Zaplox utvidgar samarbetet och skriver avtal med Skistar

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) – marknadsinnovatören för mobila nyckeltjänster – har tecknat ett nytt avtal med Skistar AB (”Skistar”) som innebär att Skistar kommer att implementera Zaplox SDK-lösning (Software Development Kit). Därmed utvidgar Skistar samarbetet. Avtalet innebär en initial uppstartsavgift om ca 50 000 € och efter 12 månader en löpande licensavgift per månad och dörr.

Skistar, som varit Zaplox kund sedan 2011, tecknar ett nytt avtal som innebär att man implementerar den nya SDK-lösning som Zaplox utvecklat. Det innebär en utvidgning av samarbetet och avtalet skrivs på initialt tre år med möjlighet till förlängning. Det initiala ordervärdet är ca 50 000 €, vilket kommer att intäktsföras till stor del under 2017. Ytterligare intäkter från avtalet är volymberoende licensavgifter per månad, vilket inte kan prognosticeras av Zaplox idag. Genom Zaplox SDK kommer Skistar att kunna erbjuda sina gäster mobil check-in, mobil nyckel och mobil utcheckning.

Magnus Friberg, VD på Zaplox, kommenterar:

”Vi är mycket glada över att vår första kund Skistar ger oss förnyat förtroende och väljer att utvidga samarbetet med vår nya lösning. Det ger oss en bekräftelse på att vi har utvecklats tillsammans och levererar lösningar som skapar värde för både Skistar och deras gäster.”

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet bidrar till stor tids- och kostnadsbesparing. Det möjliggör dessutom direktkommunikation med gästen, vilket genererar möjligheter till merförsäljning. Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: + 8821675111473
Eller ir@zaplox.com
www.zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017.

Ladda ner som PDF

You May Also Like…