Zaplox tillkännager avgång av VD samt tillsättande av tillförordnad VD

Zaplox (publ) (”Zaplox”), styrelse tillkännager att VD Magnus Friberg, i samförstånd med bolaget, lämnar sitt uppdrag som VD med omedelbar verkan men kommer att vara tillgänglig för bolaget under en övergångsperiod. Even Frydenberg lämnar samtidigt sitt uppdrag såsom styrelseordförande och går in som tillförordnad VD. Zaplox styrelsen har i samband med detta utsett Jonas Edelswärd som ny styrelseordförande. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny permanent VD har inletts.

Magnus Friberg tillträdde som VD 2013 och har lett bolagets strategiska utveckling och omvandling till mjukvarubolag med fokus på strategiska samarbeten med stora internationella partners. Magnus har under sin tid i bolaget varit en starkt bidragande faktor till bolaget har gått från ett utvecklingsbolag i tidig fas till ett internationellt mjukvarubolag.

”Zaplox har nyligen genomfört en lyckad kapitalisering och har samtidigt genomgått en stor strategisk omvandling med fokus på partnersamarbeten. Bolaget har även på senare tid bevisat sin affärsmodell med bland annat flera avtal på den amerikanska casino-marknaden. Efter sju år som VD i bolaget är det nu tid att låta någon annan ta över och leda bolaget till nästa nivå” säger Magnus Friberg.

”Styrelsen vill tacka Magnus för hans år som VD, för hans dedikerade arbete, stora insatser och nytänkande. Vi önskar honom lycka till i framtiden med nya utmaningar.” säger Jonas Edelswärd, styrelsens ordförande.

Even Frydenberg har bred erfarenhet från rese- och hotellindustrin i flera länder och från tre kontinenter. Even har haft flera seniora positioner hos Starwood Hotels & Resorts och Marriott International. Hans senaste roll var som COO Franchise and Operational Support Europe for Marriott International medan han även var ansvarig för integrationen i Europa, Afrika och Mellanöstern när Marriott förvärvade Starwood. Under 2017 utsågs han till VD för Scandic Hotels och den positionen innehade han till januari 2019. Even har studerat internationell företagsekonomi, har en MBA från Stanford University och har tidigare arbetat som financial controller i USA. Even tillträdde styrelsen i Zaplox vid årsstämman 2019.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, tillförordnad VD och styrelseledamot, +32 468 07 88 02
Jonas Edelswärd, styrelseordförande, +46 70 916 87 29
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

 

 

You May Also Like…