Zaplox publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet i följd med stark ökning av kontrakterade dörrar.

Tredje kvartalet för koncernen (2022-07-01 till 2022-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 370 (869) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 096 (-9 145) KSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till -0,01 (-0,04) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 507 (-7 223) KSEK.
  • Likvida medel uppgick till 18 494 (6 740) KSEK vid periodens utgång.
  • Soliditeten** uppgick till 68% (42%).

Första nio månaderna för koncernen (2022-01-01 till 2022-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 563 (2 320) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -23 118 (-28 635) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 (-0,16) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

 

Händelser under tredje kvartalet 2022

Zaplox lösningar attraktiva för den amerikanska kasinoindustrin – kundbasen ökar stadigt

Kasinoindustrins uppåtgående tillväxtkurva fortsätter och intresset för att utöka den digitala kasinoupplevelsen till att inkludera även hotellvistelsen växer. Zaplox skalbara lösningar är sedan flera år tillbaka etablerade på kasinomarknaden genom samarbetet med Agilysys, och nu även med de ledande gamingoperatörerna i USA  – Aristocrat och Joingo. Under första halvåret 2022 har partnersamarbetena genererat hela 14 nya kundavtal och 8 633 nya kasinorelaterade dörrar.

Några av de amerikanska kasinon som valt Zaplox lösningar under 2022 är: Gold Coast Hotel & Casino, Valley Forge Casino & Resort, Fremont Hotel & Casino, Par-A-Dice Hotel & Casino, Ameristar Casino Resort Spa St Charles, Lucky Eagle Casino & Hotel, Colusa Casino Resort, Black Oak Casino, Foxwoods Resort & Casino, Ocean Casino & Resort och Choctaw Casinos & Resorts.

Zaplox levererar mobila nycklar till Seminole Hard Rock Hotel & Casino i Hollywood

Hard Rock Internationals flaggskeppshotell Seminole Hard Rock Hotel & Casino i Hollywood USA, valde i slutet av kvartalet Zaplox mobila nyckellösning i kombination med Agilysys mobila gästresa.

Avtalet innefattar leverans av mobila nycklar för totalt 1 295 dörrar till resortets tre hotell; Guitar Hotel, Oasis Tower samt Hard Rock Hotel. Zaplox och Agilysys kombinerade lösning, som idag nyttjas av ett närmare 60-talet kunder, är en konkurrenskraftig produkt för både hotell, resorts och kasinos som gör det möjligt för hotell att digitalisera sin gästresa. Hotellgästen behöver inte längre stå i kö för in- och utcheckning eller för att få sin rumsnyckel utan kan i stället spendera mer tid på hotellet och i kasinot.

Zaplox signerar nya kasinoavtal efter lyckad lansering med Boyd Gaming i USA

Zaplox har sedan tidigare kommunicerat att bolaget i samarbete med Aristocrat och Agilysys tecknat avtal för fem av Boyd Gaming Corporations 25 hotell & kasinos och cirka 25 000 rum. Under tredje kvartalet valde Boyd Gaming att teckna avtal för ytterligare fem hotell i kedjan med totalt 2 722 rum.

Tillsammans med de tidigare avtalen summerar nu samarbetet till tio hotell och totalt 4 890 rum. Under september gick kedjans tre första hotell i drift med mobila nycklar från Zaplox och i början av oktober anslöt ett fjärde.

Händelser efter periodens utgång

Zaplox kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Zaplox har kallat till extra bolagsstämma torsdagen den 24 november 2022. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer bolagsstämman att genomföras via förhandsröstning (sk poströstning). På bolagsstämman kommer beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital att behandlas.

 

VD HAR ORDET

Vi gör oss redo för nästa steg i den mobila nyckelhanteringen 

 

Näst starkaste kvartalet sedan pandemins intåg

När vi kliver ut ur Q3 kan vi med stolthet blicka tillbaka på ett kvartal som sett till kontrakterade dörrar utmärker sig som det näst starkaste sedan pandemins intåg. Vi fortsätter att leverera kommersiellt och har i tre kvartal i följd visat en stark ökning av kontrakterade dörrar.

Vid kvartalets utgång kan vi dessutom konstatera att Boyd Gaming redan gått live med tre av totalt tio kontrakterade hotell. Tillsammans med våra partners Agilysys och Aristocrat har vi arbetat fram en plan för att rulla ut lösningen på resterande hotell innan årets utgång.

Jag är glad över det starka resultat vi har levererat under de tre kvartal som gått och ser fram emot ett spännande sista kvartal för året!

Skalbara och lättunderhållna produkter lämnar utrymme för ny innovation

I likhet med andra SaaS-bolag behöver vi kontinuerligt optimera resursallokering för att balansera nutid och framtid. Under kvartalet har vi genomfört satsningar för att modernisera våra produkter och vår arkitektur. Delar av vårt produktutbud har tagits ur bruk för att ge plats åt nya, uppdaterade produkter och tjänster. Exempel på detta är vår kiosk som idag är ersatt av en ny uppgraderad version. Ett annat är att vi tagit vårt sista hårdvarulås ur drift.

När Zaplox grundades inkluderade produkterbjudandet både mjukvara och hårdvara i form av hotellås. Sedan dess har bolaget utvecklats och drivs idag som ett SaaS (Software as a service) bolag. I linje med vår strategi och i noga samråd med de kunder som nyttjat Zaplox hårdvara har därför en planerad utfasning skett över tid. Under Q3 2022 nådde vi en milstolpe när den sista hårdvaran officiellt togs ur bruk.

Skalbara och lättunderhållna produkter ger oss utrymme för fortsatt innovation och möjligheten att utveckla morgondagens teknologi. Teknologi som även i framtiden stöttar våra kunder i leveransen av en fantastisk digital gästupplevelse.

Ny teknologi med fokus på en bättre gästupplevelse ser snart dagens ljus

Samtidigt som det pågår förändringar ute hos hotellen, sker det även förändringar inom teknologin för hantering av mobila nycklar. Från att ha varit en förhållandevis statisk marknad under de senaste åren kan vi nu se att tekniken tar betydliga utvecklingkliv. Teknologi såsom NFC (Near Field Communication) testas ut, en utmanare till BLE nyckeln då den erbjuder en förbättrad gästupplevelse.

Vi vet att ny teknologi innebär nya affärsmöjligheter. Därför är det av största vikt att vi som bolag redan nu gjort insatser för att vara redo när ny teknologi finns tillgänglig för marknaden att nyttja. Med snabba förändringar i branschen, ny teknologi, och en låsmarknad i förändring blir vår roll ännu viktigare i hotellens ambition att erbjuda en modern och enhetlig gästupplevelse, oavsett hårdvara. Vi ser fram emot att, tillsammans med våra partners och kunder, bidra till nästa generation av den digitala gästupplevelsen.

Missa inte case studyn i denna delårsrapport där vår kund SkiStar berättar mer om hur man genom en hybrid mellan ”build and buy” levererar en uppskattad digital gästupplevelse och betydelsen av det nära samarbetet man utvecklat med Zaplox genom åren.

Tess Mattisson VD, Zaplox

Fullständig delårsrapport finns tillgänglig här

För mer information, vänligen kontakta:

Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022.

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox

Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse, med kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribution av mobila nycklar. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller levererar en kostnadseffektiv varumärkesprofilerad app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Produktportföljen integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com

You May Also Like…