Kommuniké från extra bolagsstämma i Zaplox AB

Idag, den 24 november 2022, hölls extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 30 906 124,452 kronor. Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital och ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas. För genomförande av minskningen av aktiekapitalet erfordras tillstånd av Bolagsverket.

Fullständig dokumentation kring extra bolagsstämmans beslut kan laddas ned på www.zaplox.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse, med kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribution av mobila nycklar. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller levererar en kostnadseffektiv varumärkesprofilerad app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Produktportföljen integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com

 

You May Also Like…