Pressmeddelande – Regulatoriska

Läs det senaste från Zaplox här.

Kallelse till årsstämma i Zaplox AB (publ)

Aktieägarna i Zaplox AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022 kl. 09.30 på Scheelevägen 27 i…

Zaplox AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission samt bjuder in till investerarpresentationer

Styrelsen i Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes…

Zaplox meddelar teckningsutfall i riktad emission av teckningsoptioner

Extra bolagsstämman i Zaplox AB (publ) beslutade den 1 april 2022 om en riktad emission av högst 5 850 000…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ)

Idag, den 1 april 2022, hölls extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som…

Zaplox partnerskap med Joingo växlar upp och levererar mobil gästresa till två av Nordamerikas största kasinos med totalt 3 961 rum

Zaplox tecknar två nya avtal i Nordamerika gällande 3 961 rum inom ramen av partnerskapet med Joingo för leverans av…

Kallelse till extra bolagsstämma Zaplox AB (publ)

Aktieägarna i Zaplox AB (publ), org.nr 556816-4460, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 april 2022. Med anledning…