Företrädesemissionen registrerad och handeln med BTU upphör

Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units som avslutades den 20 april 2023. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) är den 9 maj 2023. Avstämningsdag är den 11 maj 2023, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner per den 15 maj 2023.

För mer information, vänligen kontakta
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox

Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com.

You May Also Like…