FAKTA: Den mobila gästresan spelar roll

Av: Magnus Friberg, VD, Zaplox

Vilken betydelse har en mobil gästresa för kundnöjdheten? Det här är en fråga som varje hotellinnehavare brottas med, och den fråga som ligger bakom mycket av utvecklingen i vår bransch. Allt eftersom gästresan fortsätter att utvecklas i termer av kontaktytor och förväntningar, förmodas hotellverksamheterna anpassa och presentera en unik och hela tiden gästcentrerad upplevelse. Det må råda spridda uppfattningar om vilka som är de avgörande faktorerna för en fulländad gästupplevelse, men det finns några obestridliga insikter, bland annat den här: Hotell måste erbjuda en friktionsfri gästupplevelse, och mobilteknik ligger bakom mycket av den upplevelsen.

Undersökningar visar att nästan hälften av jordens befolkning använder smarta telefoner idag, och nästan hälften av användarna tillbringar mer än fem timmar per dag med enheten.  Digitala betalningslösningar och plånboksappar får allt starkare fäste i tillväxtmarknader. Med den här tillväxten av mobilanvändning är det inte förvånande att de mobila enheterna har blivit vårt allra viktigaste resetillbehör.  Enligt Travelport Digital avser 84 procent av varumärkena inom resebranschen att utöka sina investeringar på mobilsidan det här året; 51 procent av resenärerna förväntar sig att kunna kommunicera med arrangörer via meddelanden och text, och 33 procent via sociala medier.

Med tanke på detta är det nu viktigare än någonsin för ett hotell att se till att varje gäst kan interagera med verksamheten med hjälp av sin mobiltelefon. Det är trots allt så att de mobila enheterna numera kontrollerar en stor del av de primära, föredragna komunikationgränssnitten mot nuvarande och eventuella gäster. För att omsätta den här efterfrågan måste ett hotell beakta den mobila gästresan i sin helhet — och det innebär att hotellets mobila upplevelse inte får stanna vid att vara incheckning, utcheckning och mobilnyckel.

Mobilappar fångar upp etappen inför resan och före ankomst

Dagens resenärer är mycket aktiva på mobilen, i korta skurar (med kortare tid på varje sajt), och det betyder att de är ute efter att fatta välgrundade beslut snabbare än någonsin tidigare. Under förra året växte omvandlingsfrekvensen på mobila resesajter med 88 procent. Det är en efterfrågan som ett hotell kan dra nytta av. Genom att utnyttja en avancerad mobilapp kan ett hotell hålla kontakten levande med tidigare gäster, och bjuda in dem att boka sin nästa vistelse redan innan de lämnat anläggningen. Incitament och kampanjer baserade på gästernas data och val bygger inte bara lojalitet och tillfredsställelse hos kunderna, utan också inkomster. I den här etappen av den mobila resan kan ett hotell rikta sig till och nå fram till möjliga gäster, och väcka entusiasmen för en kommande resa med utvalda meddelanden och erbjudanden före ankomst.

Fler kontaktytor = större möjlighet att knyta an till gästen

Gästen av idag räknar med att få en helt integrerad och uppkopplad upplevelse, med alla de viktiga kontaktytorna under vistelsen bara en knapptryckning bort på mobiltelefonen eller surfplattan. I själva verket visar undersökningar att resenärer ser sina smarta telefoner som det mest oumbärliga föremålet de har med sig på resan, högre rankat än såväl tandborste, deodorant som körkort.  Ett hotells mobila gästresa bör därefter vara intäktsgenererande, helt sömlös och användarvänlig. Den bör erbjuda mobil bokning, information inför vistelsen, concierge-tillgång, mobila nycklar, in- och utcheckning, uppgraderingsförslag, anpassade erbjudanden och mera.

När de här funktionerna kombineras med mobil chatt funktion, självbetjäningsstationer och mobila betalningar, tillgodoser hotellet inte bara gästens behov att få en uppkopplad reseupplevelse, utan ger samtidigt personalen resurser att leverera högre service till gästerna. Gästerna är fria att välja personligt bemötande eller ett friktionsfritt alternativ, medan de anställda får frihet att ge de gäster som önskar en mer personlig kontakt sin odelade uppmärksamhet. Trots allt är smartare service lika med bättre service; när gästerna kommer åt alla funktioner från sina mobiler, frigörs personalresurser som kan fokuseras på att möta gästerna med det lilla extra. Och att krympa köerna till receptionen?  Det gynnar både hotellet och gästerna, varje gång.

Få bättre avkastning på marknadsföringsbudgeten

Ökningen i engagemang på mobilsidan innebär att fler tillfällen öppnar sig för kontakter med gästerna. Ur de här etapperna i den mobila gästresan kan ett hotell utvinna insikter att agera efter, utforma anpassade marknadsföringskampanjer och kommunikation, bygga personliga förhållanden med gästerna, och ta del av deras återkoppling. I en bransch som definieras av förhållanden och erfarenhet, kommer förmågan att möta gästen på ett unikt sätt att innebära skillnaden mellan en engångsgäst och en nöjd, återkommande gäst.

Att bortse från den mobila resan är jämförbart med att rulla ut en marknadsföringskampanj med förbundna ögon. Drar man fördel av gästernas data vistelsen igenom ser man istället till att marknadsföringsbudgeten kommer till god användning. Hotell som har en framåtsyftande mobil lösning som grund för den operativa modellen, kan skapa intäktsbringande, personliga erbjudanden som kan skräddarsys efter olika gästsegment.

Den mobila upplevelsen är en nödvändighet i den moderna gästens ögon, och det betyder att en integrerad, mobil optimerad lösning bör finnas med i förgrunden i varje hotells strategi. Att inkludera mobil teknik medför också en välbehövlig och modern ansiktslyftning till ett hotells gästresa där det är som allra viktigast, före ankomst, under vistelsen och efter avresan. Låt Zaplox hjälpa dina gäster till största möjliga bekvämlighet under deras vistelse, oavsett storleken på din verksamhet eller kedja. Kontakta oss.

Om författaren

Magnus Friberg har varit verkställande direktör för Zaplox AB sedan 2013. Han har tidigare haft en position hos Securitas som ansvarig för affärsutveckling och försäljning i Europa. Tidigare har han också grundat företaget S Reg som utvecklat konceptet SmartSafety.

Mer från Zaplox Blogg

FAKTA: Den mobila gästresan spelar roll

Vilken betydelse har en mobil gästresa för kundnöjdheten? Det här är en fråga som varje hotellinnehavare brottas med, och den…

Vilka lärdomar om den mobila gästresan kan hotellinnehavare få från andra branscher?

Vilken betydelse har en mobil gästresa för kundnöjdheten? Det här är en fråga som varje hotellinnehavare brottas med, och den…

En personlig upplevelse – nyckeln till framgång

Vilken betydelse har en mobil gästresa för kundnöjdheten? Det här är en fråga som varje hotellinnehavare brottas med, och den…

Att checka in: Försäkra dig om framgång för ditt hotell med dessa tre steg

Vilken betydelse har en mobil gästresa för kundnöjdheten? Det här är en fråga som varje hotellinnehavare brottas med, och den…

Att optimera gästupplevelsen i varje möte

Vilken betydelse har en mobil gästresa för kundnöjdheten? Det här är en fråga som varje hotellinnehavare brottas med, och den…

Fem steg till en fulländad mobil gästupplevelse

Vilken betydelse har en mobil gästresa för kundnöjdheten? Det här är en fråga som varje hotellinnehavare brottas med, och den…

Mobila lösningar ger förbättrad gästupplevelse

Vilken betydelse har en mobil gästresa för kundnöjdheten? Det här är en fråga som varje hotellinnehavare brottas med, och den…

Mobila hotellnycklar: Nyckeln till säkerhet och effektivitet

Vilken betydelse har en mobil gästresa för kundnöjdheten? Det här är en fråga som varje hotellinnehavare brottas med, och den…

Uppsving för självbetjäningstjänster inom hotellbranschen

Vilken betydelse har en mobil gästresa för kundnöjdheten? Det här är en fråga som varje hotellinnehavare brottas med, och den…