Zaplox publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Zaplox tar steget in på nya marknader i Europa och befäster samtidigt positionen i det amerikanska kasinosegmentet ytterligare.

Andra kvartalet för koncernen (2022-04-01 till 2022-06-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 1 225 (879) KSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 408 (-10 711) KSEK.
• Resultat per aktie* uppgick till -0,02 (-0,06) SEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 745 (-9 208) KSEK.
• Likvida medel uppgick till 26 069 (14 291) KSEK vid periodens utgång.
• Soliditeten** uppgick till 73 (59) %.

Första halvåret för koncernen (2022-01-01 till 2022-06-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 2 193 (1 450) KSEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 017 (-19 494) KSEK.
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,04 (-0,11) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Händelser under andra kvartalet 2022

Zaplox samarbete med spelgiganten Aristocrat Technologies och Agilysys resulterar i avtal med en av USA:s ledande kasinooperatörer Boyd Gaming Corporation Boyd Gaming Corporation, en av USA:s ledande kasinooperatörer, med ca 28 kasinon och drygt 11 000 rum på den amerikanska marknaden väljer Zaplox mobila nycklar i integration med Aristocrat gaming app och Agilysys PMS. Det första hotellet i gruppen som går i drift är Gold Coast Hotel & Casino i Las Vegas med 711 rum. Efter kvartalets utgång har ytterligare ordrar från Boyd Gaming inkommit för Valley Forge Casino & Resort, Par-a-Dice Hotel & Casino, Fremont Hotel & Casino och Ameristar Casino St Charles för totalt 1 457 dörrar, vilket summerar till 5 hotel och 2 168 dörrar totalt.

PREM Group väljer Zaplox mobila gästresa till 25 hotell i Europa
I april tecknades avtal med PREM Group, en ledande irländsk operatör av hotell och service-lägenheter. Avtalet innefattar Zaplox mobila gästresa till 25 av PREM Groups hotell lokaliserade i Storbritannien, Irland, Belgien och Nederländerna, med totalt 1 602 rum. Samarbetet, som är ett resultat av Zaplox strategiska fokus på att fortsatt utöka bolagets närvaro i Europa, placerar Zaplox på två nya marknader, Irland och Belgien. Först ut att gå i drift med PREM Groups gästapp är Premier Suites Rotterdam i Nederländerna och Premier Suites Sandyford på Irland.

Zaplox introducerar mobil nyckelapp för webbcheck-in på HITEC i USA
Hotell som erbjuder webbincheckning till sina gäster kan nu erbjuda bekvämligheten med mobila nycklar utan att gästen behöver stanna vid receptionen. På HITEC Orlando introducerade Zaplox en ny mobil nyckelapp som idag är i drift hos Google Bay View Suites på Bay View Campus i Silicon Valley och Myrtle Beach Seaside Resorts. Den nya nyckelappen integreras med hotellets webbaserade online incheckning och kan på så sätt sömlöst leverera en mobil nyckel till gästens mobiltelefon när incheckningen är genomförd. Appen kan integreras med de flesta Property Management System (PMS) som erbjuder online incheckning.

Positiv gästrespons och nya kundavtal i drift
Hotel Tylösand i Halmstad lanserade sin gästapp under kvartalet, liksom Turtle Bay Resort på Hawaii och Grand Life Hotels med SOHO Grand Hotel och Roxy Hotel i New York. I Maastricht, Nederländerna gick Vaeshartelt Castle, byggt 1739 i drift med Zaplox kiosk. Här nyttjas Zaplox nya integration till Oracles cloud plattform OHIP och låsintegrationen till ASSA ABLOYs cloud baserade access management plattform, Vostio. Detta är första installationen som kombinerar båda plattformarna och det finns goda förutsättningar för att fler hotell väljer samma lösning, då Oracle och ASSA ABLOY är marknadsledare inom sina områden. I Florida har Guy Harvey Resorts gästapp som lanserades under första kvartalet genererat ett mycket positivt gensvar från resortets gäster. Hotellets målsättning om att nå 10% direktbokningar via gästappen förväntas nås och planer på att utöka den digitala gästresan diskuteras redan.

Zaplox företrädesemission tecknad till 100%
Den 1 april 2022, hölls extra bolagsstämma i Zaplox. Stämman beslutade att genom en företrädesmission öka bolagets aktiekapital med högst 17 170 069,14 kronor genom nyemission av högst 286 167 819 aktier. Den extra bolagsstämma beslutade också att genomföra en riktad emission av högst 5 850 000 teckningsoptioner som tecknades fullt ut av bolagets nytillträdde VD Tess Mattisson. Företrädesemissionen, vilken avslutades den 25 april 2022, tecknades till 100 procent varav cirka 67,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 1,3 procent utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 31,5 procent av företrädesemissionen.

 

VD HAR ORDET

Äntligen sveper en vind av hopp och framtidstro in över hotellindustrin

I skrivande stund är det högsäsong i hotellindustrin, en efterlängtat hektisk tid med förväntansfulla semesterfirare och hotell som arbetar hårt för att både erbjuda exceptionell service och samtidigt maximera lönsamheten. När jag ser till trenden för det gångna kvartalet är framtidsutsikterna minst sagt goda. Flera marknader är redan tillbaka på, och förbi, 2019 års beläggningsgrad och i vissa fall även snittpris – återhämtningen är i full blom.

Hotellen vågar bredda sin planeringshorisont allt längre
Hotellindustrins positiva syn på framtiden gick inte att ta miste på när vi i slutet av juni deltog som utställare på HITEC, världens största hospitality technology konferens och inofficiella “get-together”. 2022 års upplaga hölls i Orlando och som alltid är HITEC en härlig blandning av inspirerande bolag, spännande innovationer, och en gemensam passion för digital utveckling och gästupplevelse.

Att efter en lång och utmanande tid äntligen få träffa våra partners och planera den spännande framtid som väntar var väldigt positivt. Framtidstron är återigen stark och planeringshorisonten som sedan
pandemins start, i många fall enbart sträckte sig över månader och kvartal, har nu breddats till att innefatta hela 2023.

Zaplox växer – Irland och Belgien nya marknader i Europa
Det är glädjande att se att våra kommersiella insatser fortsatt ger resultat. Antalet kontrakterade dörrar under kvartalet visar en starkt positiv utveckling och vi fortsätter att leverera enligt plan. Genom avtalet med hotelloperatören PREM Group utökar Zaplox dessutom sin närvaro i Europa ytterligare genom intåget på hela två nya marknader – Irland och Belgien.

Som tidigare kommunicerats påverkas installationerna av det rådande marknadsläget vilket fortsatt innebär en förskjutning av intäktsgenerande dörrar. Detta är givetvis inget önskat läge och vi planerar och genomför riktade insatser, både internt och tillsammans med våra partners för att påskynda installationsprocesserna i den mån det är möjligt.

Trots att vi inte följer vår ambitiöst satta plan avseende installerade dörrar för perioden har vår installationstakt ökat markant. Vi installerade hela 372% fler dörrar under det första halvåret 2022 jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med 2019, som inte var ett år påverkat av pandemin, är motsvarande siffra 311%. Mot bakgrund av detta är jag väldigt stolt över det arbete som teamet, tillsammans med våra partners gör för att våra kunder ska gå live med Zaplox digitala tjänster.

Gästens digitala mognad ställer fortsatt krav på branschen
Senaste månaderna har vi sett en ökad efterfrågan från i synnerhet kasino & resorts som nu i allt större grad prioriterar investeringar i digitala lösningar även för sin hotellverksamhet. Att steget till att introducera en fullskalig digital gästresa är nära för just det här segmentet är ingen slump. Vi vet sedan tidigare att det är gästens förväntningar som i stor grad driver på hotellbranschens digitalisering och ser man till spelindustrin finns det redan en utbredd digital mognad hos konsumenterna med ett frekvent användande av både onlinetjänster och spelappar. Utmaningen för kasinooperatören ligger i att förena både kasinobesökaren och hotellgästens behov i en och samma digitala lösning och därför känns det såklart bra att Zaplox, genom vårt SDK, möjliggör för kasinos att erbjuda en fullt integrerad digital lösning till sina besökare.

I april utökades vår kasinoportfölj ytterligare när en av USA:s ledande kasinooperatörer Boyd Gaming Corporation, genom Zaplox partnersamarbete med Aristocrat Technologies och Agilysys, valde mobila nycklar från Zaplox. Efter installationsstart på första hotellet har Boyd Gaming nu valt att kontraktera ytterligare 4 hotell, ett kvitto på att den gemensamma lösningen vi erbjuder tillsammans med våra partners är uppskattad och lever upp till de högt ställda förväntningarna.

Existerande kunder väljer Zaplox – pånytt!
Återkommande gäster har för mig alltid varit en viktig bekräftelse på en värdeskapande upplevelse. Därför blev jag extra glad över att vi i slutet av Q2 fick fortsatt förtroende av en av våra första kunder SkiStar att testa ut mobila nycklar i bland annat Åre, en för samarbetet helt ny destination. City Hotel Wood i Nederländerna har även de gett Zaplox ytterligare förtroende genom att addera fler dörrar under kvartalet. Skalbarheten i våra lösningar gör det enkelt att ansluta systerhotell eller ytterligare dörrar på samma hotell, en attraktiv möjlighet som är resurseffektiv både för oss och kunden.

Ett nytt spännande kvartal väntar
Nu går vi in i årets tredje kvartal, som för hotellindustrin innebär både förhoppningar om en fortsatt stark efterfrågan och ökad stabilitet i marknaden under resten av året, men även starten på planläggning och budgetering inför 2023. Jag ser med positivitet och stor förväntan fram emot kommande kvartal och de möjligheter som dessa bär med sig.

Tess Mattisson VD, Zaplox

Rapporten är tillgänglig här: Zaplox_Delårsrapport_2022-q2 220803

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2022.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse, med kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribution av mobila nycklar. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller levererar en kostnadseffektiv varumärkesprofilerad app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Produktportföljen integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com

 

You May Also Like…