Zaplox publicerar bokslutskommuniké för 2022

Zaplox tecknar avtal med hotellkedjorna Radisson Hotel Group och Nordic Choice Hotels som
tillsammans har över 800 hotell och omkring 165 000 hotellrum.

Fjärde kvartalet för koncernen (2022-10-31 till 2022-12-31)
• Nettoomsättningen uppgick till 1 622 (669) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 620 (-9 851) KSEK.
• Resultat per aktie* uppgick till -0,02 (-0,03) SEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 021 (-8 435) KSEK.
• Likvida medel uppgick till 11 371 (21 762) KSEK vid periodens utgång.
• Soliditeten** uppgick till 46 (67) %.

Helårsperioden för koncernen (2022-01-01 till 2022-12-31)
• Nettoomsättningen uppgick till 5 185 (2 989) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -32 740 (-38 482) KSEK.
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,18) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022
2022-10-19 Zaplox informerade om nya signerade kasinoavtal efter lyckad lansering med Boyd
Gaming i USA.
2022-10-24 Zaplox publicerade kallelse till extra bolagsstämma.
2022-11-24 Zaplox publicerade kommuniké från extra bolagsstämma.
2022-12-01 Zaplox meddelade att Nordic Choice Hotels väljer Zaplox som partner för mobila nycklar
2022-12-01 Zaplox meddelade om tecknat avtal med Radisson Hotel Group

Väsentliga händelser efter periodens utgång
2023-02-07 Zaplox informerade om att framgångsrik utrullning av mobila nycklar generar fler avtal på
hotell & kasinos i Nevada.

VD HAR ORDET

Över 165 000 dörrar!

En milstolpe för Zaplox

Vilket kvartal! Och vilket avslut på ett fantastiskt år. Det är med stolthet jag blickar tillbaka på Q4 2022 och den milstolpe som perioden bjöd på. Den första december 2022 kom att bli en historisk dag för Zaplox. Under loppet av en och samma dag kunde vi meddela att vi signerat två kedjeavtal – ett med Nordic Choice Hotels och ett med Radisson Hotel Group. Avtalen är Zaplox första kedjeavtal och innefattar Zaplox SDK för samtliga hotell inom respektive kedja, totalt motsvarande 166 500 dörrar. 

Tillsammans med Nordic Choice Hotels har vi satt en gemensam plan för att vara live med Zaplox mobila nycklar på 100 av deras 220 hotell redan under 2023. Avtalet med Radisson Hotel Group innebär dessutom att Zaplox tar steget in på en helt ny marknad – APAC (Asien-Stillahavsregionen). 

De nya avtalen har utan tvekan skapat ett momentum i marknaden. Nya kundsegment har fått upp ögonen för våra lösningar och vi är spända på de möjligheter som det för med sig.

Vi kompletterar hotellindustrins skiftande behov
Precis som gästen, har varje hotell olika behov. De nya kedjeavtalen är representativa för två olika kundbehov som Zaplox med sin tekniska expertis och erfarenhet löser. För hotell och kedjor likt Radisson Hotel Group som ännu inte erbjuder digital självservice men som snabbt önskar realisera sin digitala roadmap är Zaplox en trygg partner. Vi erbjuder dessa teknisk expertis, beprövade integrationer och en stark plattform. 

Zaplox lösningar är även relevanta för hotell och kedjor likt Nordic Choice Hotels som redan erbjuder digital självservice men som önskar ta steget: “from build to buy”. Att både bygga, underhålla och vidareutveckla gästlösningar förutsätter tillgängliga resurser, tid och specialkompetens. Ett partnerskap med Zaplox är ett kostnadseffektivt upplägg som dessutom gör det möjligt att fortsätta driva innovation kopplat till digital service och nästa generation av mobila nycklar.

Effektiv lansering av tio Boyd Gaming hotell genererar fler avtal
Under perioden gick vi live med resterande kontrakterade hotell från Boyd Gaming tillsammans med Agilysys och Aristocrat Technologies. Det innebär att vi nu har tio av deras hotell med totalt 4 890 dörrar live och intäktsgenererande. Den snabba utrullningen är ytterligare ett bevis på vår erfarenhet av att effektivt implementera vår lösning. När väl första hotellet är live går utrullningen på resterande hotell snabbt, något som än en gång visat sig vara uppskattat av både kund och partners. Efter periodens utgång har vi dessutom fått utökat förtroende genom kontraktering av ytterligare tre Boyd Gaming Hotel, motsvarande totalt 2 539 dörrar.

Ett uppdaterat rapporteringsformat
I samband med att vi signat de nya kedjeavtalen justerar vi vårt rapporteringsformat. Framöver kommer vi fortsatt rapportera på intäktsgenererande dörrar men i relation till dörrar under avtal i stället för kontrakterade. Förändringen är nödvändig för att rapporteringen ska bli representativ efter att de nya kedjeavtalen har ingåtts. 

Nu börjar ett nytt kapitel
När vi avslutar 2022 påbörjar vi samtidigt ett helt nytt kapitel. Ett kapitel med nya affärer men även ett kapitel som innebär en ny resa för oss som bolag i stort. Vi är väl förberedda inför den resa som ligger framför oss och intar även en ny position på marknaden genom att introducera en ny logga, färger och ett uppdaterat grafiskt uttryck. En efterlängtad uppfräschning som speglar det bolag vi är idag. Men förändringen sträcker sig även bortom det visuella. Vi förenar vårt syfte i ett övergripande fokus på att skapa en kultur, produkter och värde som får partners, kunder och anställda att älska det vi gör. Det är vårt sätt att komplettera en bransch vi genuint älskar. 

Vi är Zaplox – A complement to hospitality.

För fullständig bokslutskommuniké, klicka här

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox
Email: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 23 februari 2023.

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox
Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform
är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och
tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till
gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att
leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig
som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga
upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer
information besök gärna www.zaplox.com.

You May Also Like…