Zaplox presenterar årsredovisning 2017

Zaplox, marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden, har idag publicerat årsredovisningen för 2017 på bolagets hemsida.

VD Magnus Friberg kommenterar:

”Zaplox befinner sig i en stark position där bolaget kan spela en viktig roll på den globala och expansiva hotellmarknaden, som hittills har präglats av konservatism. Branschen förändras dock i och med att den digitala tekniken nu gör sitt intåg och ändrar branschlogiken i grunden. Något som hotelloperatörerna både inser och är på väg att omfamna. Zaplox lösningar möjliggör ökade intäktsmöjligheter och kostnadsbesparingar för de hotell som vill erbjuda en modern och effektiv mobil gästresa. Vi förutspår en växande marknad under 2018.”

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.zaplox.com/investor/rapporter/

För ytterligare information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-mail: magnus.friberg@zaplox.com
Tel: +46706580760
Alternativt: ir@zaplox.com

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om 20 miljoner hotellrum. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder en nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil nyckelapp, Premium eller ett Zaplox SDK för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter.

Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april, 2018.

Ladda ner som PDF

You May Also Like…