Posts

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

• Nettoomsättningen uppgick till 729 (749) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 568 (-25 715) KSEK.

• Resultat per aktie* uppgick till -0,36 (-1,64) SEK.

Helårsperioden (2017-01-01 – 2017-12-31)

Nettoomsättningen uppgick till 3 240 (2 091) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -19 671 (-34 685) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,83 (-2,22) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 31 december 2017 till 83 % (73 %).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 835 764 aktier. Bolaget har 23 835 764 aktier registrerade per 2017-12-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 15 635 764 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultatet per aktie. 
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under 2017

 •  Zaplox noterades på Nasdaq Stockholm First North den 8 juni 2017.
 •  Avtal med Arlo Hotels – två uppmärksammade boutique-hotell i New York med 581 rum. Lösningen implementeras med ASSA ABLOY Hospitality (lås), Oracle (Property Management System – PMS) och en amerikansk samarbetspartner inom hotellösningar – Alice.
 •  One Palm Apartments i Sarasota, Florida, har tagit Zaplox lösning i drift på sin anläggning med ca 150 andelslägenheter. Anläggningen ingår i Ram Partners LLC., med ca 32 000 lägenheter. Samarbetspartner är ASSA ABLOY Hospitality (lås).
 •  Inledande avtal med Meliá, världens sjuttonde största hotellkedja med ca 96 000 rum. Efter godkänd installation i deras testmiljö, lades en order på Zaplox SDK-lösning (Software Development Kit) på ett hotell. Samarbetspartners är ASSA ABLOY Hospitality och Salto Systems (lås), samt Oracle och Sihot (PMS).
 •  Bo-Göran Jaxelius tillträdde tjänsten som CFO under september 2017 på heltid. Bo-Göran Jaxelius har bland annat en bakgrund som finanschef på Precise Biometrics och mångårig erfarenhet från andra mjukvarubolag såsom IIOX, Scalado och Decuma som finanschef och VD.
 •  Zaplox har skrivit ett utvidgat avtal med SkiStar AB, som varit kund sedan Zaplox första lösning lanserades 2011. Avtalet innebär att SkiStar uppgraderar och kommer att implementera Zaplox nya SDK-lösning (Software Development Kit). Avtalet löper på initialt tre år med möjlighet till förlängning.
 •  Chris Clement har anställts som Vice President Sales, North America. Chris Clement har en omfattande erfarenhet inom den nordamerikanska hotellindustrin från flera av världens största hotellkedjor, och har även en bakgrund inom mjukvarulösningar för hotell. Med denna anställning ökar Zaplox närvaron i USA, som är en prioriterad marknad eftersom flera stora hotellkedjor har sin bas där.
 •  Eric Michélsen tillträdde tjänsten som CTO under december 2017. Han har bland annat en bakgrund från ASSA ABLOY Hospitality som CTO. Eric har utöver en gedigen kunskap om hotellmarknaden även mångårig erfarenhet av införande av mjukvarulösningar.
 •  Pernilla Brodd tillträdde tjänsten som CMO under december 2017. Pernilla Brodd kommer närmast från inRiver PIM som global marknadschef. Pernilla har en lång och gedigen erfarenhet av varumärkes- och strategiarbete för expansiv tillväxt och försäljning från ett flertal mjukvarubolag.

Övriga händelser under fjärde kvartalet 2017

 •  Under 2017 inledde Zaplox samarbetet med Expedia och Hotels.com och vid Expedias årliga partnerevenemang i Las Vegas i december 2017 presenterades de Zaplox mobila nyckel i en live-demo inför 5 000 utvalda representanter från Expedias partnerhotell.
 •  Avtal tecknades i januari 2018 med det amerikanska snabbväxande teknikbolaget Porter & Sail som har ca 200 boutique- och lyxhotell på 60 orter i Europa och USA anslutna till sin concierge-app. Porter & Sail erbjuder en tjänst där hotell kan kommunicera sitt serviceutbud och aktiviteter till sina gäster. Avtalet innebär att Porter & Sail kan erbjuda även mobil in- och utcheckning samt mobila nycklar med hjälp av Zaplox tjänsteplattform.

VD Magnus Friberg kommentar:

Fjärde kvartalet 2017 har karakteriserats av ett fortsatt arbete med att utveckla existerande kundrelationer och att fullgöra pågående pilotprojekt. Till detta kan läggas det fortsatta arbetet att generera nya kundavtal samt att bygga nya partnerskap i branschen. Zaplox befinner sig i en stark position där bolaget kan spela en viktig roll på den händelserika och expansiva hotellmarknaden, som hittills har präglats av konservatism. Branschen förändras dock i och med att den digitala tekniken nu gör sitt intåg och ändrar branschlogiken i grunden. När vi nu lägger 2017 till handlingarna och fokuserar på 2018 ser vi ljust på framtiden. Vi har rätt produkterbjudande i en växande marknad. Med stöd i en stark position på marknaden har vi därför höga ambitioner och högt ställda mål för att vara drivande i de förändringar som hotellnäringen står inför.

För fullständig bokslutskommuniké, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil. 

Certified Adviser 
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018.

Ladda ner som PDF

Under de senaste tolv månaderna har Zaplox planenligt utökat organisationen för att hålla en hög expansionstakt. De två aktuella rekryteringarna stödjer Zaplox strävan att maximera servicekvalitet och varumärke. Eric Michélsen, med en lång erfarenhet av införande av mjukvarulösningar i flera branscher, bland annat som CTO för ASSA ABLOY Hospitality, och en gedigen kunskap om hotellmarknaden, går in som CTO i bolaget. Pernilla Brodd tillträder tjänsten som CMO. Pernilla Brodd har en lång och gedigen erfarenhet av varumärkes- och strategiarbete för expansiv tillväxt och försäljning på olika mjukvarubolag såsom InRiver och Consafe Logistics. Magnus Friberg, VD på Zaplox, kommenterar:

”Zaplox skalar enligt plan upp med resurser på två viktiga områden. Kopplat till kundernas ökade behov fortsätter vi att utveckla våra tjänster samt fortsätter att bygga vårt varumärke så att det stödjer försäljningen på både kort och lång sikt. Både Eric och Pernilla har bakgrunden och kompetensen för att kunna hjälpa Zaplox att ta nästa steg i vår globala expansion.”

Zaplox erbjuder en heltäckande, innovativ plattform utvecklad för att erbjuda den globala hotellmarknaden möjlighet att implementera en komplett, mobil gästresa. Den inkluderar mobil check-in, mobila nycklar och mobil check-out, såväl som tillgång till olika typer av service och erbjudanden som kan maximera intäkterna för hotellet.

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet bidrar till stor tids- och kostnadsbesparing. Det möjliggör dessutom direktkommunikation med gästen, vilket genererar möjligheter till merförsäljning. Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2,0 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. 

Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

Telefon: +46706580760 

Epost: ir@zaplox.com

www.zaplox.com 

Ladda ner som PDF

Sammanfattning av koncernens delårsrapport

Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 883 (1 042) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 385 (-2 336) KSEK.

• Resultat per aktie1 uppgick till -0,14 (-0,15) SEK.

Delårsperioden (2017-01-01 – 2017-09-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 2 511 (1 340) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -11 083 (-8 961) KSEK.

• Resultatet per aktie1 uppgick till -0,46 (-0,57) SEK.

• Soliditeten2 uppgick per den 30 september 2017 till 86 % (86 %).

1. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 835 764 aktier. Bolaget har 23 835 764 aktier registrerade per 2017-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 15 635 764 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej eftersom en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.

2. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Bo-Göran Jaxelius har under september 2017 tillträtt som CFO på heltid. Bo-Göran Jaxelius har bland annat en bakgrund som finanschef på Precise Biometrics och mångårig erfarenhet från andra mjukvarubolag såsom IIOX, Scalado och Decuma som finanschef och VD.
 • Zaplox har skrivit ett utvidgat avtal med SkiStar AB, som varit kund sedan Zaplox första lösning lanserades 2011. Avtalet innebär att SkiStar uppgraderar och kommer att implementera Zaplox nya SDK lösning (Software Development Kit3). Avtalet löper på initialt tre år med möjlighet till förlängning.

3. Zaplox SDK ger möjlighet för kunderna att integrera Zaplox-funktionalitet för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar i sina egna mobila applikationer. 

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång 

 • Chris Clement har anställts som Vice President Sales, North America. Chris Clement har en omfattande erfarenhet inom den nordamerikanska hotellindustrin från flera av världens största hotellkedjor, och har även en bakgrund inom mjukvarulösningar för hotell. Med denna anställning ökar Zaplox närvaron i USA, som är en prioriterad marknad eftersom flera stora hotellkedjor har sin bas där.

Övriga händelser

 • Samarbetet med Hotels.com är inne i implementeringsfasen för de pilothotell som Zaplox tidigare skrivit avtal om. Zaplox SDK-lösning för incheckning, mobil nyckel och utcheckning integreras i Hotels.coms bokningsapp med 25 miljoner aktiva användare. Den första hotellkedjan som inom ramen för avtalet kommer att använda lösningen är CABINN hotels, som inledningsvis implementerar den på tre av sina nio hotell i Danmark.
 • Zaplox virtuella kiosk4 för incheckning har framgångsrikt tagits i drift och trimmats in på hotellkedjan Arp-Hansens Steelhouse, ett nytt hotell och lyxvandrarhemskoncept i Köpenhamn.

4. På hotellkedjor som inte har lås förberedda för mobila nycklar på alla sina hotell, kan gästen checka in med sin mobilapp, och använda Zaplox mjukvarubaserade lösning med självbetjäning för att generera en plastnyckel till sitt rum.

För fullständig delårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017.

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet bidrar till stor tids- och kostnadsbesparing. Det möjliggör dessutom direktkommunikation med gästen, vilket genererar möjligheter till merförsäljning. Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Ladda ner som PDF

Skistar, som varit Zaplox kund sedan 2011, tecknar ett nytt avtal som innebär att man implementerar den nya SDK-lösning som Zaplox utvecklat. Det innebär en utvidgning av samarbetet och avtalet skrivs på initialt tre år med möjlighet till förlängning. Det initiala ordervärdet är ca 50 000 €, vilket kommer att intäktsföras till stor del under 2017. Ytterligare intäkter från avtalet är volymberoende licensavgifter per månad, vilket inte kan prognosticeras av Zaplox idag. Genom Zaplox SDK kommer Skistar att kunna erbjuda sina gäster mobil check-in, mobil nyckel och mobil utcheckning.

Magnus Friberg, VD på Zaplox, kommenterar:

”Vi är mycket glada över att vår första kund Skistar ger oss förnyat förtroende och väljer att utvidga samarbetet med vår nya lösning. Det ger oss en bekräftelse på att vi har utvecklats tillsammans och levererar lösningar som skapar värde för både Skistar och deras gäster.”

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet bidrar till stor tids- och kostnadsbesparing. Det möjliggör dessutom direktkommunikation med gästen, vilket genererar möjligheter till merförsäljning. Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: + 8821675111473

Eller ir@zaplox.com

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017.

Ladda ner som PDF

Sammanfattning av koncernens delårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 630 (299) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -7 693 (-6 626) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,32 (-10,42) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 88 % (95 %).

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 870 (197) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 528 (-3 392) KSEK.

• Resultat per aktie* uppgick till -0,19 (-5,34) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 835 764 aktier. Bolaget har 23 835 764 aktier registrerade per 2017-06-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 635 764 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

• Avtal med Arlo Hotels – två uppmärksammade boutique-hotell i New York med 581 rum. Lösningen implementeras med ASSA ABLOY Hospitality (lås), Oracle (Property Management System – PMS) och en amerikansk samarbetspartner inom hotellösningar – Alice.

• One Palm Apartments i Sarasota, Florida, har tagit Zaplox lösning i drift på sin anläggning med cirka 150 andelslägenheter. Anläggningen ingår i Ram Partners LLC., med cirka 32 000 lägenheter. Samarbetspartner är ASSA ABLOY Hospitality (lås).

• Inledande avtal med Meliá, världens sjuttonde största hotellkedja med cirka 96 000 rum. Efter godkänd installation i deras testmiljö, lades en order på Zaplox SDK-lösning (Software Development Kit) på ett hotell. Samarbetspartners är ASSA ABLOY Hospitality och Salto Systems (lås), samt Oracle och Sihot (PMS).

• Zaplox noterades på Nasdaq Stockholm First North den 8 juni 2017. Symbol är ”ZAPLOX”.

Övriga händelser under andra kvartalet

• För att bredda marknaden har Zaplox utvecklat en virtuell kiosk för incheckning, vilken är levererad till Arp Hansen och ett SDK (Software Development Kit), vilket är under leverans till Meliá ovan.

• Samarbetet med Hotels.com utvecklas väl och i enlighet med avtalet som tecknades 2016, har Zaplox under andra kvartalet levererat ett SDK som Hotels.com utnyttjar för att integrera Zaplox funktionalitet i sin egen app. 


• Under perioden anställdes Emma Dupont, med bakgrund från Expedia, Inc. i USA, som Sales Director North America och i samband med det flyttades Zaplox kontor i USA från Dallas till New York.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Bo-Göran Jaxelius, med bakgrund som finanschef från bland annat Precise Biometrics, anställdes som Chief Financial Officer (CFO) på heltid. Han tillträder under september 2017. Samtidigt avslutar Jonas Edelswärd enligt avtal sitt konsultuppdrag som CFO på halvtid.

För fullständig halvårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017.

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF

Zaplox förstärker teamet med en CFO på heltid och anställer välmeriterade Bo-Göran Jaxelius, som tillträder under september 2017. Bo-Göran Jaxelius har bland annat en bakgrund som finanschef på Precise Biometrics, och mångårig erfarenhet från andra mjukvarubolag såsom IIOX, Scalado och Decuma som finanschef och VD. Tjänsten ökar därmed från den halvtidstjänst som Jonas Edelswärd haft, men som han på grund av andra engagemang inte kan utöka.  Magnus Friberg, VD för Zaplox, kommenterar:

”Vi växer och behöver förstärka, och är därför glada över att kunna välkomna Bo-Göran som har djup och relevant kunskap och erfarenhet som CFO på tillväxtbolag. Jag vill även passa på att tacka Jonas för den mycket fina insats som han har gjort på Zaplox under det senaste halvåret.”

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox’ system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox’ aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Ladda ner som PDF

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox’ system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

www.zaplox.com 

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2017.

Ladda ner som PDF