Kontakter Investor Relations


Certified Adviser


Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser för Zaplox AB (publ) sedan 2020-04-06.

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

Hemsida: www.skmg.se


IR-kontakt Zaplox AB


Tess Mattisson, VD, Zaplox AB

Mobil: +46 70 690 78 00

E-post: tess.mattisson@zaplox.com

eller ir@zaplox.com