Zaplox rekryterar hotellspecialist som ny VD och Even Frydenberg fortsätter som aktiv styrelseledamot

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att man rekryterar Tess Mattisson som ny VD för Zaplox och att Zaplox nuvarande VD Even Frydenberg fortsätter som aktiv styrelseledamot i Zaplox. Tess Mattisson tillträder som VD i slutet på mars 2022. Even Frydenberg fortsätter som VD fram till dess och kommer därefter i aktiv samverkan samarbeta med Tess under en längre övergångsperiod för att säkra Zaplox fortsatta tillväxt.

Styrelsen för Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) har idag utsett Tess Mattisson som ny VD för Zaplox. Nuvarande VD Even Frydenberg fortsätter som styrelseledamot i Zaplox. Even Frydenberg lämnade sitt uppdrag som styrelsens ordförande under 2020 för att utvärdera bolagets behov och driva en nödvändig strategisk kursändring samt för att som VD leda det operativa arbetet på Zaplox tillväxtresa. 2020 och 2021 har givit ett mycket bra resultat trots den pågående Covid-19 pandemin. Bolaget har nått nya försäljningsnivåer och antalet kund-installationer har ökat markant. Zaplox har nu mer än 45 000 kontrakterade dörrar och över 20 000 intäktsgenererande dörrar, vilket innebär en tillväxt på respektive 40% och 70%.

Tess Mattisson tillträder som VD i slutet av mars 2022 och Even Frydenberg fortsätter som VD fram till dess. Even kommer därefter i tätt samarbete med Tess bygga vidare på nuvarande och kommande investerings-, partner- och kundrelationer. Tess har bred erfarenhet från rese-och hotellindustrin i flera länder och från ledarroller inom digitalisering, försäljning och marknadsföring i hotellbranschen. Under sin tid på Nordic Choice Hotels som Head of eCommerce inriktade hon sig på att driva affärsvärde genom digital försäljning och service. Hon har även haft ett uppdrag som Senior Director Sales & Marketing EMEA i Choice Hotels International Inc. Tess kommer senast från en roll som Head of eCommerce & Customer Digital Development för Scandic Hotels AB. Tess är en uppskattad ledare och har blivit utnämnd till “10 Best Women Leaders 2020 by Industry-Era” och har en examen i PR & Communication från Berghs School of Communication.

“Zaplox har under de senaste 18 månaderna genomfört en stor strategisk förändring med fokus på nya partnersamarbeten, systemintegrationer och en solid skalbar produktportfölj samt en mycket lyckad kapitalisering. Vi har byggt ett starkt team med djup teknisk expertis och kommersiell erfarenhet och har förberett bolaget för fortsatt tillväxt i en period där digitalisering är ett måste för hotellbranschen. Tess kommer till Zaplox med rätt bakgrund, kunskap och nätverk för att leda bolaget framöver till nästa nivå – jag ser fram emot att samarbeta med henne och bygga vidare på Zaplox nu framflyttade marknadsposition”, säger Even Frydenberg VD Zaplox.

”Sedan Even tog över VD-rollen i Zaplox under 2020 har vi sett en mycket positiv operationell förändring med ett ökat antal kunder, implementationer och strategiska partneravtal. Vi har samtidigt sett ett gott samarbete inom organisationen, stor transparens och en mycket god utveckling av företagskulturen i bolaget. Nu är det dags för Even att återigen fokusera på styrelsearbetet och som styrelseledamot guida en ny VD att driva Zaplox tillväxtresa. Styrelsen är därför mycket nöjda med att Tess tar sig an VD uppdraget då hon har både teknisk och kommersiell erfarenhet av liknande lösningar som Zaplox erbjuder samt en djup förståelse för hotellgästens digitala behov och beteende. Detta är rätt tid för Zaplox och vi är övertygade om att Tess är rätt person för att fortsatt driva Zaplox tillväxtresa”, säger Jonas Edelswärd, styrelseordförande i Zaplox.

”Hotellgästens ökade efterfrågan på digitala alternativ har accelererat behovet av att digitalisera gästupplevelsen. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med Zaplox digitalt kunniga team fortsätta stödja befintliga och framtida kunder och partners i deras digitala gästresa. Allt för att möta och överträffa gästernas förväntningar”, säger Tess Mattisson.

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information
Denna information är sådan som Zaplox är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december, kl. 11.30

 Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

 Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

You May Also Like…