Zaplox AB publicerar delårsrapport för 1 januari – 30 september 2018

Ökande intresse från hotellen via partnersamarbeten

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

Nettoomsättningen uppgick till 198 (883) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 203 (-3 385) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,14) SEK.

Första nio månaderna (2018-01-01 – 2018-09-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 688 (2 511) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -21 953 (-11 083) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,92 (-0,56) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

• Zaplox AB förstärkte och utökade teamet med Patrik Lindeberg som Chief Operating Officer. Patrik Lindeberg ingår i Zaplox ledningsgrupp och kommer förutom att arbeta med fler och förbättrade kund- och partnerrelationer även vidareutveckla Zaplox leveransförmåga för en utökad skalbarhet. Patrik Lindeberg tillträdde den 1 oktober 2018.

Övriga händelser under tredje kvartalet 2018

• Zaplox AB har ingått ett avtal om patentlicensiering med Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Avtalet avser en global rättighet för Zaplox att utnyttja Ericssons patent avseende användning av t.ex. mobiltelefoner för vissa funktioner inom hotellindustrin. De finansiella effekterna av detta avtal bedöms f.n. ha en mycket begränsad effekt på Zaplox finansiella resultat både på kortare och längre sikt.

• Zaplox mobila gästresa är nu i kommersiell drift på ARLO Hotels i New York. Den välkända boutique-hotellkedjan i centrala New York kan nu erbjuda en mobil gästresa för sina hotell genom Zaplox Premium lösning med mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning inklusive betalning till sina gäster. Zaplox lösning integreras med låssystem från ASSA ABLOY Hospitality och Oracle Opera PMS och olika betalningsalternativ.

• Den första hotellkunden inom samarbetet med VisBook PMS har tecknat ett avtal om framtida användande av Zaplox lösningar.

• Zaplox deltog i Hospitality Industry Club CAMP i Stockholm och Köpenhamn.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Zaplox AB (publ) meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 48 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktie till kursen 3 kr. Emissionen är till cirka 87 % säkerställd genom teckningsåtaganden från befintliga ägare och nya investerare. Med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier har aktieägarna kallats till extra bolagsstämma den 9 november 2018.

Övriga händelser efter periodens utgång

• Zaplox ingick avtal med Union Hotels i Ljubljana, Slovenien. Hotellet har valt Zaplox mobila gästresa med mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning inklusive betalning för sina 4 hotell med totalt 596 rum i centrala Ljubljana. Zaplox lösning integreras med låssystem från ASSA ABLOY Hospitality och med Oracle Opera PMS.

• Zaplox ingick avtal med 2Ten Hotel i Sibasa i Sydafrika för Zaplox SDK med mobila nycklar. Hotellet vill erbjuda sina gäster en snabbare och smidigare incheckning där gästen får en mobil nyckel för att öppna hotellrumsdörren. Zaplox lösning integreras med protel PMS och dormakaba låssystem.

 

VD Magnus Friberg kommentar:

Tredje kvartalet har utvecklats i både positiv och negativ riktning för Zaplox. Övergripande kan konstateras att några nya större kundaffärer inte ännu har blivit inkomstgenerande under kvartalet, samtidigt har antalet offert-

förfrågningar från hotell via partnerskap som tecknats under året ökat och vi upplever ett stort intresse för våra produkter vilket överträffat vår förväntan.

Kvartalets omsättning har påverkats av att det dragit ut på tiden att teckna någon av de affärer vi arbetar på. Fortfarande fluktuerar vår omsättning beroende av enskilda affärer och de engångsintäkter som de generar i startavgift, eftersom abonnemangsintäkterna, fortfarande är förhållandevis låga. Zaplox affärsmodell bygger till stor del på att abonnemangsintäkterna skall komma upp i volym eftersom dessa över tid skapar en stabilare intäktsbas när fler hotell blir aktiverade hos kunder som valt vår mobila gästresa.

I takt med att fler av våra hotellkunder aktiverar mobil in- och utcheckning och mobila nycklar så minskar beroendet av engångsintäkter vi får från enskilda installationer och anpassningar. När det gäller abonnemangsintäkterna ökade dessa något under tredje kvartalet genom att ytterligare hotell gick live med vår lösning dels inom WakeUp kedjan men även inom samarbetet med Porter & Sail. Detta kommer att fortsätta att öka under kommande kvartal. Numera kan även två ARLO Hotels i New York City, erbjuda sina gäster en mobil gästresa, och det handlar om mer än att kunna checka in och ut samt öppna sin dörr.

Det möjliggör också för hotellen att smidigt kunna öka servicen och merförsäljningen genom att erbjuda exempelvis rumsuppgraderingar och restaurangbokningar.

Varför står inte hotellen i kö för att införa den här typen av system? Hotellnäringen är generellt konservativ, men vi märker ett klart skifte. En naturlig förklaring till detta är att allt mer av människors vardag idag sköts via mobiltelefonen – inte minst det som har med resande att göra, som att boka flygbiljett, evenemang och taxi.

Men när nu hotellnäringen känner till denna utveckling, varför aktiverar man då inte sina mobilanpassade hotellrumslås och erbjuder en mobil gästresa? Förklaringarna är flera, men för att kunna erbjuda en mobil gästresa med incheckning, mobila nycklar, utcheckning och betalning av vistelsen i mobilen behöver hotellet integrera sitt affärssystem (PMS) och sitt låssystem, vilket kan kännas utmanande för många hotell. I samarbete med våra partners kan vi erbjuda rätt kompetens och de lösningar som hotellen behöver för att genomföra sin digitala förändring.

Vårt nära samarbete med olika partners har stor betydelse. I dagsläget har vi bland annat samarbetsavtal med

sju leverantörer av PMS-lösningar, exempelvis Oracle, protel och Maestro. Vi har enbart så här långt under 2018 tecknat avtal med fyra nya PMS partners som har totalt 1,6 miljoner hotellrum ansluta till sina system och allt fler affärer kommer via dessa samarbeten. Det ger oss stora möjligheter. Processen är igång, men det kommer att ta lite tid innan det tar riktig fart. Under kvartalet har vi också lagt kraft på att utbilda dessa partners, något som ger resultat, vilket inte minst syns i antalet offertförfrågningar som ökat under kvartalet. I dag tar det i snitt cirka 100 dagar från första kontakt till att vi har ett undertecknat kontrakt. Det är en halvering, då den här processen tidigare tog en bra bit över 200 dagar.

Vi har under tredje kvartalet fortsatt att bygga vår organisation för att vara bättre rustade i att bistå våra partners och ytterligare effektivisera vår produktutveckling. Det har resulterat i tre nya medarbetare – en Chief Operating Officer, en global produktchef och en försäljningsdirektör för Nordamerika.

Sammantaget är Zaplox väl positionerat då vi även har integrationer till tre av världens fyra största företag för hotell lås, dvs ASSA ABLOY Hospitality, dormakaba och SALTO Systems som tillsammans har ca 70 procent världsmarknaden.

Vårt partnersamarbete med Expedia och Hotels.com vidareutvecklas kontinuerligt när fler hotell ansluter sig och vill erbjuda mobila nycklar via Hotels.coms app. Idag har Hotels.coms app mer än 70 miljoner nedladdningar vilket skapar goda förutsättningar för nya affärsmöjligheter.

Så även om tredje kvartalet i år finansiellt inte alls levde upp till våra förväntningar så är vi mycket positiva inför framtiden. Zaplox position är stark för att ta tillvara möjligheterna vid hotellindustrins övergång till en mobil gästresa. För det vi håller på med är på väg att förändras från ”nice to have”, till ”need to have”.

Magnus Friberg
VD, Zaplox AB

För fullständig delårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018.

Ladda ner som PDF

You May Also Like…