Tredje kvartalet i följd med stark ökning av kontrakterade dörrar.

Tredje kvartalet för koncernen (2022-07-01 till 2022-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 370 (869) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 096 (-9 145) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,01 (-0,04) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 507 (-7 223) KSEK.
 • Likvida medel uppgick till 18 494 (6 740) KSEK vid periodens utgång.
 • Soliditeten** uppgick till 68% (42%).

Första nio månaderna för koncernen (2022-01-01 till 2022-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 563 (2 320) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -23 118 (-28 635) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 (-0,16) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

 

Händelser under tredje kvartalet 2022

Zaplox lösningar attraktiva för den amerikanska kasinoindustrin – kundbasen ökar stadigt

Kasinoindustrins uppåtgående tillväxtkurva fortsätter och intresset för att utöka den digitala kasinoupplevelsen till att inkludera även hotellvistelsen växer. Zaplox skalbara lösningar är sedan flera år tillbaka etablerade på kasinomarknaden genom samarbetet med Agilysys, och nu även med de ledande gamingoperatörerna i USA  – Aristocrat och Joingo. Under första halvåret 2022 har partnersamarbetena genererat hela 14 nya kundavtal och 8 633 nya kasinorelaterade dörrar.

Några av de amerikanska kasinon som valt Zaplox lösningar under 2022 är: Gold Coast Hotel & Casino, Valley Forge Casino & Resort, Fremont Hotel & Casino, Par-A-Dice Hotel & Casino, Ameristar Casino Resort Spa St Charles, Lucky Eagle Casino & Hotel, Colusa Casino Resort, Black Oak Casino, Foxwoods Resort & Casino, Ocean Casino & Resort och Choctaw Casinos & Resorts.

Zaplox levererar mobila nycklar till Seminole Hard Rock Hotel & Casino i Hollywood

Hard Rock Internationals flaggskeppshotell Seminole Hard Rock Hotel & Casino i Hollywood USA, valde i slutet av kvartalet Zaplox mobila nyckellösning i kombination med Agilysys mobila gästresa.

Avtalet innefattar leverans av mobila nycklar för totalt 1 295 dörrar till resortets tre hotell; Guitar Hotel, Oasis Tower samt Hard Rock Hotel. Zaplox och Agilysys kombinerade lösning, som idag nyttjas av ett närmare 60-talet kunder, är en konkurrenskraftig produkt för både hotell, resorts och kasinos som gör det möjligt för hotell att digitalisera sin gästresa. Hotellgästen behöver inte längre stå i kö för in- och utcheckning eller för att få sin rumsnyckel utan kan i stället spendera mer tid på hotellet och i kasinot.

Zaplox signerar nya kasinoavtal efter lyckad lansering med Boyd Gaming i USA

Zaplox har sedan tidigare kommunicerat att bolaget i samarbete med Aristocrat och Agilysys tecknat avtal för fem av Boyd Gaming Corporations 25 hotell & kasinos och cirka 25 000 rum. Under tredje kvartalet valde Boyd Gaming att teckna avtal för ytterligare fem hotell i kedjan med totalt 2 722 rum.

Tillsammans med de tidigare avtalen summerar nu samarbetet till tio hotell och totalt 4 890 rum. Under september gick kedjans tre första hotell i drift med mobila nycklar från Zaplox och i början av oktober anslöt ett fjärde.

Händelser efter periodens utgång

Zaplox kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Zaplox har kallat till extra bolagsstämma torsdagen den 24 november 2022. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer bolagsstämman att genomföras via förhandsröstning (sk poströstning). På bolagsstämman kommer beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital att behandlas.

 

VD HAR ORDET

Vi gör oss redo för nästa steg i den mobila nyckelhanteringen 

 

Näst starkaste kvartalet sedan pandemins intåg

När vi kliver ut ur Q3 kan vi med stolthet blicka tillbaka på ett kvartal som sett till kontrakterade dörrar utmärker sig som det näst starkaste sedan pandemins intåg. Vi fortsätter att leverera kommersiellt och har i tre kvartal i följd visat en stark ökning av kontrakterade dörrar.

Vid kvartalets utgång kan vi dessutom konstatera att Boyd Gaming redan gått live med tre av totalt tio kontrakterade hotell. Tillsammans med våra partners Agilysys och Aristocrat har vi arbetat fram en plan för att rulla ut lösningen på resterande hotell innan årets utgång.

Jag är glad över det starka resultat vi har levererat under de tre kvartal som gått och ser fram emot ett spännande sista kvartal för året!

Skalbara och lättunderhållna produkter lämnar utrymme för ny innovation

I likhet med andra SaaS-bolag behöver vi kontinuerligt optimera resursallokering för att balansera nutid och framtid. Under kvartalet har vi genomfört satsningar för att modernisera våra produkter och vår arkitektur. Delar av vårt produktutbud har tagits ur bruk för att ge plats åt nya, uppdaterade produkter och tjänster. Exempel på detta är vår kiosk som idag är ersatt av en ny uppgraderad version. Ett annat är att vi tagit vårt sista hårdvarulås ur drift.

När Zaplox grundades inkluderade produkterbjudandet både mjukvara och hårdvara i form av hotellås. Sedan dess har bolaget utvecklats och drivs idag som ett SaaS (Software as a service) bolag. I linje med vår strategi och i noga samråd med de kunder som nyttjat Zaplox hårdvara har därför en planerad utfasning skett över tid. Under Q3 2022 nådde vi en milstolpe när den sista hårdvaran officiellt togs ur bruk.

Skalbara och lättunderhållna produkter ger oss utrymme för fortsatt innovation och möjligheten att utveckla morgondagens teknologi. Teknologi som även i framtiden stöttar våra kunder i leveransen av en fantastisk digital gästupplevelse.

Ny teknologi med fokus på en bättre gästupplevelse ser snart dagens ljus

Samtidigt som det pågår förändringar ute hos hotellen, sker det även förändringar inom teknologin för hantering av mobila nycklar. Från att ha varit en förhållandevis statisk marknad under de senaste åren kan vi nu se att tekniken tar betydliga utvecklingkliv. Teknologi såsom NFC (Near Field Communication) testas ut, en utmanare till BLE nyckeln då den erbjuder en förbättrad gästupplevelse.

Vi vet att ny teknologi innebär nya affärsmöjligheter. Därför är det av största vikt att vi som bolag redan nu gjort insatser för att vara redo när ny teknologi finns tillgänglig för marknaden att nyttja. Med snabba förändringar i branschen, ny teknologi, och en låsmarknad i förändring blir vår roll ännu viktigare i hotellens ambition att erbjuda en modern och enhetlig gästupplevelse, oavsett hårdvara. Vi ser fram emot att, tillsammans med våra partners och kunder, bidra till nästa generation av den digitala gästupplevelsen.

Missa inte case studyn i denna delårsrapport där vår kund SkiStar berättar mer om hur man genom en hybrid mellan ”build and buy” levererar en uppskattad digital gästupplevelse och betydelsen av det nära samarbetet man utvecklat med Zaplox genom åren.

Tess Mattisson VD, Zaplox

Fullständig delårsrapport finns tillgänglig här

För mer information, vänligen kontakta:

Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022.

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox

Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse, med kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribution av mobila nycklar. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller levererar en kostnadseffektiv varumärkesprofilerad app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Produktportföljen integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com

Positiv försäljningsutveckling trots utmanande marknad under perioden

Första kvartalet för koncernen (2022-01-01 till 2022-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 967 (572) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 603 (-8 776) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,03 (-0,07) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 740 (-5 968) KSEK
 • Likvida medel uppgick till 14 567 (8 263) KSEK vid periodens utgång.
 • Soliditeten** uppgick till 53 (53) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

 

 

Händelser under första kvartalet 2022

Google väljer Zaplox mobila nyckelapp till Bay View Suites på nya Bay View Campus i Silicon Valley

I februari ingick Zaplox avtal med Google för leverans av mobila nycklar till bolagets nya korttidsboende för anställda Bay View Suites på nya Bay View Campus i Mountain View, Kalifornien, USA. Bay View Suites har 240 rum och ska gå i drift i början av 2022. Den mobila nyckellösningen som integreras med Stayntouch PMS och dormakaba låssystem, är direkt anpassad för Googles korttidsboende och ska framöver, vid behov kunna nyttjas på företagets andra korttidsboenden.

Finlands bästa spa 2021, Levi Hotel Spa Resort ingår avtal med Zaplox

Zaplox ska leverera sin mobila nyckelapp Premium 1 till finska Levi Hotel Spa Resort med totalt 280 rum. Levi Hotel Spa Resort vill erbjuda sina gäster en mobil nyckel för att öppna dörren till sitt hotellrum och ge tillgång till hotellets andra faciliteter, samt dela hotellinformation och erbjudande i hotellets egen app. Detta är Zaplox första kund i Finland.

Zaplox partnerskap med Joingo växlar upp med två nya avtal i Nordamerika

Joingo, en av den amerikanska kasinobranschens ledande appleverantörer är sedan 2020 en partner till Zaplox med flera gemensamma kundinstallationer i Nordamerika. I mars, tecknade bolagen avtal med Foxwoods Resort Casino i Connecticut, USA med 2 061 rum och med femstjärniga Ocean Casino Resort med 1 900 rum i Atlantic City, USA. Detta innebär att Joingos välrenommerade kasinoapp i integration med Zaplox mobila gästresa med in- och utcheckning och mobila nycklar installeras på ytterligare 3 961 rum under våren.

Fullt säkerställd företrädesemission på cirka 37,2 MSEK genomförd

Styrelsen i Zaplox beslutade under första kvartalet att genomföra en nyemission av högst 286 167 819 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningskursen uppgick till 0,13 SEK per aktie. Företrädesemissionen, som var säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, avslutades den 25 april 2022. Totalt tecknades emissionen till 100 procent, varav cirka 67,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 1,3 procent utan stöd av teckningsrätter. Emissionsgaranterna tilldelades cirka 31,5 procent. Genom emissionen tillfördes Bolaget 37,2 MSEK (före emissionskostnader) vilket säkrar fortsatt drift av Bolaget samt finansierar ökad försäljningstakt och produktutveckling.

Zaplox nytillträdde VD tecknar optioner

Vid en extra bolagsstämma den 1 april 2022 beslutade Zaplox styrelse om en riktad emission av högst 5 850 000 teckningsoptioner som tecknades fullt ut av bolagets nytillträdde VD Tess Mattisson. Teckningsoptionerna har emitterats till en teckningskurs om 0,03 SEK per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde.

Händelser efter periodens utgång

Zaplox och Aristocrat Technologies i avtal med Boyd Gaming Corporation

Efter kvartalets utgång tecknades avtal med USA:s ledande kasinooperatör Boyd Gaming Corporation inom ramen för Zaplox partnersamarbete med Aristocrat Technologies. Avtalet gäller leverans av mobila nycklar i integration med Aristocrat gaming app och det första hotellet i gruppen som nu går live är Gold Coast Hotel & Casino i Las Vegas med sina 771 rum. Boyd Gaming Corporation har 28 kasinon och drygt 11 000 rum i flertalet delstater.

Brittiska PREM Group väljer Zaplox

Zaplox strategiska fokus på att fortsatt utöka bolagets närvaro i Europa och i Storbritannien resulterade i, efter kvartalets utgång, ett avtal med PREM Group, en ledande irländsk operatör av hotell och servicelägenheter. Avtalet innefattar leverans av Zaplox Premium 3 app i integration med Oracle Opera PMS och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions, till 25 av PREM Groups hotell i Storbritannien, Irland, Belgien, Nederländerna, med totalt 1 602 rum.

 

VD HAR ORDET

Jag vet hur svårt det kan vara att navigera i branschens förändrade landskap

Nu tar vi nästa steg för att erbjuda digitala lösningar till gästresan genom gynnsamma partnerskap med hotellen.

Efter nästan två månader som ny VD på Zaplox skriver jag nu mitt första VD-ord. Hotellindustrin är dock inte på något sätt ny för mig. Med 15 år i branschen vet jag att det kan vara precis hur lätt och hur svårt som helst att leverera en fantastisk hotellupplevelse. Jag vet vilket ekonomiskt värde det finns i att ha nöjda gäster och jag vet hur svårt det kan vara att navigera i branschens förändrade landskap. Jag vet också hur viktigt ett starkt partnerskap mellan hotell och leverantör är och att båda har en gemensam passion för den värdegenererande gästupplevelsen.

Många tror att förändring kommer inifrån, att det är hotellbranschen själv som driver på sin egen digitalisering. Men i själva verket är det gästens digitala krav och innovation från konkurrenter som står för den verkliga drivkraften. Hotellens digitala distribution är ett bra exempel på en förändring som drevs av just konkurrens. OTA:s (Online Travel Agencies) och nya aktörer utmanade hela branschens sätt att sälja hotellrum vilket gjorde att hotellen mer eller mindre tvingades till förändring.

Under de inledande faserna av resandet – drömmandet, planerandet och bokandet – finns det idag digital konkurrens. Men själva upplevelsen är den enda fasen av hotellvistelsen som hotellen själva fortfarande kontrollerar till hundra procent och där gästen nu förväntar sig tillgängliga digitala alternativ till självservice. Det är därför som våra erbjudanden och produkter är rätt i tiden och anpassade för vad branschen behöver.

Positiv försäljningsutveckling trots utmanande marknad under perioden

Första kvartalet 2022 var en framgångsrik period för Zaplox sett till antalet kontrakterade dörrar även om takten av nya installationer var något lägre än kvartalet innan. Detta till följd av Omikron och nedstängningen i Europa under inledningen av kvartalet i kombination med globala förseningar som lett till längre leveranstider av hårdvara. För Zaplox innebär detta en framflyttning av vissa installationer och därmed en förskjutning av intäktsgenererande dörrar. Den europeiska hotell-branschens återhämtning är nu i gång med kraft och beläggningsnivåerna närmar sig snabbt 2019 års siffror, även om hotellen fortsatt kämpar med en ny verklighet som innefattar både en minskad personalstyrka och tuffa besparingsprogram.

Vi verkar i en fortsatt snabbt föränderlig bransch, något som vi ständigt behöver förhålla och anpassa oss till. Vårt fokus ligger även framåt på att hjälpa hotellen att lansera sin digitala gästresa så snabbt som möjligt, men implementationen behöver anpassas till rådande omständigheter och nuvarande premisser. En förståelse för kundens situation är en av grundförutsättningarna i ett långsiktigt partnerskap.

Nya samarbeten och nya marknader

Våra lösningar är en av möjliggörarna till en fantastisk gästupplevelse snarare än enbart en supportfunktion. Tillsammans med hotellen är vi experter på just gästupplevelser och tillsammans med våra kunder och partners möjliggör vi både en digital och fysisk sådan. Ett exempel på det är vårt samarbete med Google där vi levererar en mobil nyckelapp till deras korttidsboende för anställda på Bay View Suites i Silicon Valley. Den första installationen går i drift i dagarna och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete eftersom tjänsten enkelt kan rullas ut på fler av Googles korttidsboenden.

Under första kvartalet gick Myrtle Beach Seaside Resort live med vår produkt på kedjans alla sex hotell, totalt 775 rum. De är ett mycket bra exempel på hur snabbt en utrullning av en och samma lösning, i detta fall tillsammans med vår partner Maestro, kan genomföras efter ett första initialt projekt på ett hotell. I slutet av första kvartalet 2022 ingick vi dessutom avtal med två ledande kasinon i USA, Oceans AC Casino och Foxwoods Casino med sammanlagt 3 961 rum. Avtalen tecknades i samarbete med vår partner Joingo och ger båda kasinona möjlighet att inkludera mobil in- och utcheckning och mobila nycklar i deras gamingapp från Joingo.

Vi är också glada över att ta steget in i Finland där vi levererar en mobil gästresa till Finlands bästa spa, Hotel Levi Spa Resort. Finland har länge varit en intressant marknad för oss och vi hoppas på fler samarbeten här i framtiden.

De nya premisserna i en post-pandemi värld

Hotellbranschen genomgår just nu en stor digital förändring och trots att man ser ett ökat resande igen är det ingen lätt tid att verka och förändras i. Efter pandemin kämpar man med ett stort kompetenstapp och unga väljer att söka sig till andra branscher. Det väloljade maskineriet man byggt sin verksamhet på i åratal behöver nu ställas om och anpassas efter de nya förutsättningar man nu har för att driva sin verksamhet samt gästens förändrade beteende. Under pandemin har vi lärt oss att konsumera, kommunicera och interagera via digitala devices på tider som passar oss själva och vi ser nu ett tydligt behov av att kunna göra det även när det handlar om att bo på hotell. Att kunna checka in, öppna dörren till sitt rum och hitta information och tjänster digitalt har blivit en självklarhet men hotellens begränsade finansiella medel efter pandemin gör det svårt för dem att själva bygga upp och utveckla dessa digitala lösningar. Därför söker de nya typer av partnerskap som är både ekonomiskt och operativt gynnsamma.

En stabil grund för framtida tillväxt

Zaplox avslutade nyligen en fullt säkerställd företrädesemission som tecknades till 100 procent, vilket innebär att Zaplox tillfördes cirka 37,2 MSEK före emissionskostnader. Med det nya kapitalet har vi möjlighet att ytterligare utöka våra försäljnings- och marknadsinsatser, förstärka produktutveckling och eftermarknadsservice och utöka vårt partnernätverk med nya integrationer.

Det är med stor glädje vi nu även bevittnar en värld som sakta börjar öppnar upp igen och hotellindustrin hoppas på de bästa sommarmånaderna någonsin. Under Even Frydenbergs ledning har Zaplox byggt en stabil grund för bolaget och ett tydligt momentum för tillväxt. Nu tar vi nästa steg för att erbjuda digitala lösningar till gästresan genom just gynnsamma partnerskap med hotellen. Tillsammans skapar vi fantastiska och värdegenererande gästupplevelser.

Tess Mattisson VD, Zaplox

För fullständig delårsrapport, se Zaplox hemsida www.zaplox.com/investor/rapporter

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Rapport publicerad den 19 november, 2019 08:00 CET.

Flera kundavtal i USA och partnerskap genererar nya möjligheter i Europa.

Tredje kvartalet för koncernen (2019-07-01 till 2019-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 544 (198) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 536 (-7 203) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,21 (-0,30) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 879 (-6 209) KSEK

Första nio månaderna för koncernen (2019-01-01 till 2019-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 984 (1 688) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -26 255 (-21 953) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,66 (-0,92) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 164 (-18 712) KSEK
 • Likvida medel uppgick till 23 653 (14 049) KSEK vid periodens utgång
 • Soliditeten** uppgick till 76 (71) %

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019
Inga väsentliga händelser.

Övriga händelser under tredje kvartalet

 • Schani Hotels tecknar nytt avtal och uppgraderar till Zaplox senaste generation av mobil gästresa.
  Schani Hotels har tecknat ett nytt avtal med Zaplox för Hotel Schani Wien och det nya Hotel Schani Salon med totalt 159 rum. Schani Hotels, som sedan 2015 erbjudit en mobil gästresa från Zaplox med mobila nycklar till sina gäster, vidareutvecklar sin gästupplevelse och uppgraderar till Zaplox Premium för att kunna erbjuda nya efterfrågade tjänster till sina gäster. Zaplox Premium för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar integreras StayNTouch PMS och nytt låssystem från ASSA ABLOY.
 • Hotel Dronningen erbjuder sina gäster in- och utcheckning med Zaplox Kiosk
  Hotel Dronningen i Kristiansand, Norge med 75 rum är nu i drift med Zaplox Kiosk. Hotellet, som ägs av Team Caledonien AS, kan nu erbjuda sina gäster möjligheten att på egen hand checka in och ut på hotellet. Zaplox Kiosk är integrerad med VisBook AS och låssystem från ASSA ABLOY.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Zaplox och Expedia summerar gemensamt pilotprojekt
  Avtalet med Expedia och Hotels.com för pilotprojektet ”Keyless” som löper ut den 31 december 2019 kommer inte förnyas. Avtalet, som förnyats tre gånger sedan det ingicks i september 2016har genererat flertalet avtal med hotell som marknadsför sig i Hotels.com appen. Zaplox exklusiva partnerskap med Expedia har placerat Zaplox på kartan inom reseindustrin och skapat nya affärsmöjligheter i Europa och USA.

 Övriga händelser efter periodens utgång

 • Zaplox har ingått ett avtal med The Woodlands Resort & Conference Centre i The Woodlands, Texas.
  Avtalet som inkluderar både Zaplox Premium App och Zaplox Kiosk gör det möjligt för The Woodlands Resort, en erkänd AAA Four-Diamond Resort med 402 rum att erbjuda sina gäster både en mobil gästresa och möjligheten att checka in via en kiosk vid ankomst till hotellet. Zaplox lösningar integreras med Oracle Opera PMS, dormakaba låssystem och ALICE conciergeplattform. Driftstart är beräknad till Q1 2020.
 • Zaplox levererar mobil gästresa och kiosk till Smoky Mountain Resorts i Tennessee
  Zaplox ingått ett avtal med Smoky Mountain Resorts i Tennessee. Avtalet gäller Zaplox Premium App och Zaplox Kiosk på två av Smoky Mountain Resorts hotell, med totalt 461 rum, vilka nu kan erbjuda sina gäster både en mobil gästresa och möjligheten att checka in via en kiosk vid ankomst till hotellet. Zaplox lösningar integreras med Maestro PMS, dormakaba låssystem, SALTO låssystem och betalningssystemet Shift 4. Driftstart är beräknad till Q1 2020.
 • Partnersamarbete med Agilysys genererar nytt avtal
  Inom ramen av vårt partneravtal med Agilysys har ytterligare ett kundavtal tecknats för ett kasino i USA med 368 rum, vilket blir det 3:e hotellet i USA som signeras av Agilysys för denna gemensamma lösning. Agilysys använder Zaplox SDK integrerad i deras mobila lösning till deras två olika affärssystem för att leverera mobila nycklar. Driftstart är beräknad till mars 2020.
 • Zaplox medverkar tillsammans med Oracle Hospitality på WTM/Travel Forward i London
  Oracle Hospitality bjuder in Zaplox att medverka i deras monter på en av Europas största rese- och hotellmässor, WTM/TravelForward i London. Anledningen är att Zaplox expertis och djupa integration med Oracle OPERA ger deras kunder ett försprång vid valet av en digital gästresa. Zaplox är det enda företaget som presenterar en mobil gästresa med mobil incheckning och mobila nycklar i Oracles monter.

VD kommentar

Under årets tredje kvartal har vi fortsatt arbetet med den nya produktgenerationen som lanseras fullt ut vintern 2019/2020. Den nya produktgenerationen är modulbaserad och har bättre skalbarhet samt innehåller fler och förbättrade funktioner för hotellen och deras gäster, t ex förbättrade betalningslösningar. Vissa leveranser med senaste produktversionen har redan påbörjats till kunder både i Europa och USA. Pacifica Hotels i Kalifornien blir den första kunden att driftsätta vår senaste generation av den mobila gästresan. Vårt avtal med Pacifica Hotels gäller totalt 33 hotell med ca 2 538 rum och det är det tre första hotellen på USA:s västkust som nu påbörjar utrullningen av Zaplox nya produktgeneration.

Vi fortsätter med att flytta fram vår marknadsnärvaro och position i USA och har under kvartalet tecknat avtal med två nya kunder, Woodlands Resorts Texas, med 402 rum och Smoky Mountain Resorts i Tennessee med 461 rum. Båda avtalen inkluderar två lösningar från Zaplox produktportfölj, den mobila gästresan via vår app och vår kiosklösning med levereras under första kvartalet 2020. Kombinationen av dessa två lösningar är uppskattade av kasinos och resorts, då de har möjlighet att erbjuda sina gäster flera incheckningsmöjligheter både för mobil nyckel och med nyckelkort vid högfrekventa in- och utcheckningstider. Tillsammans med vår PMS partner Agilysys som är störst på kasinomarknaden i USA, levererar vi Zaplox SDK integrerad i deras app till deras två olika affärssystem. Inom ramen för det avtalet har ytterligare ett kundavtal tecknats för ett kasino i USA med 368 rum, vilket blir det 3:e hotellet i USA som signeras av Agilysys för vår gemensamma lösning.

Zaplox partnerstrategi börjar alltså nu bära frukt och skapa värde för både Zaplox och våra partners, där vi genererar kunder åt våra partners och de till oss. De två första kundavtalen i samarbetet med Maestro PMS har tecknats vilka även inkluderar våra tidigare genomförda integrationer med dormakaba, SALTO Systems och ALICE som nu ger ökad utväxling. Zaplox partnerskap med globala, marknadsledande PMS-bolag och låsbolag inriktar sig på att genom gemensamma insatser med partners få snabbare fokus på hotell som har rätt lås och rätt PMS för Zaplox lösningar, och med en större räckvidd då Zaplox lösning marknadsförs eller i vissa fall direkt säljs in av våra partnerbolag.

Ett annat exempel på hur partnerstrategin arbetar för Zaplox i Europa är partnersamarbetet med Oracle Hospitality, som levererar världens mest använda affärssystem för hotell, Oracle OPERA.  Zaplox expertis och djupa integration med Oracle OPERA ger deras kunder ett försprång vid valet av en mobil gästresa. Oracle Hospitality bekräftar Zaplox värde för sina kunder genom att bjuda in oss att presentera Zaplox mobila gästresa tillsammans med dem under de två största hotellmässorna i Europa, WTM2019 i London och ITB 2020 i Berlin samt på deras stora globala konvent som sker i Chicago i slutet mars 2020.

Vi ser flera tecken på framgångsrika konsolideringar och investeringstakten inom ”Travel tech” förefaller öka. Dels genom hotellkedjornas egna digitaliseringsinvesteringar, men även via bolagsförvärv. Det finns flera exempel på där bolag velat bredda sitt erbjudande och komplettera sina tjänster eller produkter med en mobil gästresa eller mobila nycklar för hotellgästerna. Vi vet också att flertalet av de ledande PMS leverantörerna i världen söker nya funktioner för att kunna erbjuda sina gäster en digital gästresa och där är Zaplox väl positionerad för att kunna erbjuda sina tjänster.

Vi har inte hittills uppnått önskad försäljningstillväxt men många välmeriterade bolag i branschen väljer att samarbeta med oss, dels för att vår kompetens i kombination med vår plattform skapar konkurrensfördelar för marknadsledande låstillverkare, PMS- och tjänsteleverantörer. Zaplox gör därför bedömningen att bolagets nuvarande inriktning med nära partnerskap är rätt då den fortsätter att generera nya möjligheter med befintliga och nya partners.

Sammantaget så öppnar detta nya spännande möjligheter för Zaplox och Zaplox styrelse undersöker löpande olika strategiska möjligheter för bolaget och hur bolaget skall finansieras på lång sikt. Det finansiella resultatet under kvartalet är vi självfallet inte nöjda med. Intäkterna har varit för låga och kostnadsnivån speglar den höga takten på produktutvecklingen. I takt med att vi slutför utvecklingen av den nya produktgenerationen börjar vi sänka fasta utvecklingskostnader och övergår till en mer flexibel organisation. Detta för att kunna skala upp och ner utifrån kundernas framtida leveransbehov men även för att bibehålla kapaciteten för normalt underhållsbehov av våra system.

För att kostnadseffektivisera har vi under senaste perioden avslutat ett par fasta anställningar och även reducerat antalet mjukvarukonsulter men med bibehållen expertis och en skalbar leveranskapacitet. Dessa aktiviteter tillsammans med ökad försäljning skall enligt plan resultera i ett förbättrat resultat framöver.

Tredje kvartalet har genererat flera goda referenser i USA. Vi har pågående leveranser och inom kort kommer flera hotell i såväl Kalifornien som i New York att driftsätta Zaplox lösningar för sina gäster. USA är världens största ekonomi, majoriteten av de stora hotellkedjorna har sina huvudkontor där och vi bedömer att vi framöver ytterligare kommer att utöka vårt fotfäste inte minst i hotellindustrins epi-centrum, Las Vegas.

Det tidigare kommunicerade avtalet för två hotell i Las Vegas, med över 7 000 rum beräknas vara i drift tidigt 2020 och blir då en mycket god referens vid försäljning till nya hotell och kasinon både i Las Vegas och i övriga USA.

Zaplox mobila gästresa skapar ökad konkurrenskraft för hotellen eller för hotellens systemleverantörer och förbättrar dessutom gästupplevelsen för de hotell som nu befinner sig mitt i den digitala transformationen av hotellmarknaden. Nu lanserar Zaplox vår nya produktgeneration och med den fortsätter vi vårt starka säljfokus tillsammans med våra marknadsledande partners.

Länk till Zaplox Delårsrapport_Q3_2019 (pdf)

PM 191119 Zaplox publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2019.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Zaplox AB (publ). Kontaktuppgifter ca@vhcorp.se, +46-40-200 250.

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en nyckelfärdig plattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobil app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox lösningar sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Rapport publicerad den 20 augusti, 2019 08:00 CET.

Ny produktgeneration och ökat partnerfokus

Andra kvartalet för koncernen (2019-04-01 till 2019-06-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 494 (1 013) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 950 (-7 615) KSEK.
• Resultat per aktie* uppgick till -0,25 (-0,32) SEK.
• Likvida medel uppgick till 33 544 (21 182) KSEK vid kvartalets utgång.
• Soliditeten uppgick till 80 (75) %**

Första halvåret för koncernen (2019-01-01 till 2019-06-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 1 439 (1 490) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 722 (-14 728) KSEK.
• Resultat per aktie* uppgick till -0,45 (-0,62) SEK.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019

• Zaplox signerar avtal med samtliga Pacifica Hotels i Kalifornien
Pacifica Hotels i Kalifornien, USA har signerat avtal med Zaplox. Avtalet innefattar 33 hotell med totalt 2 538 rum inom gruppen Pacifica Hotels. Den första delleveransen avser implementation av Zaplox lösning på tre hotell för tre olika varumärken, Pacifica Hotels, The Wayfarer och Kinney Hotels, med totalt 367 rum. Zaplox Premium för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar integreras med StayNTouch PMS, låssystem från dormakaba och med ALICE concierge-plattform.

Övriga händelser under andra kvartalet

• Zaplox medverkar på HITEC 2019 i Minneapolis med mobil gästresa och nya Zaplox Kiosk
I juni medverkade Zaplox på hotellbranschens största mässa, HITEC2019 i Minneapolis, USA. Zaplox lösningar presenterades, förutom i Zaplox egen monter även hos partners såsom Oracle Hospitality, dormakaba, ASSA ABLOY, SALTO, protel hotelsoftware och Maestro.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser

Övriga händelser efter periodens utgång

Schani Hotels tecknar nytt avtal och uppgraderar till Zaplox senaste generation av mobil gästresa.
Schani Hotels har tecknat ett nytt avtal med Zaplox för Hotel Schani Wien och det nya Hotel Schani Salon med totalt 159 rum. Schani Hotels, som sedan 2015 erbjudit en mobil gästresa från Zaplox med mobila nycklar till sina gäster, vidareutvecklar sin gästupplevelse och uppgraderar till Zaplox Premium för att kunna erbjuda nya efterfrågade tjänster till sina gäster. Zaplox Premium för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar integreras StayNTouch PMS och nytt låssystem från ASSA ABLOY.

• Hotel Dronningen erbjuder sina gäster in- och utcheckning med Zaplox Kiosk
Hotel Dronningen i Kristiansand, Norge med 75 rum är nu i drift med Zaplox Kiosk. Hotellet, som ägs av Team Caledonien AS, kan nu erbjuda sina gäster möjligheten att på egen hand checka in och ut på hotellet. Zaplox Kiosk är integrerad med VisBook AS och låssystem från ASSA ABLOY.

VD har ordet

Ny produktgeneration och ökat partnerfokus.

Under årets andra kvartal har vi fokuserat mycket på framtagningen av en mer kostnadseffektiv produktgeneration. Den nya generationen är enklare och snabbare att implementera och erbjuder fler och förbättrade funktioner. Vår grundprodukt blir nu modulbaserad vilket gör att vi i större utsträckning kan leverera utifrån kundernas individuella behov och samtidigt nå förbättrad skalbarhet för stora volymkunder. Zaplox Kiosk genomgår också en förändring och blir mer konkurrenskraftig för den europeiska och nordamerikanska marknaden. Kiosklösningen är idag mycket uppskattad av våra kunder i Norden och är ett bra första steg för en mobil gästresa för hotell som påbörjar sin digitalisering men inte ännu har BLE lås på alla dörrar. Nu adderar vi nya funktioner och integrationer, såsom betallösningar och ID-lösningar. Den nya generationen av produkter som beräknas blir helt klara under tredje kvartalet kommer även ge fördelar i vår försäljning.

Vi fortsätter vårt fokus på ökad utväxling av vår partnerstrategi för att snabbare nå större och adresserbara volymer hos hotellkunderna. Partnerstrategin innebär att vi sedan tidigare tecknat avtal med flera av de ledande låsbolagen och PMS-bolag (hotellens affärssystem) och gemensamt genomför sälj- och marknadsaktiviteter mot hotellen för att få ett bättre kundinflöde till lägre försäljningskostnad.

Detta sker genom våra partneravtal där vi med större precision och effektivitet kan kontakta de hotell som har eller håller på att installera lås för mobila nycklar. Samma sak gäller med våra partneravtal med PMS bolagen att vi kan nå de hotell som har PMS system vi redan har integrationer till. Flera av våra partners är stora och ledande på sin marknad och säljprocesserna tar längre tid än vad vi önskar men ger samtidigt, när fullt verkställt en mycket stark säljkraft mot marknaden.

I juni medverkade vi på hotellbranschens största mässa, HITEC2019 i Minneapolis, USA, där många av våra partners presenterade våra lösningar i sina montrar Oracle Hospitality, dormakaba, ASSA ABLOY, SALTO, protel hotelsoftware och Maestro. Överlag genererade HITEC och våra partnerskap flertalet värdefulla kundämnen som nu bearbetas med gemensamma säljinsatser. Idag täcker våra partnerskap med lås bolagen ca 70 % av hotellåsmarknaden globalt och med PMS bolagen ca 60 % av marknaden i USA och Europa.

Vi har signerat ett avtal med Pacifica Hotels i Kalifornien, för 33 hotell och ca 2 500 rum vilket kommer ge viktiga kundreferenser på västkusten i USA. Även en av våra existerande kunder, Hotel Schani i Wien, har valt att uppgradera till senaste versionen av Zaplox premiumlösning för sina hotell. Det är ett bevis för att våra befintliga kunder ser ett stort värde i våra lösningar och är nöjda med vår leverans.

Våra ökade satsningar på produktutveckling och intensifieringen av partnerskapen har helt enligt plan lett till ökade kostnader under kvartalet. Tillsammans med en lägre försäljning ger detta ett något sämre resultat. Detta beror bl. a. på förseningar hos partners, fördröjningar i kundimplementationer samt utdragna beslutsprocesser hos potentiella stora hotellkunder. Under första kvartalet 2019 signerade vi ett antal nya kundavtal som då innebar startavgifter, dvs engångsintäkter, och nämnda fördröjningar påverkar möjligheterna att slutföra implementationerna och få igång de löpande intäkterna.

Digitaliseringen av hotellmarknaden är i full gång men tar längre tid än beräknat, vi ser främst tre skäl. Första skälet är att hotellen behöver ha lås som möjliggör mobila nycklar. Bland flera av de största hotellkedjorna är övergången till BLE lås redan till stor del genomförd men bland övriga hotell bedömer vi att ca 25–30 % av totala hotellmarknaden bytt till BLE lås. Samtliga ledande låsföretag driver på och erbjuder idag nästan uteslutande hotellås för mobila nycklar.

Andra skälet är att hotellen behöver ett affärssystem (PMS) som är förberett för en mobil gästresa, även här går det fort framåt då en stor andel av PMS bolagen erbjuder detta till sina kunder eller är aktiva med att få det på plats inom 6–12 månader.

Tredje skälet är att hotellen till stora delar är en relativt konservativ bransch medan reseindustrin som hotell tillhör har redan gjort stora digitala framsteg. Resenären bokar idag flyg och hotell via sin mobil (idag bokas över 50% av alla hotell via mobilen). Man köper tågbiljett och bokar en Uber, samt checkar in på flyget via mobilen. Men när resenären kommer till hotellet då tar digitaliseringen slut och gästen ska stå i kö för att checka in, få en fysisk rumsnyckel, checka ut och betala.

Mobil incheckning och mobila nycklar kommer vara standard framöver. Tekniken är beprövad och finns i drift på flera av de stora globala hotellkedjorna. Hilton gruppen är ett exempel på en global kedja som redan har mer än 3 000 hotell aktiverade med en mobil gästresa. Hotellindustrin står redo att ta sig an digitaliseringen med den mobila gästresan. Nu intensifierar vi våra säljinsatser, lanserar ny produktgeneration och utökar våra partnerskap med branschens marknadsledare. Vi är rätt rustade för att möta marknadens krav och ser mycket positivt på framtiden.

Ladda ner som PDF

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

• Zaplox signerar avtal med samtliga Guldsmeden Hotels

Zaplox tecknar avtal med Guldsmeden Hotels. Avtalet omfattar Guldsmeden Hotels samtliga 12 hotell i flera länder och totalt 977 rum. I en första fas skall installation göras på 6 hotell med totalt 753 rum, där Zaplox SDK-lösning för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar ska integreras med Guldsmeden Hotels egen app samt med Picasso PMS och låssystem från ASSA ABLOY.

Väsentliga händelser efter perioden utgång

Zaplox signerar avtal med samtliga Pacifica Hotels i Kalifornien

Zaplox AB signerade ett avtal med Pacifica Hotels i Kalifornien, USA. Avtalet innefattar 33 hotell med totalt 2 538 rum inom gruppen Pacifica Hotels. Den första delleveransen avser implementation av Zaplox lösning på tre hotell för tre olika varumärken, Pacifica Hotels, The Wayfarer och Kinney Hotels, med totalt 367 rum. Det är Zaplox Premium för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar som ska integreras med StayNTouch PMS, låssystem från dormakaba och med ALICE conciergeplattform.

Övriga händelser under första kvartalet

• Zaplox utökar samarbetet och levererar till samtliga CABINN Hotels

Zaplox tecknar ett nytt avtal gällande leverans av Zaplox Kiosk till danska CABINN Hotels. Hotellkedjan väljer Zaplox kiosk-lösning för att kunna erbjuda sina gäster en snabbare och enklare incheckning där gästen själv kan skapa ett nyckelkort till hotellrummet. Avtalet omfattar samtliga befintliga och nya hotell på totalt 3 788 rum. Zaplox Kiosk integreras med Oracle Opera PMS och ASSA ABLOY låssystem.

• Team Hotels väljer Zaplox KIosk till Hotel Dronningen i Kristiansand

Team Hotels i Oslo har tecknat avtal för Zaplox Kiosk till Hotel Dronningen, ett budgethotell med 75 rum i centrala Kristiansand. Team Hotels, med 5 hotell och semesterboende i Norge vill erbjuda sina gäster in- och utcheckning med möjligheten att ställa ut sitt egen nyckelkort via en kiosklösning. Första hotell ut är Hotel Dronningen där Zaplox Kiosk integreras med Visbook PMS och ASSA ABLOY låssystem.

Zaplox inbjuds av partners att presentera den mobila gästresan i årliga kundevenemang

Zaplox medverkar på Agilysys Inspire Conference i Las Vegas, USA och Oracle Hospitality Connect i Lissabon, Portugal för att introducera den mobila gästresan till deras kunder.

Ladda ner som PDF

Ökande intresse från hotellen via partnersamarbeten

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

Nettoomsättningen uppgick till 198 (883) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 203 (-3 385) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,14) SEK.

Första nio månaderna (2018-01-01 – 2018-09-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 688 (2 511) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -21 953 (-11 083) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,92 (-0,56) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

• Zaplox AB förstärkte och utökade teamet med Patrik Lindeberg som Chief Operating Officer. Patrik Lindeberg ingår i Zaplox ledningsgrupp och kommer förutom att arbeta med fler och förbättrade kund- och partnerrelationer även vidareutveckla Zaplox leveransförmåga för en utökad skalbarhet. Patrik Lindeberg tillträdde den 1 oktober 2018.

Övriga händelser under tredje kvartalet 2018

• Zaplox AB har ingått ett avtal om patentlicensiering med Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Avtalet avser en global rättighet för Zaplox att utnyttja Ericssons patent avseende användning av t.ex. mobiltelefoner för vissa funktioner inom hotellindustrin. De finansiella effekterna av detta avtal bedöms f.n. ha en mycket begränsad effekt på Zaplox finansiella resultat både på kortare och längre sikt.

• Zaplox mobila gästresa är nu i kommersiell drift på ARLO Hotels i New York. Den välkända boutique-hotellkedjan i centrala New York kan nu erbjuda en mobil gästresa för sina hotell genom Zaplox Premium lösning med mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning inklusive betalning till sina gäster. Zaplox lösning integreras med låssystem från ASSA ABLOY Hospitality och Oracle Opera PMS och olika betalningsalternativ.

• Den första hotellkunden inom samarbetet med VisBook PMS har tecknat ett avtal om framtida användande av Zaplox lösningar.

• Zaplox deltog i Hospitality Industry Club CAMP i Stockholm och Köpenhamn.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Zaplox AB (publ) meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 48 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktie till kursen 3 kr. Emissionen är till cirka 87 % säkerställd genom teckningsåtaganden från befintliga ägare och nya investerare. Med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier har aktieägarna kallats till extra bolagsstämma den 9 november 2018.

Övriga händelser efter periodens utgång

• Zaplox ingick avtal med Union Hotels i Ljubljana, Slovenien. Hotellet har valt Zaplox mobila gästresa med mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning inklusive betalning för sina 4 hotell med totalt 596 rum i centrala Ljubljana. Zaplox lösning integreras med låssystem från ASSA ABLOY Hospitality och med Oracle Opera PMS.

• Zaplox ingick avtal med 2Ten Hotel i Sibasa i Sydafrika för Zaplox SDK med mobila nycklar. Hotellet vill erbjuda sina gäster en snabbare och smidigare incheckning där gästen får en mobil nyckel för att öppna hotellrumsdörren. Zaplox lösning integreras med protel PMS och dormakaba låssystem.


VD Magnus Friberg kommentar:

Tredje kvartalet har utvecklats i både positiv och negativ riktning för Zaplox. Övergripande kan konstateras att några nya större kundaffärer inte ännu har blivit inkomstgenerande under kvartalet, samtidigt har antalet offert-

förfrågningar från hotell via partnerskap som tecknats under året ökat och vi upplever ett stort intresse för våra produkter vilket överträffat vår förväntan.

Kvartalets omsättning har påverkats av att det dragit ut på tiden att teckna någon av de affärer vi arbetar på. Fortfarande fluktuerar vår omsättning beroende av enskilda affärer och de engångsintäkter som de generar i startavgift, eftersom abonnemangsintäkterna, fortfarande är förhållandevis låga. Zaplox affärsmodell bygger till stor del på att abonnemangsintäkterna skall komma upp i volym eftersom dessa över tid skapar en stabilare intäktsbas när fler hotell blir aktiverade hos kunder som valt vår mobila gästresa.

I takt med att fler av våra hotellkunder aktiverar mobil in- och utcheckning och mobila nycklar så minskar beroendet av engångsintäkter vi får från enskilda installationer och anpassningar. När det gäller abonnemangsintäkterna ökade dessa något under tredje kvartalet genom att ytterligare hotell gick live med vår lösning dels inom WakeUp kedjan men även inom samarbetet med Porter & Sail. Detta kommer att fortsätta att öka under kommande kvartal. Numera kan även två ARLO Hotels i New York City, erbjuda sina gäster en mobil gästresa, och det handlar om mer än att kunna checka in och ut samt öppna sin dörr.

Det möjliggör också för hotellen att smidigt kunna öka servicen och merförsäljningen genom att erbjuda exempelvis rumsuppgraderingar och restaurangbokningar.

Varför står inte hotellen i kö för att införa den här typen av system? Hotellnäringen är generellt konservativ, men vi märker ett klart skifte. En naturlig förklaring till detta är att allt mer av människors vardag idag sköts via mobiltelefonen – inte minst det som har med resande att göra, som att boka flygbiljett, evenemang och taxi.

Men när nu hotellnäringen känner till denna utveckling, varför aktiverar man då inte sina mobilanpassade hotellrumslås och erbjuder en mobil gästresa? Förklaringarna är flera, men för att kunna erbjuda en mobil gästresa med incheckning, mobila nycklar, utcheckning och betalning av vistelsen i mobilen behöver hotellet integrera sitt affärssystem (PMS) och sitt låssystem, vilket kan kännas utmanande för många hotell. I samarbete med våra partners kan vi erbjuda rätt kompetens och de lösningar som hotellen behöver för att genomföra sin digitala förändring.

Vårt nära samarbete med olika partners har stor betydelse. I dagsläget har vi bland annat samarbetsavtal med

sju leverantörer av PMS-lösningar, exempelvis Oracle, protel och Maestro. Vi har enbart så här långt under 2018 tecknat avtal med fyra nya PMS partners som har totalt 1,6 miljoner hotellrum ansluta till sina system och allt fler affärer kommer via dessa samarbeten. Det ger oss stora möjligheter. Processen är igång, men det kommer att ta lite tid innan det tar riktig fart. Under kvartalet har vi också lagt kraft på att utbilda dessa partners, något som ger resultat, vilket inte minst syns i antalet offertförfrågningar som ökat under kvartalet. I dag tar det i snitt cirka 100 dagar från första kontakt till att vi har ett undertecknat kontrakt. Det är en halvering, då den här processen tidigare tog en bra bit över 200 dagar.

Vi har under tredje kvartalet fortsatt att bygga vår organisation för att vara bättre rustade i att bistå våra partners och ytterligare effektivisera vår produktutveckling. Det har resulterat i tre nya medarbetare – en Chief Operating Officer, en global produktchef och en försäljningsdirektör för Nordamerika.

Sammantaget är Zaplox väl positionerat då vi även har integrationer till tre av världens fyra största företag för hotell lås, dvs ASSA ABLOY Hospitality, dormakaba och SALTO Systems som tillsammans har ca 70 procent världsmarknaden.

Vårt partnersamarbete med Expedia och Hotels.com vidareutvecklas kontinuerligt när fler hotell ansluter sig och vill erbjuda mobila nycklar via Hotels.coms app. Idag har Hotels.coms app mer än 70 miljoner nedladdningar vilket skapar goda förutsättningar för nya affärsmöjligheter.

Så även om tredje kvartalet i år finansiellt inte alls levde upp till våra förväntningar så är vi mycket positiva inför framtiden. Zaplox position är stark för att ta tillvara möjligheterna vid hotellindustrins övergång till en mobil gästresa. För det vi håller på med är på väg att förändras från ”nice to have”, till ”need to have”.

Magnus Friberg
VD, Zaplox AB

För fullständig delårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018.

Ladda ner som PDF

Andra kvartalet för koncernen (2018-04-01 till 2018-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 013 (870) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 615 (-4 528) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,23) SEK

• Likvida medel uppgick till 21 182 (46 725) KSEK vid kvartalets utgång

• Soliditeten uppgick till 75 (88) %.

Första halvåret för koncernen (2018-01-01 till 2018-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 490 (1 630) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -14 728 (-7 693) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,62 (-0,39) SEK.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018

• I april ingicks partneravtal med danska Via System A/S som ingår i en av Skandinaviens ledande leverantörer av affärssystem till hotell. Avtalet innebär att Zaplox lösning integreras till Picasso PMS och att Via System A/S ska marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina cirka 850 hotellkunder med cirka 60 000 rum i Skandinavien.

• I maj ingick Zaplox ett partneravtal med VisBook AS som innebär att Zaplox lösning integreras till VisBook AS PMS och att VisBook-koncernen ska marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina cirka 700 hotellkunder med cirka 70 000 rum i sju länder.

• I juni ingicks partneravtal med protel Hotelsoftware GmbH (”protel”) – en globalt ledande leverantör av PMS-system till hotell. Partneravtalet innebär att Zaplox lösning integreras i protels app och skall säljas via deras distributörsnätverk omfattande ca 90 länder. Avtalet innebär att Zaplox lösning säljs och marknadsförs till cirka 14 000 hotellkunder med cirka 1,4 miljoner hotellrum.

Övriga händelser under det andra kvartalet 2018

• Samarbete ingicks med Northwind Canada Inc., som säljer affärssystemet Maestro för hotell. Därmed erbjuds Zaplox lösning till deras cirka 800 hotellkunder med cirka 80 000 rum, framför allt i Nordamerika. I samband med att partnersamarbetet inleddes medverkade Zaplox på Maestro Partner Conference i Toronto.

• Tillsammans med ASSA ABLOY Hospitality medverkade Zaplox i april 2018 på National Indian Gaming Association (NIGA) Conference i Las Vegas, USA där Zaplox lösning för in- och utcheckning med mobila nycklar demonstrerades.

• På årsstämman i april valdes Linda Vallner och Håkan Morän till nya styrelseledamöter i Bolaget. Linda Vallner har cirka 15 års erfarenhet från ledande positioner inom hospitality-branschen. Håkan Morän har lång erfarenhet i företagsledande poster från IT- och teknikorienterade bolag. Samtidigt lämnade Lars Tilly och Martin Gemvik styrelsen.

• I maj valde Zaplox befintliga kund Arp-Hansen Hotel Group att teckna ytterligare ett avtal och att även införa Zaplox lösningar på sina fyra Wakeup Copenhagen Hotels med cirka 1 900 rum i Danmark.

• Genom partnern Via Systems A/S ingick Zaplox avtal med Charlottehaven i Danmark, avseende Bolagets nya tjänst Zaplox Traveler, som möjliggör att flera hotell samtidigt kan erbjuda en mobil gästresa i samma app och därmed får hotellen ett enklare och mer kostnadseffektivt arbete.

• I juni ingicks avtal med Thunder Valley Casino Resort i Kalifornien. Avtalet ger Thunder Valley Casino Resort möjlighet att erbjuda sina gäster incheckning, mobil nyckel och utcheckning samt erbjudanden och anpassad information direkt till gästens mobil vid rätt tillfälle.

• Danska Odense Sport & Event A/S valde Zaplox Mobile Kiosk för att kunna erbjuda sina gäster möjligheten att på egen hand checka in och checka ut samt att ställa ut ett nyckelkort vid ankomst till nya Hotel Odeon.

• I delårsrapporten för första kvartalet konstaterade styrelsen och bolagsledningen för Zaplox att bolaget troligen inte kommer att uppnå ett positivt kassaflöde på månadsbasis under 2018.

• Under slutet av juni medverkade Zaplox vid Hospitality Industry Technology Exposition and Conference (HITEC®) i Houston, USA. HITEC® är världens största mässa för tekniklösningar till hotellbranschen som erbjuder en kombination av högkvalitativ utbildning och en presentation av de senaste industriprodukterna och tjänsterna från över 365 företag världen över.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

VD Magnus Friberg kommentar:

Zaplox andra kvartal i år har präglats av flera viktiga framsteg för att lägga den grund som skapar förutsättningar för en stabil tillväxt. Vi följer i stort sett vår plan, som till stor del bygger på att våra löpande – så kallade repetitiva – månatliga intäkter ska öka i stadig takt. Hittills har våra intäkter i huvudsak utgjorts av engångsintäkter i form av startavgifter.

Samarbetsavtal och partnerskap är en bärande del för att vi ska få global spridning av vår lösning för den mobila gästresan. En lösning som vi bedömer ligger längst fram i världen. Under andra kvartalet ingick vi flera viktiga partnerskap och tecknade kundavtal som vi är övertygade om väsentligt förbättrar möjligheterna att ta oss in i nästa fas som innebär stabila och snabbt växande intäkter.

Under det andra kvartalet ingicks samarbetsavtal med fyra etablerade leverantörer av affärssystem för hotell, så kallade Property Management System (PMS). Det första ingicks med nordamerikanska Northwind Canada, som marknadsför sitt system Maestro. Därtill har vi under perioden även ingått partneravtal med Via System, VisBook och protel. Via System ingår i den danska AK Techotel-gruppen och är en av Skandinaviens ledande leverantörer av affärssystem (Picasso PMS) till hotell. VisBook har sitt säte i Norge och har cirka 700 hotellkunder i sju länder. Protel är en globalt ledande leverantör av affärssystem till hotell med säte i Tyskland. Bolaget är representerat över hela världen med ett tätt nätverk av samarbetspartners i över 90 länder.

Partnerskap med PMS-leverantörerna är ett viktigt utvecklingssteg för oss. Med dessa starka aktörer som säljpartners kan vi kostnadseffektivt nå fler kunder och göra det enklare för hotell givet deras befintliga PMS-system att välja Zaplox. Partnerskapen gör det möjligt att erbjuda vår mobila gästresa som en integrerad lösning till de kunder som redan använder våra samarbetspartners PMS-system. Protel, Visbook och Via System driver aktivt försäljningen av våra lösningar i egen regi och skapar således bättre förutsättningar för snabbare tillväxt i vår kundbas.

Antalet hotell som använder våra lösningar ökar kontinuerligt. Arp-Hansen Group (”Arp-Hansen”), Charlottehaven, Thunder Valley Casino Resort samt Odense Sport & Event har under kvartalet valt vår lösning. Att dessa bolag ingått avtal med oss bekräftar styrkan i vår lösning, som möjliggör sänkta kostnader, ökade intäkter och nöjdare hotellgäster som slipper köa vid in- och utcheckning och får tillgång till mobil nyckel m.m. Det nya avtalet med Arp-Hansen omfattar Wakeup Copenhagen Hotels nuvarande fyra hotell med 1 900 rum i Köpenhamn och Århus. Avtalet med Charlottehaven och Odense Sport & Event i Danmark är ett resultat av det nya partneravtal som vi ingick med Via System. Att vi även ingått avtal med Thunder Valley Casino Resort i Kalifornien är glädjande och kan potentiellt ge oss fotfäste på den stora Kasino-marknaden i USA.

Under perioden har vi även utvecklat vår produktportfölj och lanserat två nya produkter, Zaplox GO och Zaplox Traveler. Zaplox Traveler är en så kallad community-app, som ansluter flera hotell i en och samma app där de kan dra nytta av tillgängliga tjänster som mobil in- och utcheckning, mobila nycklar, betalning och erbjudanden. Fördelen för anslutna hotell är att de inte behöver lansera en egen app utan snabbt och enkelt kan erbjuda en mobil gästresa, vilket ger snabbare time-to-market både för hotellet och Zaplox. Zaplox GO, är en enklare produkt för en mobil gästresa, integrerad med hotellets låssystem men inte med PMS-systemet, vilket ger en snabbare implementationsprocess. Båda produkterna öppnar upp möjligheten för hotellet att stärka sin relation till sina gäster, öka effektiviteten och skapa starkare gästlojalitet.

Förutom att vi under kvartalet har stärkt vår position på marknaden ytterligare genom ökat antal kunder och samarbetspartners så ser vi också ett accelererande intresse från både hotellkunder och PMS-partners som har upptäckt potentialen i våra lösningar och de möjligheter som finns i att erbjuda en modern, smidig och effektiv mobil gästresa. Intäkterna har inte kommit lika fort som vår tidigare bedömning var, men vi är dock lika övertygade som tidigare om intäktspotentialen för bolaget på lång sikt. Vi blir dagligen bekräftade om den nytta som Zaplox lösningar skapar. Zaplox affärsprocess ser lite förenklat beskrivet ut som följer. När kundavtal signerats så genereras normalt en första engångsintäkt i form av startavgifter. Därefter sker implementationen av vald lösning tillsammans med kunden och inblandade lås- och PMS-företag m fl. Därefter testkörs och trimmas de nya processerna ofta under en period med något eller några pilothotell och därefter sker den stora utrullningen inom hotellkedjan, vilket då även innebär att de löpande månatliga intäkterna börjar genereras utifrån hur kunder väljer att skala upp den färdiga lösningen.

Avslutningsvis kan jag även nämna att vi följer vår plan avseende att utveckla organisationen, och rekryteringar pågår främst inom funktionerna för sälj, produkt och projektledning.

Magnus Friberg,
VD, Zaplox AB

För fullständig delårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018.

Ladda ner som PDF

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31) för koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 477 (759) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 114 (-3 162) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,30 (-0,20) SEK.   
 • Soliditeten** uppgick per 31 mars 2018 till 78 % (70 %).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 835 764 aktier. Bolaget har 23 835 764 aktier registrerade per 2018-03-31. Vid samma period föregående år hade bolaget 15 635 764 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

 • Inga väsentliga händelser förelåg.

Övriga händelser under första kvartalet 2018

 • Zaplox ingick avtal med amerikanska Porter & Sail, som innebär att de med hjälp av Zaplox SDK (Software Development Kit) kan erbjuda sina partnerhotell mobil in- och utcheckning samt mobila nycklar i sin existerade concierge-app.
 • Zaplox medverkade med låsttillverkaren dormakaba på 2018 AAHOA Annual Convention & Trade Show i Washington, USA samt på HT Next i San Diego, USA. Här presenterades Zaplox mobila gästresa med fokus på mobila nycklar.
 • På ITB Berlin 2018 – världens ledande reseindustrimässa – i mars, valde Oracle Hospitality, världens största leverantör av affärssystem för resebranschen, Zaplox som enda partner för att presentera lösningar för mobil in- och utcheckning samt mobila nyckeltjänster.
 • Hotel Lundia, som är kund till Zaplox sedan tidigare, genomförde en större lansering i samband med att Zaplox app blev tillgänglig för alla hotellets gäster. Appen erbjuder mobil incheckning, mobil nyckel för att öppna hotellrummet samt mobil utcheckning där gästen även kan betala sin hotellräkning.
 • Avtal tecknades med Portfolio Hotels & Resorts att införa Zaplox lösningar i deras nya SCP Hotel i Colorado Springs, USA. Hotellet är under byggnation och beräknas öppna under 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I april 2018 ingick Zaplox ett partneravtal med Via System som ingår i danska AK Techotel-gruppen, Skandinaviens ledande leverantör av affärssystem till hotell. Partneravtalet innebär att Zaplox lösning integreras till Picasso PMS samt att Via System skall marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina ca 850 hotellkunder med ca 60 000 rum i Skandinavien.
 • I maj 2018 ingick Zaplox ett partneravtal med VisBook som innebär att Zaplox lösning integreras till VisBook PMS samt att Visbook koncernen skall marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina ca 700 hotellkunder med uppskattningsvis 70 000 rum i sju länder.

Övriga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen och bolagsledningen för Zaplox har reviderat tidigare bedömning och konstaterar att bolaget troligen inte kommer att uppnå ett positivt kassaflöde på månadsbasis under 2018.
 • Zaplox ingick ett samarbete med Northwind Canada Inc., som säljer affärssystem för hotell. Partnerskapet innebär att Zaplox kan erbjuda sin mobila gästresa till de ca 800 hotellkunder med ca 80 000 rum som använder Northwinds PMS, Maestro. I samband med att partnersamarbetet inleddes medverkade Zaplox på Maestro Partner Conference i Toronto i april.
 • Tillsammans med ASSA ABLOY Hospitality medverkade Zaplox i april på National Indian Gaming Association (NIGA) Conference i Las Vegas, USA där Zaplox lösning för in- och utcheckning med mobila nycklar demonstrerades.
 • På årsstämman 26 april 2018 valdes Linda Vallner och Håkan Morän in som nya styrelseledamöter. Linda Vallner har cirka 15 års erfarenhet inom hospitality-branschen på ledande positioner inom sälj- och affärsutveckling på exempelvis Oracle Hospitality och Protel. Håkan Morän har lång erfarenhet i företagsledande poster från IT- och teknikorienterade bolag exempelvis Cognimatics, Teknopol, TAC och Spiideo. Samtidigt lämnade Lars Tilly och Martin Gemvik styrelsen.
 • I maj 2018 valde bolagets befintliga kund Arp-Hansen Hotel Group att teckna ytterligare ett avtal och även införa Zaplox lösningar på sina Wakeup Copenhagen Hotels, 4 hotell med ca 1 900 rum i Danmark.

VD Magnus Friberg kommentar:
Årets första kvartal har varit händelserikt. Zaplox har under första kvartalet fortsatt arbetet med att skapa så bra förutsättningar och positioner som möjligt för att ett stort antal hotelldörrar ska anslutas till vår lösning. Avgörande för en mer storskalig affär är därför samarbeten med olika partners. En genomtänkt partnerstrategi och avtal med starka partners gör att Zaplox i praktiken får en stor mängd säljare och ambassadörer. Vi märker redan att dessa ökat vårt inflöde av potentiella kunder.

Vårt nära samarbete med de globala och ledande låstillverkarna och PMS-leverantörerna inom hospitality-branschen har stärkts under kvartalet. Nya partneravtal har ingåtts och befintliga samarbeten har utvecklats och intensifierats. Under första kvartalet har vi även adderat viktiga PMS-integrationer. Vårt avtal med Northwind Maestro PMS innebär att vi kan erbjuda Zaplox lösningar till de ca 800 hotell som använder Maestro PMS. Partnersamarbetet med Via System, som ingår i danska AK Techotel-gruppen, markerar starten på en ny typ av samarbeten för Zaplox. Vårt exklusiva avtal och samarbete med Hotels.com fortskrider och under första kvartalet har ytterligare hotell i Skandinavien implementerat Zaplox lösning. Målet är att skala upp samarbetet ytterligare under 2018.

Givet ovanstående genomgång av första kvartalet och var Zaplox befinner sig i de olika relationerna till befintliga kunder, partners och potentiella kunder gör vi dock nu en sammantagen bedömning att Zaplox troligen inte kommer att uppnå ett positivt kassaflöde på månadsbasis under 2018. Intäkterna har inte kommit lika fort som vår tidigare bedömning var. Här är det dock värt att understryka att vi fortfarande är lika övertygade som tidigare om styrkan i Zaplox position och intäktspotentialen för bolaget på lång sikt.

Magnus Friberg,
VD, Zaplox AB

För fullständig delårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46706580760
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:00 den 29 maj 2018.

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om 20 miljoner hotellrum. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder en nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil nyckelapp, Premium eller ett Zaplox SDK för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter.

Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Ladda ner som PDF

Sammanfattning av koncernens delårsrapport

Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 883 (1 042) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 385 (-2 336) KSEK.

• Resultat per aktie1 uppgick till -0,14 (-0,15) SEK.

Delårsperioden (2017-01-01 – 2017-09-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 2 511 (1 340) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -11 083 (-8 961) KSEK.

• Resultatet per aktie1 uppgick till -0,46 (-0,57) SEK.

• Soliditeten2 uppgick per den 30 september 2017 till 86 % (86 %).

1. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 835 764 aktier. Bolaget har 23 835 764 aktier registrerade per 2017-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 15 635 764 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej eftersom en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.

2. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Bo-Göran Jaxelius har under september 2017 tillträtt som CFO på heltid. Bo-Göran Jaxelius har bland annat en bakgrund som finanschef på Precise Biometrics och mångårig erfarenhet från andra mjukvarubolag såsom IIOX, Scalado och Decuma som finanschef och VD.
 • Zaplox har skrivit ett utvidgat avtal med SkiStar AB, som varit kund sedan Zaplox första lösning lanserades 2011. Avtalet innebär att SkiStar uppgraderar och kommer att implementera Zaplox nya SDK lösning (Software Development Kit3). Avtalet löper på initialt tre år med möjlighet till förlängning.

3. Zaplox SDK ger möjlighet för kunderna att integrera Zaplox-funktionalitet för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar i sina egna mobila applikationer. 

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång 

 • Chris Clement har anställts som Vice President Sales, North America. Chris Clement har en omfattande erfarenhet inom den nordamerikanska hotellindustrin från flera av världens största hotellkedjor, och har även en bakgrund inom mjukvarulösningar för hotell. Med denna anställning ökar Zaplox närvaron i USA, som är en prioriterad marknad eftersom flera stora hotellkedjor har sin bas där.

Övriga händelser

 • Samarbetet med Hotels.com är inne i implementeringsfasen för de pilothotell som Zaplox tidigare skrivit avtal om. Zaplox SDK-lösning för incheckning, mobil nyckel och utcheckning integreras i Hotels.coms bokningsapp med 25 miljoner aktiva användare. Den första hotellkedjan som inom ramen för avtalet kommer att använda lösningen är CABINN hotels, som inledningsvis implementerar den på tre av sina nio hotell i Danmark.
 • Zaplox virtuella kiosk4 för incheckning har framgångsrikt tagits i drift och trimmats in på hotellkedjan Arp-Hansens Steelhouse, ett nytt hotell och lyxvandrarhemskoncept i Köpenhamn.

4. På hotellkedjor som inte har lås förberedda för mobila nycklar på alla sina hotell, kan gästen checka in med sin mobilapp, och använda Zaplox mjukvarubaserade lösning med självbetjäning för att generera en plastnyckel till sitt rum.

För fullständig delårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017.

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet bidrar till stor tids- och kostnadsbesparing. Det möjliggör dessutom direktkommunikation med gästen, vilket genererar möjligheter till merförsäljning. Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Ladda ner som PDF

Sammanfattning av koncernens delårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 630 (299) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -7 693 (-6 626) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,32 (-10,42) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 88 % (95 %).

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 870 (197) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 528 (-3 392) KSEK.

• Resultat per aktie* uppgick till -0,19 (-5,34) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 835 764 aktier. Bolaget har 23 835 764 aktier registrerade per 2017-06-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 635 764 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

• Avtal med Arlo Hotels – två uppmärksammade boutique-hotell i New York med 581 rum. Lösningen implementeras med ASSA ABLOY Hospitality (lås), Oracle (Property Management System – PMS) och en amerikansk samarbetspartner inom hotellösningar – Alice.

• One Palm Apartments i Sarasota, Florida, har tagit Zaplox lösning i drift på sin anläggning med cirka 150 andelslägenheter. Anläggningen ingår i Ram Partners LLC., med cirka 32 000 lägenheter. Samarbetspartner är ASSA ABLOY Hospitality (lås).

• Inledande avtal med Meliá, världens sjuttonde största hotellkedja med cirka 96 000 rum. Efter godkänd installation i deras testmiljö, lades en order på Zaplox SDK-lösning (Software Development Kit) på ett hotell. Samarbetspartners är ASSA ABLOY Hospitality och Salto Systems (lås), samt Oracle och Sihot (PMS).

• Zaplox noterades på Nasdaq Stockholm First North den 8 juni 2017. Symbol är ”ZAPLOX”.

Övriga händelser under andra kvartalet

• För att bredda marknaden har Zaplox utvecklat en virtuell kiosk för incheckning, vilken är levererad till Arp Hansen och ett SDK (Software Development Kit), vilket är under leverans till Meliá ovan.

• Samarbetet med Hotels.com utvecklas väl och i enlighet med avtalet som tecknades 2016, har Zaplox under andra kvartalet levererat ett SDK som Hotels.com utnyttjar för att integrera Zaplox funktionalitet i sin egen app. 


• Under perioden anställdes Emma Dupont, med bakgrund från Expedia, Inc. i USA, som Sales Director North America och i samband med det flyttades Zaplox kontor i USA från Dallas till New York.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Bo-Göran Jaxelius, med bakgrund som finanschef från bland annat Precise Biometrics, anställdes som Chief Financial Officer (CFO) på heltid. Han tillträder under september 2017. Samtidigt avslutar Jonas Edelswärd enligt avtal sitt konsultuppdrag som CFO på halvtid.

För fullständig halvårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017.

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF