Första handelsdagen utan rätt att delta i företrädesemissionen i Zaplox AB (publ)

Mot bakgrund av dagens handel i Zaplox aktien på First North Growth Market så vill vi påminna om att idag måndag 15 juni 2020 är det första dag för handel i Zaplox aktien exklusive rätt att delta i den pågående företrädesemissionen som togs beslut om på Årsstämman den 9 juni 2020.

Villkoren för att delta i företrädesemissionen har framgått bl a i följande pressmeddelanden:

  • ”Zaplox offentliggör företrädesemission…” den 7 maj 2020
  • ”Kallelse till Årsstämma i Zaplox AB” den 7 maj 2020
  • ”Kommuniké från årsstämma i Zaplox AB” den 9 juni 2020

Utöver det har fullständiga villkor till styrelsens förslag funnits tillgängliga på bolagets hemsida.

Information kring företrädesemissionen kan laddas ned på www.zaplox.com.

Informationsmemorandum planeras att offentliggöras imorgon den 16 juni 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox funktionalitet till sin befintliga hotellapp, eller välja Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app, eller en kiosklösning för självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

You May Also Like…