Zaplox tecknar samarbetsavtal med amerikanska Agilysys, en ledande leverantör av affärssystem till hotell- och kasinobranschen

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil lösning för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att de tecknar ett samarbetsavtal med amerikanska Agilysys, en ledande leverantör av hotell-affärssystem (PMS) till kasinon och resorts i Nordamerika. Det strategiskt viktiga samarbetsavtalet som löper över tre år innebär att Agilysys blir återförsäljare av Zaplox lösning till sina kunder i Nordamerika och Europa, samt att lösningen i en första fas skall installeras på två hotell i Las Vegas med totalt 7000 rum.

Agilysys utvecklar och levererar hotellens affärssystem (Property Management System, PMS) som styr bland annat bokningar och fördelning av hotellrum. Det icke-exklusiva avtalet innebär att Agilysys ska sälja Zaplox mobila lösningar till sina kunder i Europa och Nordamerika. Agilysys PMS används idag av kunder som tillsammans har cirka 250 000 rum. Marknaden för den mobila gästresan är ännu under uppbyggnad vilket innebär att det kommer att ta en viss tid att bygga upp en installerad bas av hotellrum som ger över tid betydande abonnemangsintäkter. Avtalet har stor potential, men mindre påverkan på omsättning och resultat för första halvåret.

Som ett första steg i samarbetet har Agilysys sålt in lösningen till två stora hotell i Las Vegas med totalt 7000 rum. De båda hotellen har beslutat att investera i mobila nycklar samt digital in- och utcheckning, och installationen ska ske successivt under första halvåret 2019. Gästerna kommer att använda Zaplox mobila gästresa inbyggd i den nyutvecklade gästappen från Agilysys. Installationen kommer att bli en mycket viktig referensinstallation.

För en hotellgäst innebär samarbetet bland annat att nyckelkort kan ersättas med en digital nyckel i en app. Gästen kommer att kunna gå direkt till sitt rum, utan att behöva stå i incheckningskön, och enkelt låsa upp dörren med sin mobiltelefon genom ett knapptryck i appen, som fungerar på både Android och iOS. För hotellen innebär Zaplox lösning att de kan erbjuda sina gäster en komplett mobil gästresa utan köer för in- och utcheckning, då även dessa processer kan ske mobilbaserat. Därtill blir nyckelhanteringen både enklare och billigare för hotellen i och med att den blir helt digital.

“Digitaliseringen pågår för fullt i hotell- och kasinobranschen och utvecklingen går mot en ’mobil gästresa’ där in- och utcheckning samt digitala nycklar sparar både tid och pengar för hotell och hotellgäster. Att Agilysys Nordamerikas marknadsledare för affärssystem till kasino- och resorts nu väljer vår mobila nyckellösning för inbyggnad i Agilysys gästapp är ett styrkebesked och strategiskt viktigt för Zaplox marknadsposition och försäljning”, säger Magnus Friberg, VD på Zaplox.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg – VD
Tel: +46 70 658 0760
E-mail: magnus.friberg@zaplox.com

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en nyckelfärdig plattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter.

Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox

Ladda ner som PDF

You May Also Like…

Quick guide: How mobile keys work

Quick guide: How mobile keys work

July 2024In an era where technology is reshaping every facet of our lives, the hospitality industry is no exception....