Svenska pressmeddelanden

Rapport publicerad den 5 maj 2021 09:00 CEST.

Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2020 finns tillgänglig för nedladdning på Zaplox hemsida
210505_Zaplox_Årsredovisning_2020.

Årsredovisningen finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls som tidigare meddelats den 26 maj 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige och dess lösningar har ingått i leveransen av mer än 6,5 miljoner gästnätter. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att bolaget tecknar ännu ett kundavtal i Storbritannien. Det är Park Regis Birmingham, ett cityhotell med 253 lyxiga rum och sviter i centrala Birmingham som väljer Zaplox mobila gästresa. Framöver välkomnas gäster med möjligheten till mobil in- och utcheckning, mobil nyckel och betalning direkt i mobiltelefonen. Zaplox Premium3 levereras i integration med Oracle Opera PMS, dormakaba låssystem och 3C betalningssystem.

Park Regis Birmingham är med sin 16 våningar ett välkänt inslag i Birminghams silhuett. Det 4-stjärniga lyxhotellet erbjuder 253 rum och sviter och 11 olika eventlokaler på en av de mest centrala adresserna i Birmingham, England. Hotellet väljer nu Zaplox mobila gästapp med mobila nycklar för att kunna erbjuda sina gäster ett kontaktfritt och digitalt alternativ när restriktionerna så sakta börjar lätta och antalet gäster ökar.

Med en mobil gästresa är hotellupplevelsen inte längre begränsad till, eller beroende av, hotellpersonalen och dess standardiserade och manuella processer. Alltifrån in- och utcheckning, rumsnyckel, betalning och kommunikation hanteras av gästen direkt i hotellets skräddarsydda app. Det är således möjligt för gästen att helt och hållet själv avgöra om eller när denne önskar interagera med personalen ansikte mot ansikte i receptionen.

Tillgången till uppdaterad hotellinformation och de senaste erbjudandena i den egna mobiltelefonen gör att gästen har full kontroll över sin egen vistelse oavsett var denne befinner sig. Hotellpersonalen har å andra sidan, möjlighet att omprioritera och investera den vunna tiden i aktiviteter som förhöjer den personliga upplevelsen och känslan för gästen.

”Park Regis Birmingham ansluter sig nu till den snabbväxande skaran av hotell som drar fördel av en mobil gästresa för att tillgodose både gästens förväntningar på en säkrare och mer friktionslös hotellvistelse men även hotellets egna behov av effektivisering och kostnadsreducering. Det oväntade avbrottet i våra resplaner har triggat igång vår aptit för smartare och mer personliga hotellupplevelser. Situationen ställer krav på omställning från hotellens sida som inte bara ska leverera förfinade och mer komplexa upplevelser, utan dessutom leverera det med färre personalresurser”, säger Zaplox, VD Even Frydenberg

Om Park Regis Birmingham
4-stjärniga Park Regis Birmingham ligger på Broad Street, en av Birminghams mest kända och centrala gator. Hotellets imponerande altitud gör att det sticker ut i Birminghams silhuett och gäster kan räkna med en storslagen panoramautsikt från 16:e våningen. Utöver 253 gästrum och sviter erbjuder hotellet även en egen elegant restaurang – utsedd till en av Birminghams finaste, en lyxig spaanläggning samt 11 olika mötes- och evenemangslokaler designade för allt ifrån bröllop till konferenser. https://www.parkregisbirmingham.co.uk/

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i Zaplox AB (publ) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med vanliga aktier och teckningsoptioner av serie TO 1. Sista dag för handel med BTU är tisdagen den 4 maj 2021 och nya aktier och teckningsoptioner kommer att bokas in på respektive aktieägares VD-konto/depå den 10 maj 2021. Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO 1 förväntas vara under vecka 21/22 2021.

Rådgivare
Klara Stock Market Adviser AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB legal rådgivare i samband med Zaplox företrädesemission. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Lund den 29 april 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösning adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox kiosklösning hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar, och har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leverans av mer än 6,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Zaplox sker endast genom det prospekt som Zaplox offentliggjort med anledning av emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktar sig denna kommunikation enbart till personer i som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Zaplox, Aqurats och Finansinspektionens respektive hemsidor.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Extra bolagsstämman i Zaplox AB (publ) beslutade den 8 mars 2021 om att införa ett incitamentsprogram för 14 anställda inom koncernen genom en riktad emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner. Efter teckningstiden för teckningsoptionsprogrammet löpt ut har totalt 8 650 000 teckningsoptioner, motsvarande 86,5 procent av det erbjudna antalet, tecknats av 13 deltagare.

”Zaplox har haft ett mycket spännande och intensivt år med en ökad försäljning under Covid-19-pandemin. Vi är mycket nöjda med utfallet och är tacksamma för de anställdas visade förtroende för bolagets strategi framåt.” säger Jonas Edelswärd, styrelseordförande i Zaplox AB.

Teckningsoptionerna har emitterats till en teckningskurs om 0,053 SEK per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde. Marknadsvärdet är fastställt efter en tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes).

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,546 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 december 2023.

Vid full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till cirka 2,8 procent beräknat på antal aktier i bolaget efter genomförd företrädesemission av units beslutad av extra bolagsstämman den 8 mars 2021 (beaktat full teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1).

Lund den 27 april 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

 Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att det hawaiianska lyxhotellet Turtle Bay Resort, väljer Zaplox mobila gästresa till sina 452 rum på Hawaii, USA. Turtle Bay kommer framöver att erbjuda sina gäster en kontaktfri mobil gästresa med in- och utcheckning, mobila nycklar, betalning och erbjudanden direkt i hotellets egen app. Zaplox gästresa integreras med Oracle Opera PMS och låssystem från Salto Systems.

Turtle Bay Resort ligger på Hawaiis tredje största ö Oahu och är en uppskattad destination med fokus på kulturupplevelser och med ett gediget aktivitets- och serviceutbud. Hotellet har varit stängt under första delen av 2021 och öppnar på nytt igen den 1 juli 2021. De vill då erbjuda sina gäster kontaktfri in- och utcheckning, mobila nycklar, betalning och erbjudanden i Turtle Bays egen app. Zaplox gästresa integreras för Turtle Bays, 452 rum med Opera PMS och Salto låssystem.

I Zaplox mobila gästresa, Premium 3 ingår integration till både hotellets affärssystem, låssystem och betalningssystem för ett komplett in- och utcheckningsflöde. Gästen kan hantera hela processen i mobiltelefonen och behöver inte stå i kö till receptionen eller hantera ett nyckelkort. För de gäster som bor flera i samma rum, kan den mobila nyckeln på ett säkert sätt delas till medboende i samma rum.

För Turtle Bay Resort är det fantastiska och omfattande aktivitetsutbudet en central del av gästens vistelse och i hotellets nya app kan gästen smidigt ta del av ett kontinuerligt uppdaterat aktivitetsutbud och pågående erbjudande. De kostsamma, och idag potentiellt smittöverförande broschyrerna i lobbyn kan därmed slopas helt. När behovet finns kan hotellet när som enkelt skräddarsy och revidera aktivitetsutbudet i appen, för att erbjuda en så komplett upplevelse som möjligt men även för att maximera förtjänsterna och generera nya intäktsflöden.

”Avtalet med Turtle Bay Resort bekräftar återigen att våra lösningar är attraktiva och passar för alla typer av hotell från budget till 5-stjärniga lyxhotell. Det går inte att betona nog hur viktig den mobila gästresan är för både hotell och gäst idag. Att gästen har möjlighet att nyttja kontaktfria lösningar under sin hotellvistelse ger stora fördelar och sänder viktiga signaler om hotellets prioriteringar vad gäller gästsäkerhet och en trygg miljö till gästen redan vid bokningstillfället. De hotell som erbjuder ett digitalt/mobilt val för att gästen inte ska behöva känna oro är också hotell som kommer återhämta sig snabbare,” säger Even Frydenberg, VD Zaplox.

Om Turtle Bay Resort
Turtle Bay Resort ligger vid O‘ahu North Shore, är ett legendariskt plats för surfare med fem mil oförstörd kust och sju stränder. Det är en lyx resort med 452 rum som inkluderar sviter och Ocean Bungalows tillsammans med ett upplevelsecenter, kulturellt galleri, en mängd restauranger och barer, ett spa- och fitness center och fyra pooler. Turtle Bay är känt för dynamiska äventyr med helikopterutflykter, häststall, tennis- och pickleball banor, två 18-håls golfbanor, 20 mil vandrings- och mountainbike spår, hälsoklasser och surfskola. Turtle Bay Resort ingår i Benchmark Resorts & Hotels – ett globalt hotellföretag, som har varit ett ledande amerikanskt företag inom hospitality i nästan 40 år. www.turtlebayresort.com, www.benchmarkresortsandhotels.com

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige och dess lösningar har ingått i leveransen av mer än 6,5 miljoner gästnätter. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Aktieägarna i Zaplox AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin kommer årsstämman att genomföras via förhandsröstning (sk poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels skicka in poströsten i rätt tid, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 maj 2021.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail
Förhandsröstningen sker genom att stämmodeltagarna utövar sin röstning genom att markera för ”ja” eller ”nej” på respektive punkt på dagordningen i det särskilda formuläret och undertecknar det, varefter det skickas in till bolaget per post till adressen Zaplox AB, IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund (märk brevet ”Årsstämma 2021”) eller per e-post till adressen ir@zaplox.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Röstformuläret finns på www.zaplox.com eller tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 25 maj 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman. För det fall att flera ifyllda formulär kommer från samma stämmodeltagare räknas endast det senast till bolaget inkomna formuläret, dock senast mottaget den 25 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 maj 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 18 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 238 357 632 (beaktat aktier under registrering hos Bolagsverket). Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av justeringsperson.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 3. Val av styrelse och revisionsbolag.
 4. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedning.
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 6. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Bolagets styrelse har föreslagit att Andreas Sandgren, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)
Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Val av justeringsperson (punkt 4)
Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Jur kand Julia Ekerot eller, vid hennes förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)
Aktieägare representerande ca 46 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Vidare har styrelsen föreslagit att ett revisionsbolag utan suppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)
Aktieägare representerande ca 46 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda och/eller konsulter i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 10)
Aktieägare representerande ca 46 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Jonas Edelswärd, Even Frydenberg, Örjan Johansson, Håkan Morän och Svante Nilo Bengtsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Carson Booth väljs som ny ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Jonas Edelswärd.

Carson Booth är för närvarande Chief Operating Officer för POS8 Limited och har mer än 30 års erfarenhet inom teknologilösningar för hotellnäringen och företagsledning. Dessförinnan har han bland annat varit Chief Executive Officer för SnapShot GmbH samt haft flera positioner inom Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc., inkluderande Global Vice President för Property Technology, General Manager för Starwood’s International Licensing Company och Vice President IT EMEA. Carson har en kandidatexamen i datavetenskap från University of Nevada Las Vegas.

Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som bolagets revisor till slutet av nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att avsikten är att Carl Fogelberg utses som huvudansvarig revisor.

Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedning (punkt 11)
Aktieägare representerande ca 46 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att en valberedning skall utses inför årsstämman 2022 i enlighet med följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2021, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 40 000 000 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka fjorton (14) procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget (beaktat aktier under registrering hos Bolagsverket). Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital och för att kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.

Övrigt
För giltigt beslut enligt punkten 12 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen hålls tillgänglig på bolagets kontor på IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund samt på bolagets webbplats www.zaplox.com senast tre veckor före stämman och så även styrelsens fullständiga beslutsförslag senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Enligt vad som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det, lämna upplysningar om förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Zaplox AB, IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund (märk brevet ”Årsstämma 2021”) eller per e-post till adressen ir@zaplox.com senast den 16 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Zaplox kontor och på www.zaplox.com senast den 21 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Zaplox AB (publ) har organisationsnummer 556816-4460 och säte i Lunds kommun.

Lund i april 2021

Zaplox AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att de tillsammans med sin partner Agilysys tecknat flera nya kundavtal i Europa och USA. Avtalet med Town Hall Hotel i London, Storbritannien markerar partnerskapets första kundavtal på den europeiska marknaden. I USA har nya avtal med Grand Traverse Resort & Casino, Turtle Creek och Leelanau Sands Casino, Prairie Meadows Racetrack & Casino samt ytterligare rum på sedan tidigare kommunicerade Island Resort & Casino tecknats. Sammantaget summerar avtalen till totalt 1081 rum. Leveransen omfattar Zaplox nyckelcentriska SDK för mobila nycklar i integration med Agilysys affärssystem för hotell och låssystem från dormakaba och ASSA ABLOY Global Solutions.

Inom kort kan hotell och kasinogäster på Grand Traverse Resort & Casino, Turtle Creek Casino, Leelanau Sands Casino alla lokaliserade i Michigan, Prairie Meadows Racetrack & Casino i Iowa och Town Hall Hotel i London checka-in och få en mobil nyckel för att öppna sitt hotellrum, samt ta del av erbjudanden, hotell/kasinoinformation och checka ut direkt i hotellets egen app.

”Town Hall Hotel i London är samarbetets första kundavtal på den europeiska marknaden. Vi har stora förväntningar på den europeiska marknaden då potentialen är stor med Agilysys många befintliga kunder men också för att vi ser ett stort ökat intresse för vår gemensamma kontaktfria och mobila lösning nu när hotellen börjar öppna upp och ta emot gäster igen. Detta är ett väntat nästa steg i vårt partnersamarbete med Agilysys”, säger Even Frydenberg, VD Zaplox.

Zaplox och Agilysys kombinerade lösning bestående av rGuest Express och Zaplox mobila nycklar är en konkurrenskraftig mobil lösning för både hotell och kasinos oavsett storlek och marknad. Hotellindustrin har för närvarande ett utökat fokus på gästens säkerhetsbehov och prioriterar att erbjuda alternativa digitala möjligheter vid exempelvis in- och utcheckning och betalning. Zaplox och Agilysys mobila gästresa innebär att hotellgästen inte längre behöver stå i kö för in- och utcheckning eller för att få tillgång till sin rumsnyckel. Processen hanteras direkt i hotellets app och gästens kan utnyttja den vunna tiden i kasinot eller till att ta del av hotellets service- och aktivitetsutbud.

Island Resort & Casino i Michigan som varit i drift med Zaplox mobila nycklar sedan 2020 adderar nu ytterligare 183 rum till det befintliga avtalet då de utökat antalet mobilanpassade hotell lås redo för Zaplox mobila nycklar.

Even Frydenberg fortsätter:

”Nu adderar vi ytterligare 1081 rum och 5 nya kundavtal till ett redan framgångsrikt samarbete. Vårt mål är att erbjuda både gästen och hotellet en smidigare, säkrare och mer effektiv hotellupplevelse. Tillsammans med Agilysys levererar vi en konkurrenskraftig mobil gästresa med allt från reservation, in- och utcheckning, mobil nyckel och betalning, i integration med en av marknadens mest använda affärssystem för hotell och kasinos”.

Zaplox nyckelcentriska SDK integreras med Agilysys rGuest Express och låssystem från dormakaba och ASSA ABLOY Global Solutions.

Om Leelanau Sands Casino, Grand Traverse Resort and Turtle Creek

Leelanau Sands Casino & Lodge, Turtle Creek Casino & Hotel och Grand Traverse Resort and Spa ägs och drivs av Grand Traverse Band of Ottawa och Chippewa Indians, en federalt erkänd indianstam i norra Michigan, USA. Grand Traverse Band of Ottawa och Chippewa Indians ligger i den nordvästra delen av Michigan Lower Peninsula, 37 km norr om Traverse City i Leelanau County.

www.grandtraverseresort.com

www.turtlecreekcasino.com

www.leelanausandscasino.com

Om Town Hall Hotel

Det 5-stjärniga Town Hall Hotel & Apartments ligger i Londons livliga East End. Hotellet erbjuder en rymliga lägenheter, eleganta hotellrum och spektakulära sviter samt den uppskattade Corner Room Restaurant. www.townhallhotel.com

Om Prairie Meadows Racetrack & Casino

Prairie Meadows Racetrack Casino & Hotel ligger ca 20 minuter Des Moines, Iowa. På hotellet finns förutom pooler, gym, flertalet prisbelönta restauranger samt ett kasino med över 2 100 spelautomater och 54 spelbord. Hästkapplöpningar anordnas på Prairie Meadows Racetrack från april till oktober. www.prairiemeadows.com

Om Island Resort & Casino

Island Resort & Casino ligger i Michigan och är en av Mid westerns största golf-, kasino- och underhållningsanläggningar. Island Resort & Casino ägs och drivs av Hannahville Indian Community och erbjuder ett 400 000 kvm casino, flertalet restauranger, spa, konferenscenter och showroom samt två prisbelönta golfbanor; Sweet Grass och Sage Run Golf Club. www.islandresortandcasino.com

För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgransking AB E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox

Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås-, hotell- och betalningssystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att man ska leverera en mobil nyckelapp till ikoniska Mohonk Mountain House, med 265 rum i Hudson Valley, New York. Hotellet, som utsetts till ett av de topp 100 hotellen i världen, kan framöver erbjuda sina hotellgäster en tryggare kontaktfri hotellvistelse med direkttillgång till en mobil nyckel, hotellinformation och specialerbjudande direkt i hotellets egen app. Zaplox mobila nyckelapp integreras med låssystem från SALTO systems samt Oracle Opera PMS.

Mohonk Mountain House är en historisk slottsresort belägen i Hudson Valley, bara 15 mil utanför New York City. I hotellets digra utmärkelselista återfinns, förutom medlemskap i The National Trust for Historic Preservation, utmärkelser så som Top 100 Hotels in the World. Tack vare valet av Zaplox mobila nyckelapp kan hotellet, med 265 rum framöver erbjuda sina gäster möjligheten att smidigt öppna sitt hotellrum men även övriga hotellutrymmen med en mobil nyckel i den egna mobiltelefonen. Under vistelse har gästen även tillgång till aktuell hotellinformation och erbjudanden under dygnets alla timmar, oavsett var gästen befinner sig.

Implementeringen av en nyckel app innebär att hanteringen av fysiska nyckelkort undviks och att en social distansering lättare kan upprätthållas. Både gäst och hotellpersonal slipper besväret med borttappade eller avmagnetiserade rumsnycklar samtidigt som en smidigare in-och utchecknings process uppnås. I Zaplox nyckel app kan hotellet marknadsföra specialerbjudande direkt till gästens mobiltelefon under och efter hotellvistelsen, samt att gästen kan boka sin nästa vistelse i densamma.

”Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att leverera en mobil nyckel app till ett så välrenommerat och ikoniskt hotell som Mohonk Mountain House. Hotellet kan fortsättningsvis erbjuda sina gäster samma förstklassiga service som man gjort under decennier, men med en förenklad nyckelhanteringsprocess både för gäster och personal. Samtidigt som man prioriterar gästsäkerheten och genererar nya intäktsmöjligheter genom specialerbjudande direkt i appen. När nu resandet tar fart igen är gästernas krav på kontaktfria digitala och mobila valmöjligheter för reservation, in- och utcheckning och rumsnyckel ett naturligt urval för många resenärer redan vid bokningstillfället, något som hotell världen över måste agera utefter om man vill förbli ett topp val för gästen”, säger Even Frydenberg, VD Zaplox.

Om Mohonk Mountain House
Mohonk Mountain House Resort grundades av familjen Smiley 1869 på en bergstopp i pittoreska Hudson Valley, bara 15 mil norr om New York City. Det viktorianska slottshotellet ingår i The National Trust for Historic Preservation. Hotellet har 265 rum och erbjuder förutom ett prisbelönt spa en mängd olika friluftsaktiviteter i det 40 000 hektar stora skogs- och naturområdet som omgärdar detta nationellt historiska landmärke. www.mohonk.com

 

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com 

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

 Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige och  dess lösningar har ingått i leveransen av mer än 6,5 miljoner gästnätter. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Zaplox företrädesemission tecknad till cirka 117 %

Teckningsperioden i Zaplox AB:s (publ) företrädesemission (”Företrädesemissionen”) avslutades den 31 mars 2021. Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen, som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent, visar att Företrädesemissionen tecknades till motsvarande cirka 117 procent. Teckning med stöd av uniträtter motsvarade cirka 95 procent av erbjudna units. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Zaplox cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,2 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka en (1) MSEK.

Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 1. Genom Företrädesemissionen emitteras 119 178 816 units innehållandes 119 178 816 aktier och 119 178 816 teckningsoptioner serie TO 1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,24 SEK per aktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna högst kan uppgå till cirka 14,3 MSEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 25 november – 9 december 2021. 

VD Even Frydenberg kommenterar utfallet
”Vi är mycket glada över utfallet i Företrädesemissionen och att Företrädesemissionen blev övertecknad. Genom Företrädesemissionen har vi fått det kapital vi behöver för att kunna möta den ökade efterfrågan på Bolagets produkter som vi har kunnat se under Covid-19-pandemin. Nu fortsätter vi med fullt fokus på att genomföra våra planer för att nå målet om att Bolaget genererar ett positivt kassaflöde vid utgången av 2022, och jag välkomnar såväl befintliga som nya aktieägare på vår fortsatta resa.”

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 7 150 728,96 SEK från 7 150 728,96 SEK till 14 301 457,92 SEK och antalet aktier ökar med 119 178 816 aktier från 119 178 816 aktier till 238 357 632 aktier. För det fall även samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 59 589 408 till totalt 297 947 040 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 3 575 364,48 SEK till 17 876 822,40 SEK.

Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet ZAPLOX BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 16/17, 2021. Därefter kommer BTU efter cirka en vecka att omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 15 mars 2021. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Rådgivare
Klara Stock Market Adviser AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB legal rådgivare i samband med Zaplox företrädesemission. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Lund den 7 April 2021

 

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se, Telefon: +46 11 32 30 732

Denna information
Denna information är sådan information som Zaplox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2021 kl 09.00.

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösning adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox kiosklösning hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar, och har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leverans av mer än 6,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Zaplox sker endast genom det prospekt som Zaplox offentliggjort med anledning av emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zaplox har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktar sig denna kommunikation enbart till personer i som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Zaplox, Aqurats och Finansinspektionens respektive hemsidor.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

 

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasino en kontaktfri mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att Arlo Hotels återigen väljer Zaplox mobila gästresa när man i april 2021 slår upp portarna till nybyggda Arlo Midtowns med 489 rum mitt på Manhattan, New York. Hotellkedjan har erbjudit sina gäster en mobil gästresa sedan 2018, då kedjans första hotell gick i drift med Zaplox lösning. På Arlo Midtown integreras Zaplox med Oracle Opera PMS, dormakaba låssystem och betalningssystem från Shift4.

Arlo Hotels är en hotellkedja med fyra befintliga hotell och ytterligare två hotell under byggnation, alla lokaliserade i USA. Sedan 2018 erbjuder Arlo Hotels nuvarande New York hotell, Arlo SoHo med 325 rum och Arlo NoMad med 249 rum, sina hotellgäster Zaplox kontaktfria mobila gästresa med mobil in- och utcheckning, mobil nyckel och betalning direkt i hotellets egen app.

Arlo Hotels ägs av Quadrum Global med flertalet hotellfastigheter i USA och som inriktar sig på hotellkoncept som tar med den urbana resenären på den imaginära upplevelsen av att vara en lokalinvånare. När nytillskottet Arlo Midtown slår upp portarna till sina 489 nyproducerade rum i april kan gästerna checka in och använda den mobila nyckeln i Arlo Midtowns egen app. Den moderna hotellgästens förväntningar på en kontaktfri digital gästresa med snabb tillgänglighet direkt i den egna telefonen kan därmed tillgodoses samtidigt som hotellets strävan efter att leverera en framåtblickande och mer personlig hotellupplevelse anpassad efter gästen kan infrias.

”Vi är mycket stolta över att Arlo Hotels återigen ger oss förtroendet att leverera en mobil gästresa till deras nya hotell. Zaplox mobila gästresa har varit i drift på Arlo Hotels i flera år och att de nu väljer att vidareutveckla lösningen även för Arlo Midtown är för oss en mycket viktig bekräftelsen på att vi adderar ett tydligt värde för både hotellet och deras gäster. Arlo Midtown kan nu redan från dag ett erbjuda sina gäster en smidig och personlig hotellupplevelse som går helt i linje med hotellets övriga fokus på modernitet och bekvämlighet”, säger Even Frydenberg, VD Zaplox

Om Arlo Hotels
Arlo Hotels vänder sig till den urbana hotellgästen som söker en lyxig och stilfull hemmaupplevelse på bortaplan. Med fyra boutiquehotell i New York och Miami och ytterligare två på väg, levererar hotellkedjan en bekväm tillflyktsort att utgå från i jakten på det lokala kultur- och konstupplevelserna. Arlo Hotels ägs av Quadrum Global, ett fastighetutvecklings- och investeringsbolag verksamt i både USA och Europa. https://www.arlohotels.com

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox lösningar integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.