En personlig upplevelse – nyckeln till framgång (in Swedish)

IN SWEDISH

Under senare år har vi fått bevittna stora förändringar inom besöksindustrin. Besöksbranschen drivs i en onekligen spännande riktning, av allt från teknik som hotell kan använda för att effektivisera sina verksamheter och hålla sig uppdaterade, till hur hotellinnehavare kan vinna fördelar från nya gästkontaktytor och skapa mer personliga upplevelser. Man kan förstås inte behandla den teknikutveckling som sprider sig genom hotellvärlden utan att beröra den mobila gästresan, och den centrala roll den spelar för intäkter, engagemang, gästupplevelse och positiva omdömen.

Betrakta den här statistiken:

  • 62 procentav resenärerna säger att de skulle vilja använda sina mobiltelefoner för att beställa rumsservice eller andra tjänster.
  • 60 procentav resenärer runtom i världen säger att de skulle vara ovilliga att resa utan en mobil enhet.
  • Över 70 procentav resenärer i USA säger att de ”alltid” använder sina mobiltelefoner när de reser, en uppgång från 41 procent för bara några år sedan.
  • 46 procentav milleniegenerationen och de ännu yngre säger att möjligheten att checka in och ut med mobilen skulle motivera dem att återvända.
  • 68 procentav gästerna vill påskynda inchecknngsprocessen med hjälp av mobiltelefonen.

Efterfrågan i den mobila gästresan

Den mobila gästresan betraktas inte längre som en sidoupplevelse eller ett tillval — den är upplevelsen. Hotellinnehavare finner sig nu i situationen att frågan om en investering i mobilteknik inte längre är en fråga, det är helt enkelt ett kundkrav.

Lyckligtvis erbjuder den pågående utvecklingen från fysisk gästservice till digital gästservice en viktig möjlighet till förhöjd gästlojalitet, förbättrade operativa processer och ökade inkomster. Den digitala resan ersätter aldrig den traditionella tjänstemodellen. Snarare öppnar den ett parallellt spår som leder till en mer personlig, friktionsfri upplevelse med fler tillfällen att knyta an till gästerna och ge dem en verkligt minnesvärd vistelse.

Och — om du frågar oss — mobilt nyckelfritt tillträde kan till och med visa sig vara nyckeln till framgång för ditt hotell. Det står klart att den moderna gästnöjdheten är starkt påverkad av vår digitala värld. I takt med att allt fler hotellinnehavare gör sig redo att möta efterfrågan på friktionsfri, personanpassad service förbättras gästernas resa, och hotellen får bättre omdömen. Det finns inget enklare eller mer lättillgängligt än det vi redan håller i vår hand. Resan för dina gäster bör inledas och avslutas via deras egna mobiltelefoner. Det är dags för hotellverksamheter att investera i rätt teknik för att leda utvecklingen och locka sina gäster att komma tillbaka.

Här är anledningarna:

Nyckelfritt tillträde — den nya normalen

Intresset i branschen för mobila nycklar har slagit alla rekord — utan tvivel tack vare milleniegenerationen, och moderna gäster som omfamnar ny teknik. Faktum är att 93 procent av gäster som checkat in digitalt har sagt sig vara nöjda eller mycket nöjda, och gäster som får digitala nycklar tenderar att ge sitt hotell sju procentenheter högre betyg än gäster med nyckelkort. Med detta sagt kan man tycka att tillträdet till rummet låter som ett litet ärende — så varför spelar det så stor roll?

Svaret grundar sig ytterst i den tilltagande efterfrågan på friktionsfria upplevelser, med självbetjäningsmöjligheter som omfattar alla större (och mindre) möten under en konsuments interaktion med ett varumärke. När det gäller hotell är incheckningsprocessen något som ofta förknippats med frustration. Misshagligheter som långa köer till receptionen och försenade incheckningar, avmagnetiserade eller borttappade nyckelkort och opersonliga erbjudanden och budskap har alla lämnat gäster med en längtan efter en mer bekväm och effektiv hantering.

Det är till och med så att Booking.com sett att 80 procent av kunderna föredrar självbetjäning för att få den information de behöver, och mobil incheckning är den incheckningsmetod som associeras med högst kundnöjdhet.

Sömlös, personlig och hållbar självservice

Användningen av mobil nyckelteknik hjälper till att lösa de här återkommande problemen, genom att erbjuda incheckning i en app (med bara en knapptryckning), säker åtkomst till rummet via mobiltelefonen, och personliga erbjudanden till gästerna direkt i appen. Det frammanar en mer effektiv upplevelse utan att äventyra säkerheten, och låter hotellpersonalen vara uppbunden kortare tid i receptionen. Ju mindre tid hotellpersonalen tillbringar med omständliga administrativa göromål, desto större utrymme får de att skapa en personlig och minnesvärd upplevelse för varje gäst.

Övergången från plastnyckelkort stämmer också väl överens med den växande efterfrågan på hållbart resande och miljövänlig hotellteknik. Milleniegenerationen och de yngre är särskilt lyhörda för mer hållbara resealternativ, som till exempel minskat plastberoende. En tredjedel av alla resenärer söker efter hållbara företag och hotell när de planerar sina kommande resor. Genom att införa mobil nyckelteknik kan hotellverksamheter eliminera den resursslösande hanteringen av traditionella nyckelkort av plast, och det tilltalar den miljömedvetna generationen av resenärer. Förbättrad teknik och en optimerad mobil resa gör det äntligen möjligt för gästerna att koncentrera sig fullt ut på den reseupplevelse de söker, obrydda av praktikaliteter.

More from Zaplox Unlocked

The Rise of Guest Self-Service Technology in the Hospitality Industry

Often, hospitality technology aims to provide guests with enhanced luxury – but in some cases, that luxury is merely the…

Why Leading Hotels Are Investing in Mobile Guest Journey Technology

The demand for a seamless, hassle-free mobile customer journey isn’t unique to the hospitality industry — rather, it’s transforming countless…

Perfecting the Mobile Guest Experience in 5 Steps

The demand for a seamless, hassle-free mobile customer journey isn’t unique to the hospitality industry — rather, it’s transforming countless…

Could Mobile Guest Journey be the Key to Your Hotel’s Success?

The demand for a seamless, hassle-free mobile customer journey isn’t unique to the hospitality industry — rather, it’s transforming countless…

Welcome to ‘The Age of the Guest’

The demand for a seamless, hassle-free mobile customer journey isn’t unique to the hospitality industry — rather, it’s transforming countless…

Why Guests Love the Convenience of Self-Service Technology

The demand for a seamless, hassle-free mobile customer journey isn’t unique to the hospitality industry — rather, it’s transforming countless…

The Mobile Guest Journey is taking the hotel industry by storm

The modern guest has high expectations for your hotel — expectations that, if not met, will likely lead them to…

Skipping the Front Desk

Zaplox offers 10 stats that prove the mobile guest journey unlocks guest satisfaction under the headline “Skipping the front desk”.

Hoteliers - Make the Most of Your 2019 Tech Budget

Autumn isn’t the only season that is taking shape right now — for hoteliers, budget planning season is fast approaching….