Pressmeddelanden

Här kan du läsa de senaste pressreleaserna från Zaplox.

Klicka här för att prenumerera på pressrealeaser från Zaplox.

Klicka här för att läsa regulatoriska pressreleaser från Zaplox.

Zaplox publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Rapport publicerad den 28 april 2022 17:00 CEST. Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2021 finns tillgänglig för nedladdning på…

Zaplox offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,…

Zaplox tecknar avtal med PREM Group för leverans av mobil gästresa till 25 hotell i Europa

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse,…

Zaplox offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

Det preliminära resultatet av den företrädesemission som offentliggjordes den 14 mars 2022 och där teckningsperioden löpte ut den 25 april…

Kallelse till årsstämma i Zaplox AB (publ)

Aktieägarna i Zaplox AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022 kl. 09.30 på Scheelevägen 27 i…