunder väljer Zaplox – pånytt!
Återkommande gäster har för mig alltid varit en viktig bekräftelse på en värdeskapande upplevelse. Därför blev jag extra glad över att vi i slutet av Q2 fick fortsatt förtroende av en av våra första kunder SkiStar att testa ut mobila nycklar i bland annat Åre, en för samarbetet helt ny destination. City Hotel Wood i Nederländerna har även de gett Zaplox ytterligare förtroende genom att addera fler dörrar under kvartalet. Skalbarheten i våra lösningar gör det enkelt att ansluta systerhotell eller ytterligare dörrar på samma hotell, en attraktiv möjlighet som är resurseffektiv både för oss och kunden.

Ett nytt spännande kvartal väntar
Nu går vi in i årets tredje kvartal, som för hotellindustrin innebär både förhoppningar om en fortsatt stark efterfrågan och ökad stabilitet i marknaden under resten av året, men även starten på planläggning och budgetering inför 2023. Jag ser med positivitet och stor förväntan fram emot kommande kvartal och de möjligheter som dessa bär med sig.

Tess Mattisson VD, Zaplox

Rapporten är tillgänglig här: Zaplox_Delårsrapport_2022-q2 220803

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2022.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse, med kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribution av mobila nycklar. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller levererar en kostnadseffektiv varumärkesprofilerad app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Produktportföljen integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com

 

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell, kasinon och semesterboenden en digital gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, fortsätter att utöka sin kundbas på den amerikanska kasinomarknaden. Bolagets partnersamarbeten har under första halvåret 2022 genererat hela 14 nya kundavtal och 8 633 nya kasinorelaterade dörrar, och kasinoindustrin spår en starkt ökad efterfrågan på en kombinerad digital hotell- och kasinoupplevelse.

Kasinoindustrins uppåtgående tillväxtkurva fortsätter och American Gaming Association redovisar ytterligare ett rekordår för 2021 då de årliga kommersiella intäkterna nådde 53 miljarder dollar, en ökning med mer än 21 procent jämfört med 2019. De senaste åren har fler och fler fysiska kasinon gjort investeringar i digitala speltjänster, med goda resultat. Nu ökar intresset för att utöka den digitala kasinoupplevelsen till att inkludera även hotellvistelsen.

“Vi ser en ökad efterfrågan från kasinon att kunna erbjuda en sömlös digital gästresa som inkluderar både kasino- och hotellupplevelsen. Att det är gästens förväntningar som i stor grad driver på digitalisering vet vi sedan tidigare och ser man till spelindustrin finns det redan en utbredd digital mognad hos konsumenterna med ett frekvent användande av både onlinetjänster och spelappar”, säger Tess Mattisson, VD Zaplox

Långvariga samarbeten och en beprövad teknologisk lösning bäddar för fortsatt tillväxt

När kasinosegmentet nu tar stora kliv framåt för att realisera visionen om en samlad digital upplevelse, är det en tekniskt beprövad lösning man eftersöker. Zaplox skalbara lösningar är sedan flera år tillbaka etablerade på kasinomarknaden genom samarbetet med Agilysys, och nu även med de ledande gamingoperatörerna i USA – Aristocrat och Joingo. Genom dessa samarbeten får marknaden tillgång till kombinerad expertis och gedigen erfarenhet som gemensamt möter de högt satta förväntningarna.

Under första kvartalet ingicks fem nya avtal på totalt 4 549 dörrar och under årets andra kvartal ytterligare nio avtal motsvarande 4 084 dörrar. Genom dessa avtal utökade Zaplox sin kasinoportfölj med totalt 14 nya avtal och 8 633 dörrar.

“De nya avtalen är ett kvitto på att den digitala tjänst vi erbjuder tillsammans med våra partners är uppskattad och lever upp till de högt ställda förväntningarna. Att Boyd Gaming Corporation dessutom direkt efter installationsstart på ett av deras 28 kasinon, valde att kontraktera ytterligare fyra visar på den stora potentialen Zaplox har att ytterligare befästa positionen i detta segment ”, kommenterar Tess Mattisson, VD Zaplox

Några av de amerikanska kasinon som valt Zaplox lösningar under 2022;

Gold Coast Hotel & Casino, Valley Forge Casino & Resort, Fremont Hotel & Casino,Par-A-Dice Hotel & Casino, Ameristar Casino Resort Spa St Charles, Lucky Eagle Casino & Hotel, Colusa Casino Resort, Black Oak Casino,Foxwoods Resort & Casino, Ocean Casino & Resort och Choctaw Casinos & Resorts

Om American Gaming Association

American Gaming Association är en nationell organisation som representerar den amerikanska kasinoindustrin och som stödjer 1,8 miljoner jobb i hela landet. AGA-medlemmar inkluderar kommersiella och stamkasinooperatörer, såväl som leverantörer och andra företag med anknytning till spelindustrin.
www.americagaming.org

Om Aristocrat Technology

Aristocrat Technologies Inc. är ett dotterbolag till Aristocrat Leisure Limited, en av de största tillverkarna av spelautomater i världen med mer än 6000 anställda. Företaget är licensierat i cirka 300 speljurisdiktioner, verkar i mer än 90 länder och erbjuder en unik blandning av spelinriktade produkter och tjänster. Aristocrats värderingar är förankrade i kreativitet och teknik, och företaget har en rik historia av innovation som har format spelindustrin under många decennier.
www.aristocrat.com.

Om Joingo

Joingo är ett ledande mobilteknikföretag baserat i Las Vegas som ägs av Sightline Payments, Las Vegas, Nevada, USA. Joingos patenterade teknik riktar sig till spelarnas smartphones och surfplattor med hjälp av det senaste inom mobilapplikationer, platsbaserad marknadsföring, gamification med mera. Joingo tillgängliggör möjligheten för andra leverantörer på kasinomarknaden att nå mobilanvändare med mycket personliga och interaktiva mobil marknadsföringskampanjer som ger ökad räckvidd, lojalitet och intäkter.
www.joingo.com

Om Agilysys

Agilysys har varit ledande inom affärssystem till hotell (PMS) i mer än 40 år och levererat innovativa gästcentriska teknologilösningar för spel, hotell, resorts och kryssning och restauranger. Agilysys erbjuder de mest omfattande mjukvarulösningarna i hotellbranschen och är kända för sitt breda produktutbud och sin kundcentriska service. Några av de största hotellkedjorna i världen använder Agilysys lösningar för att förbättra gästlojalitet och effektivitet. Agilysys är verksamt i Nordamerika, Europa, Asien-Stillahavsområdet och Indien med huvudkontor i Alpharetta, GA.
www agilysys.com

För mer information, vänligen kontakta:

Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse, med kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribution av mobila nycklar. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller levererar en kostnadseffektiv varumärkesprofilerad app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Produktportföljen integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com

Zaplox AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 25 april 2022. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 2 juni 2022, Utsökningsdag är den 7 juni 2022 varefter BTA omvandlas till aktier per den 9 juni 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

 Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

 Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotell och kasinos erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till kundens befintliga app, eller en ny app – ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox lösningar integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com.

Idag, den 24 maj 2022, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

  • Resultatdisposition och ansvarsfrihet
   Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.
  • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
   Stämman beslutade att arvode ska utgå med sammanlagt 600 000 kronor, genom vardera 200 000 kronor till styrelseordförande och vice styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter.Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
  • Val av styrelse och revisionsbolag
   Stämman beslutade att Carson Booth, Jonas Edelswärd, Even Frydenberg och Svante Nilo Bengtsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Jonas Edelswärd och Even Frydenberg nyvaldes till vice styrelseordförande. Stämman beslutade vidare att omvälja bolagets revisor Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Carl Fogelberg ska kvarstå som huvudansvarig revisor.
  • Fastställande av riktlinjer för valberedningen
   Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2023. Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2022, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.
  • Beslut om ändring av bolagsordningen
   Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor samt bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier ska vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.
  • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
   Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 100 000 000 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka fjorton (14) procent beräknat på antalet aktier i bolaget efter pågående företrädesemission. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital och för att kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.zaplox.com/investor

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox

Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Positiv försäljningsutveckling trots utmanande marknad under perioden

Första kvartalet för koncernen (2022-01-01 till 2022-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 967 (572) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 603 (-8 776) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,03 (-0,07) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 740 (-5 968) KSEK
 • Likvida medel uppgick till 14 567 (8 263) KSEK vid periodens utgång.
 • Soliditeten** uppgick till 53 (53) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

 

 

Händelser under första kvartalet 2022

Google väljer Zaplox mobila nyckelapp till Bay View Suites på nya Bay View Campus i Silicon Valley

I februari ingick Zaplox avtal med Google för leverans av mobila nycklar till bolagets nya korttidsboende för anställda Bay View Suites på nya Bay View Campus i Mountain View, Kalifornien, USA. Bay View Suites har 240 rum och ska gå i drift i början av 2022. Den mobila nyckellösningen som integreras med Stayntouch PMS och dormakaba låssystem, är direkt anpassad för Googles korttidsboende och ska framöver, vid behov kunna nyttjas på företagets andra korttidsboenden.

Finlands bästa spa 2021, Levi Hotel Spa Resort ingår avtal med Zaplox

Zaplox ska leverera sin mobila nyckelapp Premium 1 till finska Levi Hotel Spa Resort med totalt 280 rum. Levi Hotel Spa Resort vill erbjuda sina gäster en mobil nyckel för att öppna dörren till sitt hotellrum och ge tillgång till hotellets andra faciliteter, samt dela hotellinformation och erbjudande i hotellets egen app. Detta är Zaplox första kund i Finland.

Zaplox partnerskap med Joingo växlar upp med två nya avtal i Nordamerika

Joingo, en av den amerikanska kasinobranschens ledande appleverantörer är sedan 2020 en partner till Zaplox med flera gemensamma kundinstallationer i Nordamerika. I mars, tecknade bolagen avtal med Foxwoods Resort Casino i Connecticut, USA med 2 061 rum och med femstjärniga Ocean Casino Resort med 1 900 rum i Atlantic City, USA. Detta innebär att Joingos välrenommerade kasinoapp i integration med Zaplox mobila gästresa med in- och utcheckning och mobila nycklar installeras på ytterligare 3 961 rum under våren.

Fullt säkerställd företrädesemission på cirka 37,2 MSEK genomförd

Styrelsen i Zaplox beslutade under första kvartalet att genomföra en nyemission av högst 286 167 819 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningskursen uppgick till 0,13 SEK per aktie. Företrädesemissionen, som var säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, avslutades den 25 april 2022. Totalt tecknades emissionen till 100 procent, varav cirka 67,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 1,3 procent utan stöd av teckningsrätter. Emissionsgaranterna tilldelades cirka 31,5 procent. Genom emissionen tillfördes Bolaget 37,2 MSEK (före emissionskostnader) vilket säkrar fortsatt drift av Bolaget samt finansierar ökad försäljningstakt och produktutveckling.

Zaplox nytillträdde VD tecknar optioner

Vid en extra bolagsstämma den 1 april 2022 beslutade Zaplox styrelse om en riktad emission av högst 5 850 000 teckningsoptioner som tecknades fullt ut av bolagets nytillträdde VD Tess Mattisson. Teckningsoptionerna har emitterats till en teckningskurs om 0,03 SEK per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde.

Händelser efter periodens utgång

Zaplox och Aristocrat Technologies i avtal med Boyd Gaming Corporation

Efter kvartalets utgång tecknades avtal med USA:s ledande kasinooperatör Boyd Gaming Corporation inom ramen för Zaplox partnersamarbete med Aristocrat Technologies. Avtalet gäller leverans av mobila nycklar i integration med Aristocrat gaming app och det första hotellet i gruppen som nu går live är Gold Coast Hotel & Casino i Las Vegas med sina 771 rum. Boyd Gaming Corporation har 28 kasinon och drygt 11 000 rum i flertalet delstater.

Brittiska PREM Group väljer Zaplox

Zaplox strategiska fokus på att fortsatt utöka bolagets närvaro i Europa och i Storbritannien resulterade i, efter kvartalets utgång, ett avtal med PREM Group, en ledande irländsk operatör av hotell och servicelägenheter. Avtalet innefattar leverans av Zaplox Premium 3 app i integration med Oracle Opera PMS och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions, till 25 av PREM Groups hotell i Storbritannien, Irland, Belgien, Nederländerna, med totalt 1 602 rum.

 

VD HAR ORDET

Jag vet hur svårt det kan vara att navigera i branschens förändrade landskap

Nu tar vi nästa steg för att erbjuda digitala lösningar till gästresan genom gynnsamma partnerskap med hotellen.

Efter nästan två månader som ny VD på Zaplox skriver jag nu mitt första VD-ord. Hotellindustrin är dock inte på något sätt ny för mig. Med 15 år i branschen vet jag att det kan vara precis hur lätt och hur svårt som helst att leverera en fantastisk hotellupplevelse. Jag vet vilket ekonomiskt värde det finns i att ha nöjda gäster och jag vet hur svårt det kan vara att navigera i branschens förändrade landskap. Jag vet också hur viktigt ett starkt partnerskap mellan hotell och leverantör är och att båda har en gemensam passion för den värdegenererande gästupplevelsen.

Många tror att förändring kommer inifrån, att det är hotellbranschen själv som driver på sin egen digitalisering. Men i själva verket är det gästens digitala krav och innovation från konkurrenter som står för den verkliga drivkraften. Hotellens digitala distribution är ett bra exempel på en förändring som drevs av just konkurrens. OTA:s (Online Travel Agencies) och nya aktörer utmanade hela branschens sätt att sälja hotellrum vilket gjorde att hotellen mer eller mindre tvingades till förändring.

Under de inledande faserna av resandet – drömmandet, planerandet och bokandet – finns det idag digital konkurrens. Men själva upplevelsen är den enda fasen av hotellvistelsen som hotellen själva fortfarande kontrollerar till hundra procent och där gästen nu förväntar sig tillgängliga digitala alternativ till självservice. Det är därför som våra erbjudanden och produkter är rätt i tiden och anpassade för vad branschen behöver.

Positiv försäljningsutveckling trots utmanande marknad under perioden

Första kvartalet 2022 var en framgångsrik period för Zaplox sett till antalet kontrakterade dörrar även om takten av nya installationer var något lägre än kvartalet innan. Detta till följd av Omikron och nedstängningen i Europa under inledningen av kvartalet i kombination med globala förseningar som lett till längre leveranstider av hårdvara. För Zaplox innebär detta en framflyttning av vissa installationer och därmed en förskjutning av intäktsgenererande dörrar. Den europeiska hotell-branschens återhämtning är nu i gång med kraft och beläggningsnivåerna närmar sig snabbt 2019 års siffror, även om hotellen fortsatt kämpar med en ny verklighet som innefattar både en minskad personalstyrka och tuffa besparingsprogram.

Vi verkar i en fortsatt snabbt föränderlig bransch, något som vi ständigt behöver förhålla och anpassa oss till. Vårt fokus ligger även framåt på att hjälpa hotellen att lansera sin digitala gästresa så snabbt som möjligt, men implementationen behöver anpassas till rådande omständigheter och nuvarande premisser. En förståelse för kundens situation är en av grundförutsättningarna i ett långsiktigt partnerskap.

Nya samarbeten och nya marknader

Våra lösningar är en av möjliggörarna till en fantastisk gästupplevelse snarare än enbart en supportfunktion. Tillsammans med hotellen är vi experter på just gästupplevelser och tillsammans med våra kunder och partners möjliggör vi både en digital och fysisk sådan. Ett exempel på det är vårt samarbete med Google där vi levererar en mobil nyckelapp till deras korttidsboende för anställda på Bay View Suites i Silicon Valley. Den första installationen går i drift i dagarna och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete eftersom tjänsten enkelt kan rullas ut på fler av Googles korttidsboenden.

Under första kvartalet gick Myrtle Beach Seaside Resort live med vår produkt på kedjans alla sex hotell, totalt 775 rum. De är ett mycket bra exempel på hur snabbt en utrullning av en och samma lösning, i detta fall tillsammans med vår partner Maestro, kan genomföras efter ett första initialt projekt på ett hotell. I slutet av första kvartalet 2022 ingick vi dessutom avtal med två ledande kasinon i USA, Oceans AC Casino och Foxwoods Casino med sammanlagt 3 961 rum. Avtalen tecknades i samarbete med vår partner Joingo och ger båda kasinona möjlighet att inkludera mobil in- och utcheckning och mobila nycklar i deras gamingapp från Joingo.

Vi är också glada över att ta steget in i Finland där vi levererar en mobil gästresa till Finlands bästa spa, Hotel Levi Spa Resort. Finland har länge varit en intressant marknad för oss och vi hoppas på fler samarbeten här i framtiden.

De nya premisserna i en post-pandemi värld

Hotellbranschen genomgår just nu en stor digital förändring och trots att man ser ett ökat resande igen är det ingen lätt tid att verka och förändras i. Efter pandemin kämpar man med ett stort kompetenstapp och unga väljer att söka sig till andra branscher. Det väloljade maskineriet man byggt sin verksamhet på i åratal behöver nu ställas om och anpassas efter de nya förutsättningar man nu har för att driva sin verksamhet samt gästens förändrade beteende. Under pandemin har vi lärt oss att konsumera, kommunicera och interagera via digitala devices på tider som passar oss själva och vi ser nu ett tydligt behov av att kunna göra det även när det handlar om att bo på hotell. Att kunna checka in, öppna dörren till sitt rum och hitta information och tjänster digitalt har blivit en självklarhet men hotellens begränsade finansiella medel efter pandemin gör det svårt för dem att själva bygga upp och utveckla dessa digitala lösningar. Därför söker de nya typer av partnerskap som är både ekonomiskt och operativt gynnsamma.

En stabil grund för framtida tillväxt

Zaplox avslutade nyligen en fullt säkerställd företrädesemission som tecknades till 100 procent, vilket innebär att Zaplox tillfördes cirka 37,2 MSEK före emissionskostnader. Med det nya kapitalet har vi möjlighet att ytterligare utöka våra försäljnings- och marknadsinsatser, förstärka produktutveckling och eftermarknadsservice och utöka vårt partnernätverk med nya integrationer.

Det är med stor glädje vi nu även bevittnar en värld som sakta börjar öppnar upp igen och hotellindustrin hoppas på de bästa sommarmånaderna någonsin. Under Even Frydenbergs ledning har Zaplox byggt en stabil grund för bolaget och ett tydligt momentum för tillväxt. Nu tar vi nästa steg för att erbjuda digitala lösningar till gästresan genom just gynnsamma partnerskap med hotellen. Tillsammans skapar vi fantastiska och värdegenererande gästupplevelser.

Tess Mattisson VD, Zaplox

För fullständig delårsrapport, se Zaplox hemsida www.zaplox.com/investor/rapporter

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Rapport publicerad den 28 april 2022 17:00 CEST.

Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2021 finns tillgänglig för nedladdning på Zaplox hemsida; www.zaplox.com/investor/rapporter

Årsredovisningen finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Årsstämman hålls som tidigare meddelats den 24 maj 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I ZAPLOX AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Zaplox AB:s (”Zaplox” eller ”Bolaget) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats per den 25 april 2022. Totalt tecknades emissionen till 100 procent, varav cirka 67,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 1,3 procent utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 31,5 procent av företrädesemissionen. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningskursen i företrädesemissionen var 0,13 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Zaplox 37,2 MSEK före emissionskostnader och kvittning av lån vilket främst säkrar fortsatt drift av Bolaget samt finansierar ökad försäljningstakt och produktutveckling.

Aktier och aktiekapital
Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Zaplox med 17 170 069,14 SEK, genom emission av 286 167 819 aktier, och uppgår därefter till 34 340 138,28 SEK fördelat på 572 335 638 aktier.

Handel med BTA
Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ZAPLOX BTA fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 18, 2022.

Tilldelning
Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 7 april 2022.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotell och kasinos erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till kundens befintliga app, eller en ny app – ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox lösningar integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Zaplox aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Zaplox anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Zaplox inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att de tecknat avtal med PREM Group, en ledande irländsk operatör av hotell och servicelägenheter. Avtalet gäller leverans av Zaplox mobila gästresa till 25 av PREM Groups hotell lokaliserade i Storbritannien, Irland, Belgien och Nederländerna, med totalt 1 602 rum.

Zaplox avtal med PREM Group är ett resultat av Zaplox strategiska fokus på att fortsatt utöka bolagets närvaro i Europa. Zaplox ska leverera bolagets kompletta mobila gästresa till 25 av PREM Groups hotell på Irland, i Storbritannien, Belgien och Nederländerna, med totalt 1 602 rum.

PREM Group kommer framöver att kunna ge sina gäster möjlighet att hantera in- och utcheckning i gruppens egen profilerade app tillsammans med en mobil nyckel för att öppna hotellrumsdörren samt ge tillgång till andra faciliteter. Detta innebär att gäster inte längre behöver stå i kö för att checka in och få sin nyckel, rumsnyckeln finns i stället tillgänglig digitalt i appen direkt efter incheckning och kan enkelt delas elektroniskt med medresenärer i samma reservation. För PREM Group integreras Zaplox Premium 3 app med Oracle Opera PMS och låssystem från ASSA Abloy Global Solutions.

”Vi är mycket stolta över att PREM Group väljer Zaplox mobila gästresa för en stor del av sina hotell i Europa. Återhämtningen på den europeiska hotellmarknaden ökar successivt och allt fler hotellkedjor, såsom PREM Group är nu redo att ta beslut för mobila lösningar. Hotellindustrins digitala transformation pågår med full kraft på alla Zaplox marknader och vi ser fram emot att leverera en ännu bättre gästupplevelse och en mobil gästresa till PREM Group”, säger Tess Mattisson, VD Zaplox

Först ut med att gå i drift med gruppens nya mobila gästresa blir Premier Suites hotell i Dublin, Irland och i Rotterdam, Nederländerna.

Om PREM Group

PREM Group har etablerat flera företag som verkar inom besöksnäringen. De tillhandahåller olika nivåer av stöd till hotellägare från kompletta förvaltningskontrakt till stöd med intäktshantering, digital marknadsföring eller affärsutveckling. Gruppen hyr och förvaltar 34 hotell och servicelägenhetsfastigheter på 24 platser i Europa. PREM Group och PREM Hospitality arbetar med välkända varumärken såsom Holiday Inn, Holiday Inn Express och Small Luxury Hotels of the World, men äger och förvaltar även egna varumärken, såsom Leopold Hotels och deras varumärke för servicelägenheter, Premier Suites. www.premgroup.com

För mer information, vänligen kontakta:

Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.co

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I ZAPLOX AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Det preliminära resultatet av den företrädesemission som offentliggjordes den 14 mars 2022 och där teckningsperioden löpte ut den 25 april 2022 (”Företrädesemissionen”) i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”), visar att 192 445 241 aktier, motsvarande cirka 67,3 procent av aktierna i Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 3 681 979 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,3 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent.

Zaplox kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 37,2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och kvittning av lån. Genom Företrädesemissionen kommer Zaplox aktiekapital att öka med 17 170 069,14 kronor från 17 170 069,14 kronor till 34 340 138,28 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 286 167 819. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Zaplox totalt uppgå till 572 335 638.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 7 april 2022. Vid tilldelning beräknas avräkningsnota utsändas omkring den 29 april 2022. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Slutgiltigt utfall beräknas offentliggöras omkring den 29 april 2022.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotell och kasinos erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till kundens befintliga app, eller en ny app – ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox lösningar integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com.

Denna information är sådan information som Zaplox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-25 kl. 18.00 CEST.

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Zaplox aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Zaplox anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Zaplox inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.