Zaplox publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023

Rekordomsättning för Zaplox och bästa kvartalet i bolagets historia  
– Nettoomsättningen ökar med 231% jämfört med samma period föregående år. 

Första kvartalet för koncernen (2023-01-01 till 2023-03-31) 

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 205 (967) KSEK. 
  • ARR uppgick till 5 791 (2 622) KSEK vid periodens utgång. 
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 838 (-7 603) KSEK. 
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK. 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 776 (-6 740) KSEK. 
  • Likvida medel uppgick till 8 846 (14 567) KSEK vid periodens utgång. 
  • Soliditeten uppgick till 21 (46) %. 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023
2023-02-23 Zaplox meddelade att styrelsen för Zaplox beslutat om en företrädesemission av units om 22,9 MSEK. 
2023-02-23 Zaplox publicerade kallelse till extra bolagsstämma den 30 mars 2023. 
2023-03-30 Zaplox publicerade kommuniké från extra bolagsstämma. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
2023-04-03 Zaplox offentliggjorde prospekt med anledning av förestående företrädesemission samt bjöd in till investerarpresentation. 
2023-04-20 Zaplox offentliggjorde preliminärt utfall i företrädesemissionen. 
2023-04-21 Zaplox publicerade kallelse till årsstämma den 24 maj 2023. 
2023-04-24 Zaplox offentliggjorde slutligt utfall i företrädesemissionen. 
2023-05-04 Zaplox meddelade att företrädesemissionen registrerats och handeln med BTU upphör. 2023-05-08 Zaplox meddelade att aktier emitterats till garanter efter den genomförda företrädesemissionen. 

VD HAR ORDET

Nytt år, nytt rekord 

– vi inleder 2023 med en historisk omsättning! 

Årets första tre månader har passerat och tiden har verkligen flugit förbi. För Zaplox del är det ett väldigt starkt kvartal vi blickar tillbaka på. Q1 2023 är nämligen det bästa kvartalet i bolagets historia sett till omsättning! Jämfört med samma period föregående år har nettoomsättningen ökat med hela 231%. Den positiva utvecklingen kan primärt härledas till engångsintäkter kopplade till våra flerhotellsavtal. Avtalen är i sig ett resultat av det arbete vi lagt ner på att driva bolaget i en ny strategisk riktning med ett tydligt fokus på just grupper och kedjor. 

Zaplox mobila nycklar live på 56 Nordic Choice Hotels 
Under perioden har startskottet för arbetet med både Radisson Hotel Group och Nordic Choice Hotels gått och båda fortskrider enligt plan. Redan i januari började vi aktivera den gemensamt satta planen tillsammans med Nordic Choice Hotels och i april, endast tre månader senare, gick vi live med Zaplox mobila nycklar på de första 56 hotellen! Nu när de första hotellen är live påbörjas nästa steg i utrullningsplanen: de cirka 50 Nordic Choice Hotels som har kompatibla hotellås. Vi är exalterade över att fortsätta den gemensamma resan och ser fram emot att rulla ut Zaplox mobila nycklar på ytterligare hotell i kedjan. 

Vårt mångåriga partnerskap med Agilysys tar ny form 
I mars 2023 genererade vårt fokus på hotellgrupper och kedjor ytterligare resultat när ett nytt avtal tecknades med Penn Entertainment – Nordamerikas ledande leverantör av spelunderhållning. Gruppen kommer använda Zaplox nyckelcentriska SDK för att rulla ut mobila nycklar på 22 kasinohotell med totalt över 6 500 rum. 

Avtalet är ännu ett bevis på våra lösningars relevans i detta kundsegment, men även ett resultat av en ny samarbetsform med vår långvariga partner Agilysys. Fram tills nu har vårt samarbete grundat sig i att kunden använder Agilysys nyckelapp med Zaplox mobila nyckel integrerad. Den nya samarbetsformen gör det nu även möjligt för kedjor och grupper som vill ha mer än bara en nyckelapp att använda sin egen app och i denna integrera med Zaplox nyckelcentriska SDK och Agilysys mobila in- och utcheckning. För Zaplox del innebär det här att vårt partnerskap med Agilysys får utökad potential och att vi gemensamt kan växa i nya former, däribland i vårt strategiskt prioriterade segment hotellgrupper och kedjor. 

Introduktionen av KPI:er som reflekterar vår mognad som SaaS bolag
Under 2022 tog vi produktmässigt steget att fullt ut bli ett SaaS-bolag och under 2023 tar vi steg för att detta även ska reflekteras i vår finansiella rapportering. I enlighet med standarden för SaaS-bolag övergår vi till att rapportera på ARR istället för intäktsgenererande dörrar. Detta är ett första steg i att utveckla vår finansiella rapportering och vi avser att över tid introducera fler KPI:er för att bättre spegla vår mognad som SaaS-bolag. 

Teknologisk mognad möjliggör ny innovation
Under kvartalet beslutade Zaplox styrelse om en företrädesemission som efter kvartalets utgång tecknades till 87%. Genom företrädesemissionen som genomfördes i april tillfördes Zaplox 19,9 MSEK före emissionskostnader, kapital som kommer finansiera fortsatt drift av bolaget men framförallt möjliggöra fortsatt växt och innovation.

Under 2022 förberedde och framtidssäkrade vi vår plattform för att kunna ta nya teknologiska kliv. I nära samarbete med våra partners ser vi nu fram emot att utveckla nästa generationen mobila nycklar – allt för att göra nyckelhanteringen och upplåsninsgupplevelsen ännu smidigare för gästen ute på hotellet.

Tess Mattisson, VD Zaplox

För fullständig delårsrapport, klicka här


För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, President & CEO, Zaplox
Email: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023, kl. 08.30.

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Om Zaplox

Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA, Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna www.zaplox.com.

You May Also Like…