Zaplox erhåller teckningsförbindelser om cirka 38 procent inför den kommande nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1

Inför den kommande nyttjandeperioden för Zaplox AB:s (”Zaplox” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget idag meddela att större aktieägare samt personer ur styrelse och ledning avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 tillförs Zaplox cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. De totala teckningsförbindelserna uppgår till cirka 5,4 MSEK vilket motsvarar cirka 38 procent av den totala emissionsvolymen.

Zaplox teckningsoptioner av serie TO1 emitterades i samband med Bolagets företrädes-emission under våren 2021. Två (2) teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 0,24 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 25 november – 9 december 2021. Fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillför Zaplox cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

Zaplox har erhållit teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 5,4 MSEK vilket motsvarar cirka 38 procent av den totala emissionsvolymen. Bland teckningsåtagarna finns Bolagets största aktieägare Marknadspotential AB, VD Even Frydenberg samt styrelseledamöterna Jonas Edelswärd och Örjan Johansson. Samtliga parter tecknar för hela sitt tecknings-optionsinnehav.

Teckningsförbindelserna har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förhands-transaktion, bankgaranti eller liknande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, CEO
Zaplox AB
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Tel: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl.18.00

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder en Zaplox app som ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. www.zaplox.com

 

You May Also Like…

Quick guide: How mobile keys work

Quick guide: How mobile keys work

July 2024In an era where technology is reshaping every facet of our lives, the hospitality industry is no exception....