Zaplox signerar avtal med USA-baserade One Palm Apartments

Zaplox AB (Zaplox) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster – har signerat ett avtal med One Palm Apartments (One Palm), som erbjuder andelslägenheter i premiumsegmentet i Sarasota, Florida, USA. Zaplox levererar inom ramen för avtalet en helhetslösning med mobilapp och administrationsportal för att hantera personliga mobila nycklar och kommunikation med långtidsboende gäster. 

Zaplox lösning är väl anpassad för de boende på One Palm och möjliggör dels en effektiv hantering av nyckeldistribution och personliga nycklar via mobilen, dels en proaktiv kommunikation under tiden de hyr sitt boende på anläggningen. Lösningen har implementerats hos One Palm i samarbete med ASSA ABLOY Hospitality, en ledande leverantör av elektroniska dörrlås för hotellmarknaden. Magnus Friberg, VD för Zaplox, kommenterar:

”Vi integrerade vår lösning med lås från ASSA ABLOY Hospitality redan 2015 och arbetar nära dem för att kunna erbjuda kompletta mobila nyckellösningar globalt. Vi är givetvis mycket nöjda med att vi nu går i mål med ett av kundprojekten som vi initierat tillsammans.”

ASSA ABLOY Hospitality arbetar med den senaste teknologin och uppgraderingarna av lås, för att möta den ständiga utvecklingen av behov och efterfrågan från dagens resenärer och hotellgäster. En viktig del av digitaliseringsprocessen är utvecklingen av mobila nyckellösningar.

One Palm är en del av Ram Partners LLC., en fullservice fastighetsförvaltare som har 32 000 lägenheter över hela USA i sitt fastighetsbestånd. Vicky Iglesias, site manager på One Palm, kommenterar lösningen:

“Vi ser stora möjligheter att ta väl hand om gästerna och överträffa deras förväntningar, eftersom vi kan kommunicera vår service proaktivt genom appen. Det kommer att underlätta våra gästers vardag här och göra vistelsen ännu bekvämare.”

Zaplox erbjuder mobila nyckeltjänster till framför allt hotellmarknaden och har lösningar i kommersiell drift sedan 2011. Magnus Friberg sammanfattar:

”Vi är väl förberedda genom våra integrationer för den digitalisering som nu sker inom hotellbranschen, och vi har också en expertis inom området smarta och effektiva mobila nyckeltjänster för olika typer av behov.”

Zaplox AB: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system med en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46706580760
www.zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl 08.00 CET.

Ladda ner som PDF

You May Also Like…