Zaplox AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission samt bjuder in till investerarpresentationer

Styrelsen i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 14 mars 2022 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 7 april 2022, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.zaplox.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Investerarpresentationer

Med anledning av förestående Företrädesemission kommer Even Frydenberg, f.d. VD och numera styrelseledamot på Zaplox samt Tess Mattisson, VD på Zaplox, hålla en bolagspresentation den 12 april 2022 kl. 10:00 respektive den 21 april 2022 kl. 16:00.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Zaplox erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 7 april 2022
  • En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie
  • Teckningskursen är 0,13 SEK per aktie
  • Handel med teckningsrätter sker under perioden 11 – 20 april 2022
  • Teckningsperioden löper under perioden 11 – 25 april 2022

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom tecknings- och garantiåtaganden från befintliga samt externa parter. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 37,2 MSEK före emissionskostnader och kvittning av lån från Bolagets två största ägare.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Zaplox i samband med nyemissionen och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Tess Mattisson, VD
E-post: tess.mattisson@zaplox.com
Telefon: +46 70 690 78 00
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotell och kasinos erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar adderar funktionalitet till kundens befintliga app, eller en ny app – ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox lösningar integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

You May Also Like…