Zaplox AB: Utfall i nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Den 4 maj 2017 avslutades teckningstiden i Zaplox AB:s (”Zaplox”) nyemission av aktier inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North (”First North”). Nyemissionen tecknades till cirka 41,1 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 91,1 procent. Cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 45,1 MSEK, tilldelas därmed garantiåtagare. Notera att ingen ersättning utgår för garantiåtagande. Därmed tillförs Zaplox cirka 42,3 MSEK efter emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Zaplox cirka 600 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 11 maj 2017. Första dag för handel är beräknad att bli den 8 juni 2017.

VD Magnus Friberg kommenterar
”Jag vill rikta ett stort tack till alla som tecknat aktier i nyemissionen. Vi på Zaplox är mycket glada över det intresse som visats för bolaget och vi vill hälsa alla våra nya aktieägare välkomna. Genom det kapital vi tillförs kommer vi kunna genomföra den snabba internationella expansion som vi ser goda möjligheter för. Expansionen har redan börjat, bland annat genom en nyrekrytering i USA och nya avtal med hotell. Vi kommer nu fortsätta arbetet med målsättning om att etablera Zaplox som en ledande global leverantör av mobilbaserade tjänster till hotell, semesterboenden och deras gäster.”

Teckning och tilldelning
Nyemissionen tecknades till cirka 41,1 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 91,1 procent. Cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av den totala emissionsvolymen, tilldelas därmed garantiåtagare. Notera att ingen ersättning utgår för garantiåtagande. Genom nyemissionen nyemitteras 8 200 000 aktier. Zaplox tillförs därmed cirka 45,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,8 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 11 maj 2017.

Planerad notering på First North
Första dag för handel på First North är beräknad att bli den 8 juni 2017.

Antal aktier och aktiekapital
När Zaplox nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 23 835 764 stycken och aktiekapitalet till 4 767 152,80 SEK. 

Finansiell rådgivare och Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med bolagets nyemission och planerade notering på First North och är även utsedd till bolagets Certified Adviser.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
E-post: info@sedermera.se
Telefon: +46406151410
www.sedermera.se

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46706580760
www.zaplox.com

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010
Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som enkelt laddas ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. 

Ladda ner som PDF

You May Also Like…

Quick guide: How mobile keys work

Quick guide: How mobile keys work

July 2024In an era where technology is reshaping every facet of our lives, the hospitality industry is no exception....