Zaplox AB förbereder inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North med Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare

Zaplox AB (Zaplox) meddelar idag, den 22 februari 2017, att bolaget är i en förberedande process inför notering på Nasdaq Stockholm First North under Q2 2017 och har valt Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare.

Det förberedande arbetet inför noteringen har inletts och mer information kommer att presenteras i det prospekt som kommer att publiceras i god tid före IPO:n, vilken är planerad att genomföras inför noteringen.

VD Magnus Friberg kommenterar:
”Vi är glada att kunna meddela att vi är i startgroparna inför en notering av Zaplox. Den planerade IPO:n som ska föregå noteringen är ämnad att ge oss de bästa förutsättningarna för en fortsatt global expansion. Som finansiell rådgivare inför IPO och notering på Nasdaq Stockholm First North har vi valt Sedermera Fondkommission.”

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010
Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som man enkelt laddar ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige och har kontor i Europa och USA.

För mer information om Zaplox
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46706580760
www.zaplox.com

Om Sedermera Fondkommission
Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified advisor, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Ladda ner som PDF

You May Also Like…