Zaplox meddelar teckningsutfall i riktad emission av teckningsoptioner

Zaplox Pressmeddelande

Årsstämman i Zaplox AB (publ) beslutade den 24 maj 2023 om en riktad emission av högst 71 500 000 teckningsoptioner. Emissionen tecknades fullt ut av bolagets CEO Tess Mattisson och CTO Kim Lood genom 67 500 000 respektive 4 000 000 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna har emitterats till en teckningskurs om 0,004 SEK per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde. Marknadsvärdet är fastställt efter en tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes).

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,035 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 december 2026.

Vid full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till cirka 4 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.zaplox.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox
Email: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox
Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com.

You May Also Like…