Zaplox avslutar likviditetsgaranti från Sedermera Fondkommission rörande handeln i aktien

Zaplox AB har avslutat sin likviditetsgaranti från Sedermera Fondkommission rörande handeln i aktien.

Sedermera Fondkommission kommer fortsätta som likviditetsgarant under uppsägningstiden fram till och med den 6 augusti 2021.

 

 För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
even.frydenberg@zaplox.com eller ir@zaplox.com
+32 468 07 88 02

 CertifiedAdviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
ca@skmg.se, +46 11 32 30 732

You May Also Like…