Blog posts about the hospitality business from 3 different perspectives: behind the scenes, trends and insights and guest blogger.

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder en mobil gästresa för en kontaktfri, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att de tecknat avtal med Google för leverans av mobila nycklar till deras nya korttidsboende för anställda Bay View Suites på nya Bay View Campus i Mountain View, Kalifornien, USA. Bay View Suites, har 240 rum och planeras gå i drift i början av 2022.

Zaplox har i stark konkurrens tecknat ett avtal med mjukvarugiganten Google. Zaplox ska leverera mobila nycklar till Googles nya Bay View Suites nära Googleplex, huvudkontor för Google och deras moderbolag Alphapet Inc. i Mountain View på den amerikanska västkusten. Google har ca 20 0000 medarbetare som arbetar på eller i närheten av Googles huvudkontor. När detta korttidsboende för anställda står klart som ett av Googles första kommer det ha 240 rum. Googles medarbetare ska kunna öppna rummet med en mobil nyckel lokaliserad i företagets mobila gäst app.

Det är en direkt anpassad mobil nyckellösning, för Googles korttidsboende som Zaplox nu levererar i integration med Stayntouch PMS och dormakaba låssystem. Den mobila nyckel appen ska framöver, vid behov kunna nyttjas på Googles övriga korttidsboende.

”Vi är mycket stolta över att efter många månaders förhandlingar kommunicera ett avtal med Google för leverans av en mobil nyckel app lösning till Bay View Suites. Det nya avtalet med ett av världens mest inflytelserika teknikföretag bekräftar den trend som Zaplox sedan tidigare pekat på som innebär att stora marknadsledande företag nu i större utsträckning etablerar korttidsboende för sina medarbetare. Zaplox lösningar är sedan tidigare i drift på denna typ av boende drivna av amerikanska globala företag med mycket positivt resultat, och att även Google för sitt korttidsboende i Silicon Valley väljer Zaplox är ytterligare ett bevis på att vår beprövade teknik och expertis är mycket konkurrenskraftig globalt.” säger Even Frydenberg, VD Zaplox.

Om Google
Googles uppdrag är att organisera världens information och göra den allmänt tillgänglig och användbar. Genom produkter och plattformar som Search, Maps, Gmail, Android, Google Play, Google Cloud, Chrome och YouTube spelar Google en betydelsefull roll i miljarder människors dagliga liv och har blivit ett av de mest kända företagen i världen. Google är ett dotterbolag till Alphabet Inc. google.com

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan som Zaplox är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022, kl.10.00

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

Stark tillväxt i kontrakterade dörrar för Zaplox på en marknad i återhämtning

Andra kvartalet för koncernen (2021-04-01 till 2021-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 879 (1 285) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 711 (-5 251) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 (-0,13) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 814 (-2 849) KSEK.
 • Likvida medel uppgick till 14 291** (4 084) KSEK vid periodens utgång.
 • Soliditeten*** uppgick till 59 (59) %.

 Första halvåret för koncernen (2021-01-01 till 2021-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 450 (1 917) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19 494 (-12 520) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,11 (-0,32) SEK.
 • Tillväxt av kontrakterade dörrar Q2 2021 jämfört med Q2 2020: +59%
 • Tillväxt av intäktsgenererande dörrar Q2 2021 jämfört med Q2 2020: +18%

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
** Under april genomfördes en företrädesemission som tillförde Zaplox ca 28,6 MSEK före emissionskostnader
***Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Ackumulativ tillväxt av kontrakterade och intäktsgenererande dörrar (2019 – 2021)

Sedan 2019 har antalet kontrakterade dörrar ökat stadigt i Europa och Nordamerika. Antalet leveransprojekt har ökat kraftigt under de senaste 12 månaderna men på grund av helt eller delvis stängda hotell och deras personalbrist har leveranserna dragit ut på tiden. Trots detta har antalet intäktsgenererande dörrar ökat med 18% sedan Q2, 2020.

Andra kvartalet i korthet

Zaplox intar brittiska marknaden
Zaplox har i samarbete med Agilysys och dormakaba tagit ett stort steg in på den brittiska marknaden under det andra kvartalet. De nya avtalen med Respite Management Ltd för Town Hall Hotel och 196 Bishopgate i London markerar Agilysys partnerskapets första kundavtal på den europeiska marknaden. Zaplox långa partnersamarbete med dormakaba har resulterat i ett avtal för gästappen Premium 3 till cityhotellet Park Regis Birmingham med 253 rum i centrala Birmingham.

Legendariska resorthotell i USA väljer Zaplox
I USA har bland annat det ikoniska Mohonk Mountain House, med 265 rum i Hudson Valley, New York valt Zaplox mobila nyckel app. Hotellet, som utsetts till ett av de topp 100 bästa hotellen i världen, vill erbjuda sina gäster en komplett mobil gästresa. Även Guy Harvey Resort St. Augustine på Floridas östkust har valt Zaplox. Hotellet är ett ”oceanfront” hotell placerat direkt på stranden nära Saint Augustine Beach Park och representerar en ny typ av hotell för Zaplox på den amerikanska marknaden. På Hawaii, har den välkända lyxresorten Turtle Bay Resort, med 452 rum, valt Zaplox mobila gästapp Premium 3 med integration till Oracle Opera och Salto låssystem.

Partnerskapet med Agilysys accelererar
Zaplox och Agilysys framgångsrika partnerlösning rGuest Express med Zaplox mobila nycklar fortsätter att generera nya avtal även i USA. Under kvartalet tecknades avtal med hotellkedjan Big Cedar (Anglers Lodge Hollister/ Springfield, Big Cypress Lodge), Grand Traverse Resort & Casino, Turtle Creek och Leelanau Sands Casino, Prairie Meadows Racetrack & Casino, Fortune Bay Resort Casino och TradeWinds Island Resorts. Samtidigt utökade Island Resort & Casino antalet rum som kan öppnas med Zaplox mobila nycklar.

Danmarks största hotellkedja fortsätter investera
I Danmark utökade ARP Hansen Hotel Group återigen samarbetet med Zaplox med ett avtal för Nordeuropas största hostel, nya Next House Copenhagen. Arp-Hansen Hotel Group är Köpenhamns största hotellkedja med 12 hotell, ett vandrarhem och totalt över 5 000 rum i centrala Köpenhamn. Zaplox mobila gästapp samt Zaplox kiosk har båda hög användningsgrad på hotellkedjans lyxvandrarhem Steel House Copenhagen och hotellgruppens fyra Wakeup Hotel. Nybyggda Next House Copenhagen öppnar hösten 2021 och blir då Nordeuropas största hostel med 433 rum och 1 650 bäddar, där gästerna kommer att kunna nyttja en mobil gästapp med mobil nyckel i kombination med självbetjäningskiosker vid in- och utcheckning.

Zaplox först i världen med mobil nyckel för Vostio.
Andra hotellkunder som har gått i drift med Zaplox mobila nyckelapp (Premium 1) och Zaplox mobila gäst app (Premium 2 & 3) under kvartalet är Coast Canmore Hotel (Canada), La Jolla Cove (USA), Hotel Finn (Sverige) och Arena Del Mar (USA) där Zaplox blir först i världen med att leverera en mobil nyckel via Vostio från ASSA ABLOY. Vostio är en portfölj med revolutionerande molnbaserade tjänster för gästaccess, specifikt anpassade för hotellbranschen och framtiden för hotellås från ASSA ABLOY.

Veteran från hotellbranschen rekryteras till styrelsen
På Zaplox ordinarie årsstämma den 26 maj beslutades att Carson Booth nyväljs som ordinarie styrelseledamot till Zaplox styrelse. Carson Booth har över 30 års erfarenhet av internationell affärsledning och utveckling av teknologilösningar för hotellbranschen. Hans gedigna kunskap och kompetens förstärker styrelsens branschkunskap.

Företrädesemission överträffar förväntningarna
Den 31 mars 2021 avslutades Zaplox företrädesemission som tecknades till cirka 117 procent. Genom företrädesemissionen tillfördes Zaplox cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader på cirka 3,2 MSEK. Handel av teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterats som en del av företrädesemissionen pågår och sista dag för handel är den 7 december, 2021. Totalt har 119 178 816 teckningsoptioner av serie TO 1 emitterats.

Zaplox inför incitamentsprogram
Vid en extra bolagstämma den 8 mars 2021 beslutade Zaplox styrelse att införa ett incitaments-program för 14 anställda i koncernen genom en riktad emission av högst 10 000 000 tecknings-optioner. Efter teckningstiden löpt ut, hade totalt 8 650 000 teckningsoptioner, motsvarande 86,5 procent av det erbjudna antalet, tecknats av 13 medarbetare, ett mycket positivt besked för Zaplox framtid.

 VD HAR ORDET

Vår gästresa är rätt i tiden

 Zaplox säljpipeline har ökat med cirka 30 procent, kontrakterade dörrar med 59 procent och antalet kundprojekt som är i leverans har ökat med mer än 70 procent.

Sommaren är äntligen här och med den förhoppningsvis också vila, reflektion och nya upplevelser även om vi fortsatt måste anpassa oss till pågående pandemirestriktioner. Trots det, ser nu resebranschen mycket mer positivt på framtiden och beläggningen har ökat markant under andra kvartalet. Återhämtningen har fortsatt med stormsteg i USA och även i Europa ser vi tecken på samma utveckling. Det ökade inhemska resandet har hjälpt hotell i norra Europa och branschen räknar med att även de centrala och södra delarna av Europa kommer att se ökad beläggning under sommarmånaderna och i början på hösten.

Mobil gästresa hjälper hotell hantera ökad beläggning
I samband med att vi börjar resa och vistas på hotell igen så ökar också hotellens behov av mer personal. Många hotell har svårt att få tag på personal och väljer i stället att stödja den personal som finns på plats med ett digitalt alternativ. Samtidigt, kan det vara svårt att göra stora kapitalinvesteringar för hotellägare som under lång tid haft stängt eller endast delvis öppet för gäster under senaste året, och därför är Zaplox pågående kampanjer mycket attraktiva. Viktigt att komma ihåg är att alla hotell, oavsett antal rum och hotelltyp får fördelar av att prioritera kontaktfri in- och utcheckning. Förutom att det underlättar för hotellpersonalen så får gästerna också möjlighet att själva välja hur och när de vill checka in samt kommunicera med hotellet. Nu mer än någonsin måste hotell se till att varje gäst genererar så stora intäkter som möjligt, och därför är det högsta prioritet att kunna nå gästerna oavsett tidpunkt med relevanta erbjudanden och ett intäktsgivande serviceutbud. Tack vare Zaplox gäst app kan hotellen bibehålla och i många fall förbättra den tidigare servicenivån, men med en reducerad personalstyrka.

Långsiktiga kontrakt ger förutsägbara intäkter
Kvartalet har genererat flertalet nya avtal och ett ökat antal förhandlingar med potentiella kunder och partners. Vår säljpipeline har ökat med 30 procent, kontrakterade dörrar med 59 procent och antalet kundprojekt som är i leverans har ökat med över 70 procent, jämfört med samma tidpunkt 2020. Pågående kundprojekt tar något längre tid att ta i drift då många hotell har varit stängda eller har personalbrist. Vi förväntar oss en ökad leveransaktivitet under andra halvan av 2021. Zaplox affärsmodell bygger på att skapa ett över tid stabilt flöde av nya kontrakterade dörrar som genererar långsiktigt återkommande intäkter, inte bara engångsintäkter. När avtalen tecknas faktureras en startkostnad som kan variera beroende på produkt, men det är den återkommande intäkten från aktiva dörrar som är viktigast för Zaplox. Vi fokuserar på att teckna långsiktiga kontrakt på minst tre år då det ger oss förutsägbara månatligt återkommande intäkter som skapar grunden för bolagets tillväxt och vidareutveckling.

 Mobila nycklar i fokus – Apple Wallet
För en tid sedan kommunicerade Apple att användare av iOS framöver kommer kunna hantera mobila nycklar i Apple Wallet. Detta är en mycket positiv nyhet för hotellindustrin och för Zaplox, då det ytterligare främjar digitaliseringen och användningen av mobila nycklar. För att den mobila nyckeln ska kunna nyttjas när den befinner sig i Apple Wallet behövs de integrationer som Zaplox är experter på och har mer än tio års erfarenhet av att implementera. Våra lösningar kan ses som en ”mellanprogramvara” (”middleware”) som kopplar samman hotellets affärssystem, låssystem och betalningssystem i en komplett mobil gästresa som är tillgänglig från exempelvis en mobiltelefon. iPhone-användare kommer att kunna hantera den mobila nyckeln i Apple Wallet, precis som exempelvis flygbiljetter hanterats sedan länge. iOS och Apple Wallet representerar cirka 30 procent av marknaden och det är därför högst sannolikt att liknande lösningar snart dyker upp även för Android.

Partnernätverk och direktförsäljning ger nya avtal
Zaplox partnersamarbete med Oracle Hospitality och Agilysys genererar kontinuerligt nya kontrakterade dörrar. Likaså gör det täta säljsamarbetet som vi har med våra låspartners, ASSA ABLOY Global Solutions, dormakaba och SALTO systems i både Europa och Nordamerika. Vi kommunicerar inte alla avtal till marknaden utan avgör vilka vi delar baserat på typ av avtal och det sannolika marknadsintresset. På produktsidan har Zaplox SDK, med färdiga integrationer till våra partners PMS och låssystem, rönt stort intresse från både hotellkedjor och andra systemleverantörer. Vi har tidigare kommunicerat att vi undersöker möjligheterna att erbjuda våra lösningar till andra segment, i första hand inom hospitality och det arbetet fortskrider.

Zaplox väl positionerat inför nästa kvartal
Summerar vi kvartalet så ser vi att den marknadsåterhämtning som vi förväntade oss pågår för fullt, vilket påverkar efterfrågan för den mobila gästresan i positiv riktning. Zaplox erbjudande ligger i framkant och rekommenderas av våra globala partners vilket är en styrka då hotellindustrin under det tredje och fjärde kvartalet planerar och prioriterar sina investeringar för 2022. Slutligen är jag mycket glad och tacksam för det förtroende som våra aktieägare visade oss genom att medverka i Zaplox företrädesemission som blev övertecknad till 117 procent. Även resultatet av vårt optionsprogram som erbjöds till Zaplox personal där 86,5 procent av optionerna tecknades gör mig oerhört stolt. Vi har ett fantastiskt team med unik kompetens och ett stort engagemang som tror på Zaplox och vårt erbjudande. Andra halvan av 2021 blir mycket spännande och Zaplox är rätt positionerat för framtiden.

Even Frydenberg,
VD, Zaplox AB

Ladda ner Zaplox 2021 Halvårsrapport

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
even.frydenberg@zaplox.com eller ir@zaplox.com
+32 468 07 88 02

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2021.

 Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
ca@skmg.se, +46 11 32 30 732

 Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Andra kvartalet för koncernen (2020-04-01 till 2020-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 285 (494) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 251 (-9 950) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,13 (-0,25) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 849 (-7 940) KSEK.
 • Likvida medel uppgick till 4 084 (33 544) KSEK vid kvartalets utgång.
 • Soliditeten uppgick till 59 (80) %.

Första halvåret för koncernen (2020-01-01 till 2020-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 917 (1 439) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 520 (-17 722) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,32 (-0,45) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 39 726 272 aktier.
**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 Zaplox genomförde företrädesemission
På Zaplox årsstämma den 9 juni 2020 beslöts att genomföra nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 16 juni 2020 berättigade till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie. Teckningsperiod var 18 juni till och med den 2 juli 2020.

Styrelseledamoten Hans Gummert anmälde eget utträde från Bolagets styrelse under maj månad.

På årsstämman i juni valdes en ny styrelse där Svante Bengtsson valdes in som ny ledamot. Omval skedde av Örjan Johansson, Håkan Morän, Jonas Edelswärd och Even Frydenberg, som även utsågs till ny ordförande.

Övriga händelser under andra kvartalet 2020

Zaplox levererar kontaktfri mobil gästresa till The Jefferson Hotel i Richmond
The Jefferson Hotel beställde i juni Zaplox mobila gästresa med in- och utcheckning och mobila nycklar. The Jeffersson Hotel, ett 5-stjärnigt hotell med 186 rum i centrala Richmond, Virginia, USA vill erbjuda sina gäster kontaktfri incheckning i en egen app. Zaplox lösning integreras här med Oracle Opera affärssystem och med låssystem från dormakaba.

Zaplox mobila nycklar i drift på Las Vegas ledande hotell & kasino
Zaplox lösning för mobila nycklar togs under juni i drift på två hotell & kasino med totalt 7 052 rum i Las Vegas, USA. Det är i samarbete med partners som Agilysys och ASSA ABLOY som de nu kan erbjuda sina gäster en mobil gästresa med mobil in- och utcheckning och mobila nycklar från Zaplox.

XV Beacon Hotel i Boston väljer Zaplox mobila nycklar
Zaplox signerade i juni ett avtal gällande Zaplox Mobile Key App med det välkända boutiquehotellet XV Beacon Hotel, med 69 rum i Boston, USA. Zaplox lösning levereras i integration med låssystem

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Zaplox rekryterar Jacques Canive som ny CFO med tillträde den 1 september, 2020. Jacques Canive kommer senast från rollen som konsult i eget bolag och som ekonomichef på Paxxo AB i Malmö. Dessförinnan arbetade han som avdelningschef på Saba Software i Silicon Valley, USA, Business/Sales Controller på ST Ericsson i Lund samt som revisor på KPMG i Malmö.

 Företrädesemissionen tecknades till 318%
Den 2 juli 2020 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen och utfallet visade att 76 706 290 aktier motsvarande cirka 96,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill inkom teckningsanmälningar motsvarande 176 105 147 aktier för teckning utan stöd av teckningsrätter vilket innebär att företrädesemissionen tecknades till cirka 318,2 procent. Bolaget tillfördes därmed cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK.

Övriga händelser efter periodens utgång

 Zaplox tecknar avtal med Lockheed Martin Corporation för mobil gästresa och kiosk
Zaplox signerade i augusti ett avtal med Lockheed Martin Corporation i Bethesda, Maryland, USA. Avtalet gäller Zaplox mobila gästresa och kiosklösning för installation på företagets hotell med 183 rum i Lockheed Martin Center for Leadership Excellence i Bethesda. Zaplox kontaktfria, mobila in- och utcheckning, mobila nycklar och kiosklösning integreras med Oracle Opera affärssystem, låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

 Zaplox levererar ny mobil nyckelapp till Lake House on Canandaigua i USA
The Lake House on Canandaigua, New York valde i augusti Zaplox kontaktfria mobila nyckelapp. Hotellet har 125 rum och ligger i hjärtat av The Finger Lakes som är ett uppskattat utflykts och semestermål på USA:s östkust. Zaplox lösningar integreras här med låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och StayNTouch affärssystem.

Zaplox levererar mobila nycklar till Prairie Band Casino & Resort i Kansas
I augusti signeras ytterligare ett avtal inom ramen av partnerskapet med Agilysys för att Zaplox ska leverera mobila nycklar till Prairie Band Casino & Resort, med 495 rum i Mayetta, Kansas, USA. Zaplox SDK integreras med Agilysys affärssystem och låssystem från dormakaba.

Zaplox CFO byte
Zaplox Chief Financial Officer (CFO) Bo-Göran Jaxelius sade i början av juli upp sig från sin anställning hos Zaplox AB för att anta nya utmaningar. Bo-Göran Jaxelius har varit CFO för Zaplox sedan augusti 2017. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden för att säkerställa en ordnad övergång tills ny CFO tillträder. Under september kommer Jacques Canive att tillträda som ny CFO för Zaplox.

GrandLife Hotels i New York väljer Zaplox mobila gästresa
GrandLife Hotels, som innefattar SOHO Grand Hotel och Roxy Hotel på Manhattan i New York tecknade under juli månad ett avtal för Zaplox mobila gästresa. Avtalet gäller 554 rum och på båda hotellen integreras Zaplox lösning med Oracles affärssystem Opera, låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och Alice Platform.

VD har ordet

Det andra kvartalet har inneburit flera nya avtal, ett fortsatt starkt intresse från hotellmarknaden i USA och driftsättning av Zaplox mobila nycklar bl.a. på ett hotell & kasino med drygt 7 000 rum i Las Vegas. Även med många positiva händelser så får vi konstatera att vi befinner oss mitt i en pandemi som påverkar marknadsutvecklingen både i USA och Europa. Samtidigt bör det sägas att rådande omständigheter har varit positiv för efterfrågan av Zaplox tjänster, då COVID-19 har satt spotlight på behovet av kontaktfria, kostnadseffektiva och tidseffektiva digitala lösningar för hotellindustrin. Den kontaktfria gästresan är här för att stanna och gästernas krav på en säker in- och utcheckning med bibehållen distans gör att hotellen måste öka sin digitaliseringstakt och nu tillhandahålla kontaktfria möjligheter direkt i gästens mobiltelefon.

Efterfrågan för Zaplox lösningar på den amerikanska marknaden har ökat markant, och även om vi ännu inte har sett samma ökning av förfrågningar från europeiskt håll bedömer vi att det högst sannolikt samma utveckling kommer att ske i Europa längre fram. Hotellen vill välkomna sina gäster tillbaka med möjligheten att checka in och betala digitalt och öppna sitt hotellrum med en mobil nyckel och inte ett nyckelkort.

Partnersamarbeten genererar nya kunder
Zaplox partnersamarbete med Oracle Hospitality fortsätter att vara ett av Zaplox viktigaste partnerskap. Under andra kvartalet har vi utökat vår befintliga integration till Opera PMS, Oracles affärssystem för hotell, genom att addera kopplingar till Operas nya gränssnitt. Oracle, som har mer än 5 000 partners globalt, ser Zaplox som en prioriterad partner för den mobila gästresan till sina Opera kunder i USA och Europa.

Zaplox täta samarbete med Agilysys har också genererat nya avtal med flera resorts & kasinos i USA under kvartalet. Vidare skapar samarbetet med våra låspartners ASSA ABLOY, dormakaba och SALTO systems kontinuerligt nya affärsmöjligheter där kombinationen av partnerns produktkunskap och Zaplox mobila tekniska kompetens oftast ligger till grund för gemensamma nya och nöjda kunder.

Stark efterfrågan i USA
I USA ser vi en stark efterfrågan på vår mobila gästresa via våra nya modulära gästappar i 3 olika utföranden, vilka bland annat prissätts utifrån hur många funktioner kunden väljer att inkludera. Fördelen för de hotell som väljer Zaplox lösningar är att alla tre konfigurationer utgår från samma plattform, vilket innebär att ett hotell som startar med vår enkla och smidiga mobila nyckel app, enkelt kan uppgradera sin app och addera till mobil in- och utcheckning samt betalning i appen när behovet uppkommer. Skalbarhet och flexibilitet tillsammans med våra beprövade integrationer ger Zaplox konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna på marknaden.

Vi har tecknat nya avtal med flertalet hotell i USA såsom XV Beacon Hotel, The Jefferson Hotel och GrandLife Hotels, där de flesta leveransprojekten redan är igång, då hotellen är öppna och har gäster. Genom ordern från det ledande försvars- och säkerhetsföretaget Lockheed Martin Corporation till deras Excellence Center i USA kan vi bekräfta att kunder med mycket högt ställda kvalitets- och säkerhetskrav väljer Zaplox lösningar. Vi genomgick en mycket omfattande säkerhetsundersökning och teknisk analys där både Zaplox app och kiosklösningar svarade upp mot deras högt ställda krav.

Leveransprojekten pågår
Under senare delen av kvartalet har övervägande del av de implementationsprojekt utifrån tidigare ingångna avtal som stoppades i början av pandemin startats upp igen. I vissa fall följer de nu projektplanen men några har förseningar på grund av Corona. Några hotell har inte öppnat ännu eller har infört lägre bemanning, varför den avslutande idrifttagningen är försenad.  I juni driftsatte vi vår mobila nyckellösning i samarbete med Agilysys och ASSA ABLOY på två av Las Vegas största hotell & kasino med totalt
7 052 rum. Under det tredje kvartalet kommer flera leveransprojekt tillsammans med Agilysys att driftsättas i USA.

Finansiellt Resultat
Nettoomsättningen ökade i det andra kvartalet och uppgick till 1,3 MSEK (0,5 MSEK) vilket motsvarar en omsättningstillväxt på +160% jämfört med samma period föregående år och är även den högsta omsättningen Bolaget haft hittills under ett kvartal. Även om ökningen sker från låga nivåer så gör vi bedömningen att efterfrågan ökat markant för Zaplox lösningar, framförallt i USA. Omsättningen under andra kvartalet består till största delen av startavgifter från de 8 nya signerade kundavtal som slutits under kvartalet, men även de återkommande månandsintäkterna ökar stadigt.

Rörelsekostnaderna har också minskat markant med -4,2 MSEK och uppgick till 7,4 MSEK (11,6) för kvartalet. Detta beror till stor del på att arbetet med att anpassa organisationen till ökad andel försäljning och leverans till kund jämfört med tidigare perioder när mycket kraft och kostnader lagts på produktutveckling. Vi är i en period av omorganisation för att optimera personalstyrkan för ökad försäljning och leverans vilket lett till att totala antalet sysselsatta i bolaget kunnat reduceras.  Givetvis har även COVID-19 påverkat våra processer och kostnader då t ex väldigt få resor har kunnat genomföras och planerade mässor ställts in. Bolaget har också utnyttjat de olika införda företagslättnaderna för personalkostnader mm som införts av myndigheterna under pandemin.  Rörelseresultatet är negativt och slutade på -5,2 MSEK (-9,9) i andra kvartalet men det är en klar förbättring jämfört med tidigare perioder.

Sammanfattningsvis så har vi under kvartalet tecknat avtal med flera högt profilerade hotell, några med ett större i antal dörrar och andra med färre antal dörrar. Vi är väl medvetna om att fler avtal med högre volym, dvs antal rum, är nödvändigt för att Bolaget skall nå långsiktig lönsamhet. Vi kan konstatera att våra partnersamarbeten i hög grad genererar nya kunder trots den pågående pandemin samt att vi parallellt arbetar med ett antal större hotellkedjor i USA och Europa där införsäljningsprocessen tar något längre tid. Just nu ser vi inte någon större avmattning av det ökade intresset för den kontaktfria gästresan och även om pandemin till viss del påverkar våra leveranser så har vi har god förhoppning om att den positiva trenden för bolagets utveckling fortsätter under kommande kvartal.

Magnus Friberg
VD, Zaplox AB

Zaplox AB Delårsrapport Q2 2020_200831

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60, Alternativt: ir@zaplox.com

 Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Zaplox.com.