Zaplox AB publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Fortsatt stark efterfrågan för Zaplox kontaktfria mobila gästresa

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”Zaplox” avses Zaplox AB (publ) och/eller dess helägda amerikanska dotterbolag Zaplox Inc. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Tredje kvartalet för koncernen (2020-07-01 till 2020-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 866 (544) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 764 (-8 536) KSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till -0,07 (-0,21) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 748 (-7 879) KSEK.
  • Likvida medel uppgick till 12 393 (23 653) KSEK vid kvartalets utgång.
  • Soliditeten uppgick till 69 (76) %.

Första nio månaderna för koncernen (2020-01-01 till 2020-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 783 (1 984) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -18 290 (-26 255) KSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till -0,23 ( -0,66) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

Zaplox företrädesemission kraftigt övertecknad – tecknades till 318 procent
Den 2 juli 2020 avslutades teckningstiden i den företrädesemission som Zaplox AB offentliggjorde den 7 maj 2020. Utfallet visar att 76 706 290 aktier motsvarande cirka 96,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 176 105 147 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter vilket innebär att företrädesemissionen tecknades till cirka 318,2 procent.

Zaplox CFO slutar
Bo-Göran Jaxelius, CFO säger upp sin anställning för att anta nya utmaningar. Han fortsätter i sin roll under uppsägningstiden om 3 månader för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny CFO tillträder. Bo-Göran Jaxelius har varit CFO för Zaplox sedan augusti 2017.

Zaplox CFO lämnar bolaget och samarbetet med Pragati utökas
Zaplox nytillträdde CFO, Jaques Canive säger upp sin anställning av personliga skäl. I samband med detta väljer Zaplox att utöka sitt befintliga samarbete med Pragati AB och får därmed tillgång till ett tjänsteutbud som passar Zaplox som noterat bolag.

Övriga händelser under tredje kvartalet 2020

GrandLife Hotels i New York väljer Zaplox mobila gästresa
GrandLife Hotels, som innefattar SOHO Grand Hotel och Roxy Hotel på Manhattan i New York har tecknat avtal för Zaplox mobila gästresa. SOHO Grand Hotel är ett berömt lyxhotell i SoHo, New York med 353 rum medan Roxy Hotel, med 201 rum är centralt placerat i New Yorks mest kreativa och kända konstnärskvarter nära Canal Street.

Zaplox levererar mobila nycklar till Prairie Band Casino & Resort i Kansas
Inom ramen av partnerskapet med Agilysys levererar Zaplox mobila nycklar till Prairie Band Casino & Resort, med 495 rum i Mayetta, Kansas, USA. Zaplox SDK integreras med Agilysys affärssystem och låssystem från dormakaba.

Zaplox levererar ny mobil nyckelapp till Lake House on Canandaigua i USA
Avtal signeras med Lake House on Canandaigua, New York för Zaplox kontaktfria mobila nyckelapp. Hotellet har 125 rum och ligger i hjärtat av The Finger Lakes som är ett uppskattat utflykts- och semestermål på USA:s östkust. Zaplox lösningar integreras här med låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och StayNTouch affärssystem.

Zaplox tecknar avtal med Lockheed Martin Corporation för mobil gästresa och kiosk
Zaplox tecknar avtal med Lockheed Martin Corporation i Bethesda, Maryland, USA. Avtalet gäller Zaplox mobila gästresa och kiosklösning för installation på företagets hotell med 183 rum i Lockheed Martin Center for Leadership Excellence i Bethesda. Zaplox kontaktfria, mobila in- och utcheckning, mobila nycklar och kiosklösning integreras med Oracle Opera affärssystem och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Peppermill Resort Spa Casino i USA väljer Zaplox mobila nycklar
Zaplox meddelar att de inom ramen av partnerskapet med Agilysys ska leverera mobila nycklar till Peppermill Resort Spa Casino, ett AAA Four Diamond resort med 1 621 rum i Reno, Nevada, USA. Zaplox SDK integreras med Agilysys PMS och låssystem från dormakaba.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Zaplox tillkännager avgång av VD samt tillsättande av tillförordnad VD
Zaplox styrelse tillkännager att VD Magnus Friberg, i samförstånd med bolaget, lämnar sitt uppdrag som VD med omedelbar verkan men kommer att vara tillgänglig för bolaget under en övergångsperiod. Even Frydenberg lämnar samtidigt sitt uppdrag såsom styrelseordförande och går in som interim VD. Zaplox styrelsen har i samband med detta utsett Jonas Edelswärd som ny styrelseordförande. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny permanent VD har inletts.

Övriga händelser efter periodens utgång

Zaplox tecknar partneravtal med JOINGO och adderar mobil nyckel till ledande kasino app
Zaplox har tecknat partneravtal med Joingo, en ledande leverantör av mobilteknologi för spelindustrin. Joingo, som levererar kasinolösningar främst i USA avser att integrera Zaplox SDK med mobil nyckel i deras kasino app. Partneravtalet öppnar upp nya försäljningsmöjligheter för Zaplox på kasino-marknaden och det nya avtalet inkluderar integration till hotell som har affärssystem från Oracle och Agilysys.

Zaplox levererar mobil nyckel till Radisson Blu Mountain Resort i Trysil
Zaplox signerar avtal med Radisson Blu Mountain Resort i Trysil för Zaplox mobila nyckel app. Hotellet, som har 369 rum, väljer Zaplox för att erbjuda sina gäster en smidigare och effektivare incheckning med en mobil nyckel direkt i gästens mobiltelefon. Gästen kan gå direkt till sitt rum eller lägenhet och behöver inte stå i kö i hotellreceptionen.

Zaplox mobila gästresa i drift på populära boutiquehotell i USA.
Zaplox mobila gästresa är i drift på boutiquehotellen XV Beacon Hotel med 69 rum i Boston och Hotel Hugo med 112 rum i New York, USA. Hotellets gäster kan nu checka in och få en mobil nyckel direkt i hotellets egna app och behöver inte längre stå i kö i hotellreceptionen för att checka in eller hantera ett fysiskt nyckelkort. Kundavtalen tecknades i maj respektive juni, 2020 och Zaplox lösningar integreras här med flera av Zaplox partners, ASSA ABLOY Global Solution, SALTO Systems, ALICE Operations Platform och Oracle Opera PMS.

Zaplox mobila gästresa nu i drift på La Cantera Resort & Spa i USA
Zaplox mobila gästresa nu är i drift på La Cantera Resort & Spa i San Antonio, Texas, USA. La Cantera, som har 496 rum tecknade avtal med Zaplox i maj 2020 och kan nu välkomna sina gäster med mobil in- och utcheckning och mobila nycklar. Zaplox gästresa är integrerad med Oracle Opera PMS och låssystem från dormakaba.

Zaplox levererar mobila nycklar till Mount Airy Casino Resort i USA
Tillsammans med Agilysys ska Zaplox leverera mobila nycklar till Mount Airy Casino Resort, en AAA Four Diamond Resort, med 283 rum i Pennsylvania, USA. Zaplox nyckelcentriska SDK integreras med Agilysys PMS och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Zaplox partnerskap med Agilysys växlar upp och flera nya kundavtal tecknas i USA
Zaplox levererar mobila nycklar till fem större hotell och kasinos; Choctaw Casino, Shooting Star Casino, Win-River Resort & Casino, Northern Quest Casino och PGA National Resort & Spa i USA. Initialt innefattar avtalen 794 rum, men med en potential på totalt ca 3280 rum då flera av hotellen till en början implementerar mobila nycklar på ett mindre antal rum i ett pilotprojekt. Zaplox nyckelcentriska SDK integreras med Agilysys PMS och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och dormakaba.

Zaplox och JOINGO levererar mobil gästresa i kasino app till Little River Casino i USA
Inom ramen av det nya partnerskapet med JOINGO har Zaplox tecknat avtal med Little River Casino Resort i Michigan. Avtalet gäller 292 rum, och Zaplox mobila gästresa integreras i JOINGOs välrenommerade kasino app. Detta är partnersamarbetets första gemensamma kundavtal och Zaplox SDK integreras även med Oracle Opera PMS och låssystem från dormakaba.

VD har ordet

Fortsatt stark efterfrågan för Zaplox kontaktfria mobila gästresa

Det tredje kvartalet har präglats av den pågående pandemin men har samtidigt varit ytterligare ett positivt kvartal för Zaplox. Den ökade efterfrågan på vår kontaktfria mobila gästresa har fortsatt och i samarbete med våra partners har vi tecknat flera nya kundavtal, mestadels i USA. Det är faktiskt så att omsättningsmässigt har det andra och tredje kvartalet 2020 varit de bästa i Zaplox historia.

Finansiellt resultat
Tredje kvartalet innebar en ökning i antal kontrakterade dörrar i referens till samma period föregående år, med nära 47% till 32 322 (22 022) dörrar samtidigt som antalet aktiva intäktsgivande dörrar ökat med 161% och summeras till 11 132 (4 272) dörrar under samma tidsperiod. Nettoomsättningen uppgick till 2,783 MSEK (Q1-Q3) vilket motsvarar en omsättningstillväxt (nettoomsättning) på +40% jämfört med samma period föregående år.

COVID-19 pandemin skyndar på digital förändring
Många hotell på den nordamerikanska marknaden har fortsatt varit öppna under kvartalet men tyvärr har pandemin sett till att många hotell i Europa behövt stänga ned igen efter nya striktare restriktioner. USA har varit snabbare i sin återhämtningsfas, och en av anledningarna är att landets inrikesresor inte avstannat under det andra eller tredje kvartalet. Större hotell och kasinos belägna i badorter eller i stater med färre restriktioner har under sommaren haft beläggning som legat mellan 40% – 50%, vissa ännu högre. I Europa har antalet uthyrda hotellrum legat på en mycket låg nivå då många av Europas landsgränser har varit stängda eller haft begränsade inreseregler. Den senaste utvecklingen i Europa med så kallad semi-lock down signalerar dock att det kan ta längre tid för hotellmarknaden att återhämta sig här.

Trots detta erfar vi att marknadens ökade efterfrågan på Zaplox kontaktfria mobila gästresa kvarstår. Vi har tidigare meddelat att den digitala transformationen inom hotellindustrin har tagit längre tid än vi räknat med, men nu ser vi en mer tydlig prioritering av en digital gästresa och förändringen går fortare.  De hotell som redan valt den digitala vägen har höga krav på snabb leverans under Q420/Q121 för att kunna öppna så fort som möjligt. Goda exempel på detta är de tre kundavtal som ingicks under andra kvartalet och som redan nu är i drift, Hotel Hugo (New York), XV Beacon Hotel (Boston) och La Cantera Resort (San Antonio), de första i raden av kunder med lyxboutiquehotell som nu välkomnar sina gäster med en mobil gästresa under en pågående pandemi.

Zaplox mobila gästresa är ett digitalt alternativ som skapar trygghet för gästen som ser lägre risk i att boka en vistelse, då gästsäkerheten prioriteras. Hotellet kan samtidigt ha färre personal i receptionen under in- och utcheckningstid, då gästen hanterar den processen själv i hotellets app eller kiosk. Detta medför att hotellpersonalen kan spendera mer tid på att tillhandahålla andra intäktsgenererande tjänster till gästerna. Det är vår uppfattning att vi kommer att addera ytterligare intäktsgivande aktiva dörrar under det kommande kvartalet.

Starkt fokus på hotellkedjor
Vår affärsmodell bygger på månatligt återkommande abonnemangsavgifter från de hotell som installerat Zaplox lösning, antingen från hotellen direkt eller via en partner. Zaplox tar vid installation av lösningen en startavgift beroende på önskad lösning och omfattning samt konfigurationsavgift per hotell. Därefter tar vi en månadsavgift per rum/dörr från hotellet eller vår partner under kontraktsperioden som vanligtvis är minst 3 år. Affärsmodellen innebär återkommande intäkter i proportion till ackumulerat antal hotellrum där våra lösningar är i drift.

Det ökande intresset och efterfrågan för mobila tjänster under året har resulterat i en kraftig ökning av både startavgifter och abonnemangsintäkter, och vi förväntar oss att efterfrågan kommer fortsätta under resten av året och under 2021. Vår strategi är att fortsätta sälja både direkt och genom våra partners, och vi förväntar att genom våra partners framöver generera ett ökat antal kundavtal. Med referenser och beprövade lösningar i drift på marknaden, ligger fokus också på hotellkedjor. USA har uppskattningsvis 5,3 miljoner hotellrum och 73% av dem tillhör en hotellkedja och i Europa finns ca 6 miljoner hotellrum varav 38% tillhör en hotellkedja. De allra största hotellkedjorna i världen utvecklar sina egna mobila lösningar, vilket är bra då det åskådliggör hotellindustrins behov av att prioritera mobila lösningar. Samtidigt påverkar det mindre och mellanstora hotellkedjor till att titta närmare på Zaplox lösningar. Vår abonnemangsmodell skapar långvariga relationer som innebär skalbara och förutsägbara intäkter, och med ett inriktat fokus på hotellkedjor förväntar vi oss de större volymer i antal dörrar som vi behöver för att flytta bolaget till nästa nivå.

Partnersstrategin ger resultat
Våra starka partnerskap är tongivande i Zaplox framgång speciellt på den amerikanska marknaden. Samarbeten med globala marknadsledande partners av affärssystem till hotellindustrin, som Agilysys, Oracle, ALICE, och StayNTouch genererar nya kundavtal där Zaplox lösningar är en naturlig förlängning av partnerns produkter och som tillsammans genererar ett högre värde både för hotellet och för gästen. Partnerskapen med låsleverantörerna visar sig i denna turbulenta tid även de generera nya kunder och både ASSA ABLOY, dormakaba och Salto systems refererar idag till Zaplox för en komplett mobil gästresa. Vår strategi med att inte bara sälja direkt utan också fokusera på försäljning genom våra partners har visat sig vara en effektiv säljstrategi som ger tydliga resultat.

Zaplox växer i kasinosegmentet
Intresset från kasinomarknaden i USA är fortsatt högt. Idag innefattar kasinomarknaden i USA uppskattningsvis 240 000 rum, varav Las Vegas har ca 150 000 rum. Under året har vi tecknat flera kundavtal med kasinos, främst då i samarbete med vår partner Agilysys. Tredje kvartalet inkluderar även det nya kasinoavtal Prairie Band Casino & Resort i Kansas och Peppermill Resort Spa & Casino i Nevada, med sammanlagt 2 116 rum. I oktober tecknade vi ett nytt partneravtal med den ledande kasino app leverantören JOINGO och tillsammans kan vi nu leverera en konkurrenskraftig app som inkluderar Zaplox mobila gästresa. Partnerskapet har redan resulterat i ett nytt kundavtal, Little River Casino & Resort med 292 rum och vi har goda förhoppningar för fler kontrakt under 2020 och in i 2021.

Organisationsförändringar
Kvartalet har inneburit några personalförändringar och i september lämnade Bo-Göran Jaxelius, CFO bolaget för nya utmaningar och Zaplox valde att utöka samarbetet med Pragati AB och på så sätt få en mer skalbar och dynamisk lösning för vår ekonomistyrning. I oktober lämnade Magnus Friberg, som varit VD sedan 2013, i samförstånd med bolaget sitt uppdrag som VD. I samband med att Magnus lämnade sitt uppdrag gick jag in som interims VD. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny permanent VD pågår just nu.

Vi är övertygade om att hotell som kan erbjuda sina gäster mobil incheckning kommer ha större möjlighet att attrahera gäster och ha bättre förutsättningar att öka sin beläggning framöver. Detta genom att gästerna slipper att trängas i kö till receptionen och tillhandahålla en mobil nyckel så de inte behöver hantera ett nyckelkort. Zaplox mobila gästresa med mobil nyckel svarar upp mot de nya kraven på gästsäkerhet och hjälper hotellen att göra detsamma. Det är därför rätt val för de hotell som redan nu vill vara säkra på att öka sin beläggning när vi börjar resa igen. Vi ser mycket positivt på Zaplox möjligheter att under kommande kvartal, själva eller tillsammans med partner teckna och leverera fler kundavtal och på så sätt öka antalet kontrakterade och aktiva dörrar ytterligare.

Even Frydenberg
interim VD

201126 Zaplox AB – delårsrapport Q3 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösning adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox kiosklösning hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar, och har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leverans av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

You May Also Like…