Zaplox offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier samt dess inverkan på villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2

Zaplox Pressmeddelande

Sammanläggningen av aktier
Vid årsstämman i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) den 24 maj 2023 beslutades att genomföra sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att etthundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen i Zaplox har, i enlighet med årsstämmans beslut, fastställt att avstämningsdag ska vara den 21 juni 2023. 

Sista dagen för handel i Zaplox aktie innan sammanläggningen är den 19 juni 2023 och första dagen för handel i Zaplox aktie efter sammanläggningen är den 20 juni 2023. Zaplox aktiekurs kommer därmed att återspegla effekten av sammanläggningen från och med den 20 juni 2023.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 1 638 888 600 aktier till 16 388 886 aktier.

Till följd av sammanläggningen kommer Zaplox aktie från och med den 20 juni 2023 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0020354389. 

Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer vederlagsfritt att erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden ABs försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Sammanläggningens inverkan på villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2
Under april 2023 genomförde Zaplox en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner varigenom 497 432 472 teckningsoptioner av serie TO 2 emitterades. Innan sammanläggningen av aktier berättigade två (2) teckningsoptioner till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 0,03 SEK per aktie under perioden 11-27 november 2023.

Med anledning av sammanläggningen av aktier ändras villkoren till att tvåhundra (200) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 3 SEK per aktie. Nyttjandeperioden är fortsatt under perioden 11-27 november 2023.

För mer information, vänligen kontakta
Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox
E-mail: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox
Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com.

You May Also Like…