Valberedning utsedd inför Zaplox AB:s årsstämma 2022

I enlighet med beslut från Zaplox AB:s årsstämma den 26 maj 2021 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Zaplox AB inför årsstämman 2022. Valberedningen består av följande personer, som företräder bolagets tre största aktieägare som accepterat deltagande i valberedningen samt av styrelsens ordförande som sammankallande:

  • Jan Bengtsson, valberedningens ordförande, utsedd av Marknadspotential AB
  • Örjan Johansson, utsedd av LMK Forward AB
  • Svante Nilo Bengtsson, eget innehav
  • Jonas Edelswärd, styrelseordförande i Zaplox AB

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 24 maj 2022 i Lund.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen och dess ovanstående uppdrag kan göra detta via e-post till Antonia.ekenberg@klarasma.se.

Lund den 24 januari 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

You May Also Like…

Quick guide: How mobile keys work

Quick guide: How mobile keys work

July 2024In an era where technology is reshaping every facet of our lives, the hospitality industry is no exception....