Zaplox publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2023

Zaplox Pressmeddelande

ARR ökar med mer än 200% till 12,9 MSEK
-riktade insatser ger resultat

Andra kvartalet för koncernen (2023-04-01 till 2023-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 320 (1 225) TSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 89 (80) %.
 • ARR uppgick till 12 912 (3 993) TSEK vid periodens utgång.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 447 (-8 408) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 676 (-9 744) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 15 740 (26 069) TSEK vid periodens utgång.
 • Soliditeten uppgick till 58 (73) %.

Första halvåret för koncernen (2023-01-01 till 2023-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 526 (2 193) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -11 282 (-16 017) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,04) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

2023-04-03 Zaplox offentliggjorde prospekt med anledning av förestående företrädesemission samt bjöd in till investerarpresentation.
2023-04-20 Zaplox offentliggjorde preliminärt utfall i företrädesemissionen.
2023-04-21 Zaplox publicerade kallelse till årsstämma den 24 maj 2023.
2023-04-24 Zaplox offentliggjorde slutligt utfall i företrädesemissionen.
2023-05-04 Zaplox meddelade att företrädesemissionen registrerats och handeln med BTU upphör.
2023-05-08 Zaplox meddelade att aktier emitterats till garanter efter den genomförda företrädesemissionen.
2023-05-24 Zaplox offentliggjorde kommuniké från årsstämman.
2023-05-30 Zaplox meddelande teckningsutfall i riktad emission av teckningsoptioner.
2023-06-14 Zaplox offentliggjorde tidsplan för sammanläggning av aktier samt dess inverkan på villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

VD HAR ORDET

ARR ökar med mer än 200%
– fler hotell går live med mobila nycklar

I skrivande stund är det högsommar och jag hoppas ni njuter av lite tid för avkoppling och återhämtning. Det andra kvartalet 2023 har varit en spännande och hektisk tid för Zaplox med ett flertal globala event, onboarding av nya kunder, tekniska avancemang och med en utrullning av mobila nycklar hos våra kedjekunder som fortskrider enligt plan.

Resultatmässigt står andra kvartalet 2023 för en markant ökning av ARR med mer än 200% jämfört med motsvarande period föregående år. Den kraftiga ökningen kan härledas till att vi nu ser resultaten av våra riktade insatser för att gå live med ett stort antal dörrar under det gångna halvåret.

I Q1 adderade vi just ARR till vår finansiella rapportering. Den uppmärksamme kan se att vi nu, i linje med den tidigare kommunicerade utvecklingen av rapportering, även adderat bruttomarginal, som vid utgången av kvartalet uppgår till 89%.

Nästa generation mobila nycklar är här!

I slutet av juni deltog vi på The Hospitality Show i Las Vegas samtidigt som vi ställde ut på HITEC i Toronto – världens största mässa för hotellteknologi. I samband med de båda mässorna släppte vi nyheten om att vi tillsammans med Strawberry (tidigare Nordic Choice Hotels) och ASSA ABLOY Global Solutions lanserar rumsnycklar i Apple Wallet. Nyheten väckte stort intresse från branschkollegor på plats och många nya konversationer initierades med både existerande och potentiella partners och kunder kring denna nya funktionalitet.

Redan två veckor senare kunde vi gå live med rumsnycklar i Apple Wallet på Clarion Hotel Post i Göteborg – vilket blev det första hotellet att gå live utanför Nordamerika! Till grund för denna snabba och framgångsrika lansering ligger det avtal som ingicks i december 2022, där Strawberry valde Zaplox för hantering av mobila nycklar för hotellkedjan. Detta är ett utmärkt kvitto på fördelarna med att använda Zaplox tjänster: vi möjliggör för våra kunder att erbjuda sina hotellgäster den bästa möjliga upplevelsen, utan att de själva behöver ta hand om nyutvecklingen som krävs för att hålla sig ajour med marknaden och framförallt gästens behov och förväntningar.

Vi ser nu fram emot att kunna introducera funktionaliteten hos fler kunder som har de rätta tekniska förutsättningarna.

Vi utvecklar prototyp av hotellnycklar för Google Wallet med Google

Under kvartalet kommunicerade vi även att vi samarbetar med Google för att utveckla en prototyp av mobila hotellnycklar för Google Wallet, något vi nu testar på ett av deras korttidsboenden för anställda på Bay View Campus i USA. En spännande möjlighet som ligger helt rätt i tiden med tanke på att vi precis gått live med Apples och iOS motsvarighet. Vår ambition är att bidra med erfarenhet, expertis och teknologi som kan driva innovationen på området framåt för att så småningom göra det möjligt även för androidanvändare att förvara sin rumsnyckel i sin digitala plånbok.

Native apps fortsatt en nödvändighet för att kunna upprätthålla säkerheten

En återkommande fråga vi fått efter våra nyheter om både Google Wallet och Apple Wallet är vilken inverkan detta får på användandet av native apps. Det korta svaret är att det fortfarande krävs en native app för att möjliggöra rumsnycklar i Apple Wallet respektive Google Wallet. Den primära anledningen till detta är säkerhetsaspekter. För att upprätthålla en hög säkerhetsnivå för mobila nycklar krävs det idag att gästen har en app installerad på sin specifika enhet. Med det sagt går marknaden mot en värld där detta kommer att ändras, men det är en lång väg till dess att alla systemleverantörers teknologi är färdigutvecklad och kan garantera samma säkerhetsnivå som en native app innebär idag.

Vi fortsätter vår resa

Vi lämnar ett starkt halvår bakom oss sett till både omsättning och utveckling av ARR. Med detta i ryggen går vi nu med full fart in i andra halvan av 2023, ett halvår fyllt med kommersiella insatser och strategiska initiativ.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka för ert fortsatta stöd och för att ni är med oss på vår tillväxtresa. Idag och imorgon.

Tess Mattisson, VD Zaplox

För fullständig delårsrapport, klicka här

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox
Email: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2023.

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox

Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com.

You May Also Like…