Zaplox AB godkänt för notering på Nasdaq Stockholm First North

Zaplox AB (”Zaplox”) meddelar att bolaget har uppfyllt kraven för notering på Nasdaq Stockholm First North och idag, den 2 juni 2017, har erhållit marknadsplatsens formella godkännande. Första dag för handel i Zaplox aktier beräknas att bli den 8 juni 2017.

VD Magnus Friberg kommenterar

”Vi har inlett en expansiv fas med nya systeminstallationer på hotell såväl i Sverige som internationellt. För att möjliggöra en global expansion har vi nyligen genomfört en nyemission som tillförde bolaget cirka 42,3 MSEK efter emissionskostnader och genomför nu en notering på Nasdaq Stockholm First North. Genom nyemissionen har vi resurser att etablera Zaplox som en ledande global leverantör av mobilbaserade tjänster till hotell, semesterboenden och deras gäster.”

Bolagsbeskrivning tillgänglig

Zaplox bolagsbeskrivning finns tillgänglig via följande länk: Bolagsbeskrivning Zaplox AB

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox

Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46706580760
www.zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017.

Zaplox AB: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Lösningen fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås, hotellsystem och access-system, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Ladda ner som PDF

You May Also Like…