Zaplox AB: Offentliggörande av prospekt inför nyemission

Zaplox AB (”Zaplox”) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster – publicerar härmed prospekt med anledning av bolagets nyemission om cirka 45 MSEK inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North, som inleds den 19 april 2017. Prospektet finns att tillgå via bolagets (www.zaplox.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds.

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster

Zaplox grundades i Lund sommaren 2010 och levererar via mobiltelefoner kommersiella mobila nyckellösningar till hotell och semesterboenden. Zaplox löser problemet med ineffektiv hantering av hotellgästers in- och utcheckningar och bolaget kan med hjälp av mobil teknologi erbjuda hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen bl. a. får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Samtidigt skapar systemet mervärden genom att hotellet kan kommunicera med gästerna och erbjuda uppgraderingar av rum, restaurang, spa och andra relevanta erbjudanden – direkt till gästens mobil.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 19 april – 4 maj 2017.
  • Teckningskurs: 5,50 SEK per aktie.
  • Teckningspost: Minsta teckningspost är 900 aktier, motsvarande 4 950 SEK.
  • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 8 200 000 aktier, motsvarande cirka 45 MSEK. Fastställd lägstanivå för nyemissionens genomförande är 7 200 000 aktier, motsvarande cirka 39,6 MSEK.
  • Antal aktier innan nyemission: 15 635 764 aktier.
  • Värdering (pre-money): Cirka 86 MSEK.
  • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 27,1 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen och vederlagsfri garantiteckning om totalt 5 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av emissionsvolymen.
  • Emissionslikvidens användande: Emissionslikviden är avsedd att finansiera en expansion av verksamheten för att möjliggöra för Zaplox att ta fler marknadsandelar på den globala hotellmarknaden. Kapitalet från förestående nyemission bedöms av styrelsen finansiera verksamheten fram till dess att bolaget genererar kapitalöverskott, vilket är beräknat att ske under 2018.
  • Planerad notering på Nasdaq Stockholm First North: Under förutsättning att Zaplox godkänns för notering av Nasdaq Stockholm First North beräknas första handelsdag att bli den 8 juni 2017.

Investerarträffar

I samband med den nyemissionen kommer Zaplox att delta vid investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.

Datum och tid                    Arrangemang                                                                 Plats                                                         

19 april 2017                      Investerarlunch med Sedermera                                     Scandic Klara,

11.30 – 13.00                     Fondkommission                                                             Slöjdgatan 7,

                                                                                                                                   Stockholm

20 april 2017                       After Work med Sedermera                                           Norra Vallgatan 64,

17.30 – 19.00                      Fondkommission                                                           Malmö        

26 april 2017                       Investerarlunch med Sedermera                                   Elite Park Avenue

11.30 – 13.00                       Fondkommission                                                           Hotel

                                                                                                                                  Kungsportsavenyn 36

                                                                                                                                  Göteborg

Anmälan till samtliga event sker till event@sedermera.se

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via bolagets (www.zaplox.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras på bolagets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor i samband med att teckningstiden i nyemissionen inleds.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm First North.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
Telefon: +46 70-658 07 60
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
www.zaplox.com

Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010
Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som enkelt laddas ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system samt kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF

You May Also Like…

Quick guide: How mobile keys work

Quick guide: How mobile keys work

July 2024In an era where technology is reshaping every facet of our lives, the hospitality industry is no exception....