Kontakter Investor Relations

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser för Zaplox AB (publ) sedan 2020-04-06.

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

Hemsida: www.skmg.se

IR-kontakt Zaplox AB

Even Frydenberg, VD, Zaplox AB

Mobil: +32 468 07 88 02

E-post: even.frydenberg@zaplox.com

eller ir@zaplox.com